Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1234

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1234 af 3. juli 2017 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

C/2017/4753

OJ L 177, 8.7.2017, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1234/oj

8.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1234

af 3. juli 2017

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 57, stk. 4, og artikel 58, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2), bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Ved forordning (EØF) nr. 2658/87 fastsættes almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013. Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 2017.

På Kommissionens vegne

For formanden

Stephen QUEST

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering (KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Et sammensat produkt bestående af følgende komponenter:

en lodret ca. 95 cm høj lodret aluminiumsstang med en aksel forneden og et plastikhjul monteret i begge ender af akslen

en foldbar vandret aluminiumsplade til at stå på, hvor der for enden er monteret et plastikhjul med indbygget bremsemekanisme

en kuffert med en yderside af støbt plast på ca. 55 cm × 30 cm × 20 cm, fastgjort til den lodrette stang med klemmer, der kan åbnes.

Produktet er beregnet til brug af personer på 8 år og opefter. Produktets funktion som et middel til transport af varer kan kombineres med en funktion som løbehjul, eller produktet kan trækkes eller skubbes for at transportere kufferten på hjulene, når den vandrette plade er slået op.

Se billederne (*1)

4202 12 50

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 3 b) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 4202 , 4202 12 og 4202 12 50 .

Produktet er en sammensat vare. Hovedfunktionen er transport af varer i kufferten. Dette kan enten gøres ved, at en person står på den vandrette plade og driver produktet fremad (med pladen foldet ned), eller ved at en person skubber eller trækker det på samme måde som en normal trolley med hjul (med pladen foldet op).

Løbehjulsdelene (de dele, der ikke er del af en standardtrolley, dvs. den sammenklappelige vandrette plade med plastikhjul (med bremse)) er af underordnet karakter, der letter transporten af varerne i kufferten. Det er derfor kufferten, der er karaktergivende for produktet. Tarifering under pos. 8716 som andre køretøjer eller under pos. 9503 som et løbehjul er derfor udelukket.

Produktet tariferes derfor under KN-kode 4202 12 50 som en kuffert med en yderside af støbt plast.

Image


(*1)  Billederne tjener kun til information.


Top