Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0715

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/715 af 14. maj 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

OJ L 120, 16.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/715/oj

16.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 120/4


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/715

af 14. maj 2018

om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. april 2013 afgørelse 2013/183/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (»DPRK«).

(2)

Den 2. juli 2015 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2015/1066 (2), der tilføjede Korean National Insurance Company (»KNIC«) GmbH og seks personer, der handler på vegne af KNIC GmbH eller efter dets anvisninger, i bilag II til afgørelse 2013/183/FUSP. Den 31. marts 2016 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2016/475 (3), der tilføjede KNIC i bilag II til afgørelse 2013/183/FUSP og slettede oplysningerne om KNIC GmbH. Afgørelse (FUSP) 2016/475 ændrede desuden oplysningerne om seks personer, der handler på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.

(3)

Rådet vedtog den 27. maj 2016 afgørelse (FUSP) 2016/849 (4) om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2013/183/FUSP.

(4)

Den 5. august 2017 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 2371 (2017), der gennemførte nye foranstaltninger over for DKRP, herunder opførelse af KNIC på listen.

(5)

Den 10. august 2017 vedtog Rådet gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2017/1459 (5), der tilføjede KNIC i bilag I til afgørelse (FUSP) 2016/849, og den 24. august 2017 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2017/1504 (6), der fjernede KNIC i bilag II til afgørelse (FUSP) 2016/849.

(6)

Oplysningerne vedrørende personer, der handler på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger, bør derfor flyttes til bilag III til afgørelse (FUSP) 2016/849 og fjernes i bilag II dertil.

(7)

Bilag III og II til afgørelse (FUSP) 2016/849 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag III og II til afgørelse (FUSP) 2016/849 ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. maj 2018.

På Rådets vegne

E. ZAHARIEVA

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2013/183/FUSP af 22. april 2013 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2010/800/FUSP (EUT L 111 af 23.4.2013, s. 52).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1066 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse 2013/183/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (EUT L 174 af 3.7.2015, s. 25).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/475 af 31. marts 2016 om ændring af afgørelse 2013/183/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (EUT L 85 af 1.4.2016, s. 34).

(4)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 af 27. maj 2016 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2013/183/FUSP (EUT L 141 af 28.5.2016, s. 79).

(5)  Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2017/1459 af 10. august 2017 om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (EUT L 208 af 11.8.2017, s. 38).

(6)  Rådets afgørelse (FUSP) 2017/1504 af 24. august 2017 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (EUT L 221 af 26.8.2017, s. 22).


BILAG

A.

I bilag III til afgørelse (FUSP) 2016/849 under overskriften »Liste over de personer omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra c), og artikel 27, stk. 1, litra c)«, underoverskrift »A. Personer« tilføjes følgende oplysninger:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Opførelsesdato

Begrundelse

»19.

KIM Il-Su

alias: KIM Il Su

Født den 2.9.1965

Fødested: Pyongyang, DPRK

3.7.2015

Chef i genforsikringsafdelingen i Korea National Insurance Corporation (KNIC) med base i hovedsædet i Pyongyang og tidligere bemyndiget øverste repræsentant for KNIC i Hamburg, som handler på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.

20.

KANG Song-Sam

alias: KANG Song Sam

Født den 5.7.1972

Fødested: Pyongyang, DPRK

3.7.2015

Tidligere bemyndiget repræsentant for Korea National Insurance Corporation (KNIC) i Hamburg, som fortsat handler for eller på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.

21.

CHOE Chun-Sik

alias: CHOE Chun Sik

Født den 23.12.1963

Fødested: Pyongyang, DPRK

Pasnr.: 745132109

Gyldigt indtil 12.2.2020

3.7.2015

Direktør i genforsikringsafdelingen i Korea National Insurance Corporation (KNIC) med base i hovedsædet i Pyongyang, som handler på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.

22.

SIN Kyu-Nam

alias: SIN Kyu Nam

Født den 12.9.1972

Fødested: Pyongyang, DPRK

Pasnr.: PO472132950

3.7.2015

Direktør i genforsikringsafdelingen i Korea National Insurance Corporation (KNIC) med base i hovedsædet i Pyongyang og tidligere bemyndiget øverste repræsentant for KNIC i Hamburg, som handler på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.

23.

PAK Chun-San

alias: PAK Chun San

Født den 18.12.1953

Fødested: Pyongyang, DPRK

Pasnr.: PS472220097

3.7.2015

Direktør i genforsikringsafdelingen i Korea National Insurance Corporation (KNIC) med base i hovedsædet i Pyongyang mindst frem til december 2015 og tidligere bemyndiget øverste repræsentant for KNIC i Hamburg, som fortsat handler for eller på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.

24.

SO Tong Myong

Født den 10.9.1956

3.7.2015

Administrerende direktør for Korea National Insurance Corporation (KNIC), direktionsformand for KNIC (juni 2012). Generaldirektør for Korean National Insurance Corporation, september 2013, og handler på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.«

B.

I bilag II til afgørelse (FUSP) 2016/849 under overskrift »II. Personer og enheder, der leverer finansielle tjenesteydelser, som kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben«, underoverskrift »A. Personer« udgår følgende oplysninger:

 

Navn

Alias

Identificerende oplysninger

Opførelsesdato

Begrundelse

»3.

KIM Il-Su

KIM Il Su

Født den 2.9.1965

Fødested: Pyongyang, DPRK

3.7.2015

Chef i genforsikringsafdelingen i Korea National Insurance Corporation (KNIC) med base i hovedsædet i Pyongyang og tidligere bemyndiget øverste repræsentant for KNIC i Hamburg, som handler på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.

4.

KANG Song-Sam

KANG Song Sam

Født den 5.7.1972

Fødested: Pyongyang, DPRK

3.7.2015

Tidligere bemyndiget repræsentant for Korea National Insurance Corporation (KNIC) i Hamburg, som fortsat handler for eller på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.

5.

CHOE Chun-Sik

CHOE Chun Sik

Født den 23.12.1963

Fødested: Pyongyang, DPRK

Pasnr.: 745132109

Gyldigt indtil 12.2.2020

3.7.2015

Direktør i genforsikringsafdelingen i Korea National Insurance Corporation (KNIC) med base i hovedsædet i Pyongyang, som handler på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.

6.

SIN Kyu-Nam

SIN Kyu Nam

Født den 12.9.1972

Fødested: Pyongyang, DPRK

Pasnr.: PO472132950

3.7.2015

Direktør i genforsikringsafdelingen i Korea National Insurance Corporation (KNIC) med base i hovedsædet i Pyongyang og tidligere bemyndiget øverste repræsentant for KNIC i Hamburg, som handler på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.

7.

PAK Chun-San

PAK Chun San

Født den 18.12.1953

Fødested: Pyongyang, DPRK

Pasnr.: PS472220097

3.7.2015

Direktør i genforsikringsafdelingen i Korea National Insurance Corporation (KNIC) med base i hovedsædet i Pyongyang mindst frem til december 2015 og tidligere bemyndiget øverste repræsentant for KNIC i Hamburg, som fortsat handler for eller på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.

8.

SO Tong Myong

 

Født den 10.9.1956

3.7.2015

Administrerende direktør for Korea National Insurance Corporation (KNIC), direktionsformand for KNIC (juni 2012). Generaldirektør for Korean National Insurance Corporation, september 2013, og handler på vegne af KNIC eller efter dets anvisninger.«


Top