Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1571

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1571 af 15. september 2017 om 277. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne

C/2017/6320

OJ L 238, 16.9.2017, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1571/oj

16.9.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 238/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1571

af 15. september 2017

om 277. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer.

(2)

Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd besluttede den 12. september 2017 at fjerne en fysisk person fra listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer. Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. september 2017.

På Kommissionens vegne

For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

I bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 udgår følgende punkt under overskriften »fysiske personer«:

»Zulkifli Abdul Hir (alias a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan (bedst kendt som)). Adresse: a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia (tidligere adresse), b) Maguindanao, Filippinerne (pr. januar 2015). Fødselsdato: a) 5.1.1966, b) 5.10.1966. Fødested: Muar Johor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: a) A 11263265, b) nationalt identifikationsnummer: 660105-01-5297, c) kørekortnummer D2161572, udstedt i Californien, USA. Andre oplysninger: a) retten for det nordlige distrikt i Califonien, USA, udstedte en arrestordre på ham den 1. august 2007, b) bekræftet at være afgået ved døden i Maguindanao, Filippinerne i januar 2015, c) moderens navn er Minah Binto Aogist Abd Aziz. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.«


Top