EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0027

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/43 af 29. november 2018 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/28 (ECB/2018/27)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 178–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; ophævet ved 32020D0137

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/43/oj

11.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 9/178


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/43

af 29. november 2018

om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/28 (ECB/2018/27)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 29.3 og 29.4,

under henvisning til bidrag fra Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd i overensstemmelse med artikel 46.2, fjerde led, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 29.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) skal fordelingsnøglevægtene justeres hvert femte år efter oprettelsen af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) i analogi med bestemmelserne i ESCB-statuttens artikel 29.1. Den ændrede fordelingsnøgle har virkning fra den første dag i det år, der følger efter det år, hvor justeringen finder sted.

(2)

Den sidste justering af fordelingsnøglevægtene i overensstemmelse med ESCB-statuttens artikel 29.3 blev foretaget i 2013 med virkning fra 1. januar 2014 (1).

(3)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2003/517/EF (2) har Europa-Kommissionen forsynet Den Europæiske Centralbank (ECB) med de statistiske data, der skal benyttes for at fastsætte den ændrede fordelingsnøgle —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afrunding

I de tilfælde, hvor Europa-Kommissionen tilvejebringer reviderede statistiske data, som skal benyttes ved justeringen af fordelingsnøglen, og tallene ikke sammenlagt udgør 100 %, udlignes forskellen på følgende måde: i) Hvis det samlede tal er under 100 %, lægges 0,0001 procentpoint til de(n) mindste andel(e) i stigende orden, indtil præcis 100 % er nået; ii) hvis det samlede tal er over 100 %, trækkes 0,0001 procentpoint fra de(n) største andel(e) i faldende orden, indtil præcis 100 % er nået.

Artikel 2

Fordelingsnøglevægte

I det følgende er angivet den i ESCB-statuttens artikel 29 anførte vægt, som tildeles de enkelte nationale centralbanker i fordelingsnøglen, med virkning fra 1. januar 2019:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,5280 %

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

0,8511 %

Česká národní banka

1,6172 %

Danmarks Nationalbank

1,4986 %

Deutsche Bundesbank

18,3670 %

Eesti Pank

0,1968 %

Central Bank of Ireland

1,1754 %

Bank of Greece

1,7292 %

Banco de España

8,3391 %

Banque de France

14,2061 %

Hrvatska narodna banka

0,5673 %

Banca d'Italia

11,8023 %

Central Bank of Cyprus

0,1503 %

Latvijas Banka

0,2731 %

Lietuvos bankas

0,4059 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2270 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3348 %

Central Bank of Malta

0,0732 %

De Nederlandsche Bank

4,0677 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0325 %

Narodowy Bank Polski

5,2068 %

Banco de Portugal

1,6367 %

Banca Naţională a României

2,4470 %

Banka Slovenije

0,3361 %

Národná banka Slovenska

0,8004 %

Suomen Pankki

1,2708 %

Sveriges Riksbank

2,5222 %

Bank of England

14,3374 %

Artikel 3

Ikrafttrædelse og ophævelse

1.   Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 2019.

2.   Afgørelse ECB/2013/28 ophæves med virkning fra den 1. januar 2019.

3.   Henvisninger til afgørelse ECB/2013/28 skal forstås som henvisninger til denne afgørelse.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 29. november 2018.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2013/28 af 29. august 2013 om de nationale centralbankers andele i fordelingsnøglen for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank (EUT L 16 af 21.1.2014, s. 53).

(2)  Rådets afgørelse 2003/517/EF af 15. juli 2003 om de statistiske data, der skal benyttes ved justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank (EUT L 181 af 19.7.2003, p. 43).


Top