EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0386

Rådets afgørelse (Euratom) 2018/386 af 16. oktober 2017 om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

OJ L 69, 13.3.2018, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/386/oj

13.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 69/8


RÅDETS AFGØRELSE (Euratom) 2018/386

af 16. oktober 2017

om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 101, stk. 2,

under henvisning til henstilling fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 2, i akten vedrørende Kroatiens tiltrædelse skal Republikken Kroatiens tiltrædelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side (1) (»aftalen«) godkendes ved indgåelse af en protokol til aftalen.

(2)

Den 14. september 2012 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med de berørte tredjelande. Forhandlingerne med Den Kirgisiske Republik blev afsluttet med positivt resultat ved udveksling af verbalnoter.

(3)

For så vidt angår anliggender, der henhører under Det Europæiske Atomenergifællesskabs kompetence, bør Kommissionens indgåelse af protokollen godkendes.

(4)

For så vidt angår anliggender, der henhører under Unionens og medlemsstaternes kompetence, er undertegnelsen og indgåelsen af protokollen omfattet af en særskilt procedure —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionens indgåelse på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (2) godkendes herved.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 16. oktober 2017.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EFT L 196 af 28.7.1999, s. 48.

(2)  Teksten til protokollen er offentliggjort på side 3 i denne EUT sammen med afgørelsen om undertegnelse på Unionens og medlemsstaternes vegne.


Top