EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0907

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/907 af 29. maj 2017 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

EUT L 139 af 30.5.2017, p. 15–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/05/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/907/oj

30.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/15


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/907

af 29. maj 2017

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011 (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. januar 2012 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 36/2012.

(2)

Oplysningerne om visse personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012, bør ajourføres og ændres.

(3)

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2017.

På Rådets vegne

C. CARDONA

Formand


(1)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.


BILAG

I bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 foretages følgende ændringer:

1.

I afsnit A (»Personer«) erstatter følgende oplysninger oplysningerne om nedenstående personer:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»13.

Munzir (

Image

) (alias Mundhir, Monzer) Jamil Al-Assad (

Image

)

Født: 1. marts 1961

Fødested: Kerdaha, Latakiaprovinsen,

pas nr. 86449 og 842781

Involveret i vold mod civilbefolkningen som medlem af Shabihamilitsen.

9.5.2011

37.

Brigadegeneral Rafiq (

Image

) (alias Rafeeq) Shahadah (

Image

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Fødested: Jablah, Latakiaprovinsen

Tidligere chef for Syriens militære efterretningstjenestes (SMI) afdeling 293 (indre anliggender) i Damaskus. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Damaskus. Rådgiver for præsident Bashar Al-Assad i strategiske spørgsmål og militære efterretninger.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (alias André Mayard)

Født: 15. maj 1955

Fødested: Bassir

Tidligere minister for økonomi og udenrigshandel efter maj 2011 (udnævnt i juli 2016). Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen. Adib Mayaleh var som tidligere chef for Syriens centralbank også ansvarlig for at yde økonomisk og finansiel støtte til det syriske regime.

15.5.2012

59.

General Ghassan (

Image

) Belal (

Image

)

 

General, der leder det særlige bureau i hærens fjerde division. Rådgiver for Maher Al-Assad og koordinator af sikkerhedsoperationer. Ansvarlig for nedkæmpelsen af civilbefolkningen på hele Syriens område og involveret i adskillige brud på indstilling af fjendtlighederne i Ghouta.

14.11.2011

66.

Kifah (

Image

) Moulhem (

Image

) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Tidligere bataljonschef i hærens fjerde division. Udnævnt til vicechef for divisionen for militære efterretninger i juli 2015. Ansvarlig for nedkæmpelsen af civilbefolkningen i Deir ez-Zor.

14.11.2011

106.

Dr. Wael (

Image

) Nader (

Image

) Al –Halqi (

Image

) (alias Al-Halki)

Født: 1964

Fødested: Dara'a provinsen

Tidligere premierminister indtil den 3. juli 2016 og tidligere sundhedsminister. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

27.2.2012

109.

Imad (

Image

) Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image

) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)

Født: 1.8.1961

Fødested: nær Damaskus

Premierminister og tidligere elektricitetsminister. Som medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

23.3.2012

110.

Omar (

Image

) Ibrahim (

Image

) Ghalawanji (

Image

)

Født: 1954

Fødested: Tartus

Tidligere vicepremierminister for tjenesteydelser, tidligere minister for lokalforvaltning frem til den 3. juli 2016. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

23.3.2012

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Født: 1966

Fødested: Tartus

Syriens ambassadør i Iran. Tidligere informationsminister efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

23.9.2011

157.

Bassam (

Image

) Hanna (

Image

)

 

Tidligere minister for vandressourcer efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

16.10.2012

162.

Mahmoud (

Image

) Ibraheem (

Image

) (alias Ibrahim) Sa'iid (

Image

) (alias Said, Sa'eed, Saeed)

 

Tidligere transportminister efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

16.10.2012

166.

Lubana (

Image

) (alias Lubanah) Mushaweh (

Image

) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Født 1955

Fødested: Damaskus

Tidligere kulturminister efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

16.10.2012

168.

Omran (

Image

) Ahed (

Image

) Al Zu'bi (

Image

) (alias Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Født: 27.9.1959

Fødested: Damaskus

Tidligere informationsminister efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

16.10.2012

170.

Najm (

Image

) (alias Nejm) Hamad (

Image

) Al Ahmad (

Image

) (alias Al-Ahmed)

 

Tidligere justitsminister efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

16.10.2012

171.

Abdul-Salam (

Image

Image

) Al Nayef (

Image

)

 

Tidligere sundhedsminister efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

16.10.2012

173.

Nazeera (

Image

) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image

) Sarkees (

Image

) (alias Sarkis)

 

Tidligere viceminister for miljøanliggender efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

16.10.2012

176.

Abdullah (

Image

) (alias Abdallah) Khaleel (

Image

) (alias Khalil) Hussein (

Image

) (alias Hussain)

 

Tidligere viceminister efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

16.10.2012

177.

Jamal (

Image

) Sha'ban (

Image

) (alias Shaaban) Shaheen (

Image

)

 

Tidligere viceminister efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

16.10.2012

181.

Suleiman Al Abbas

 

Tidligere minister for olie og mineralressourcer efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for den voldelige undertrykkelse af det syriske folk

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Født: 1959

Tidligere industriminister efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat (alias Shmat)

Født: 1973

Tidligere socialminister efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Født: 1964

Tidligere arbejdsminister efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

185.

Ismael Ismael (alias Ismail Ismail eller Isma'Il Isma'il)

Født: 1955

Tidligere finansminister efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

186.

Khodr Orfali (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Født: 1956

Tidligere minister for økonomi og udenrigshandel efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Født: 1966

Tidligere minister for indenrigshandel og forbrugerbeskyttelse efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

189.

Malek Ali (alias Malik)

Født: 1956

Tidligere minister for videregående uddannelse efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

191.

Hassib Elias Shammas (alias Hasib)

Født: 1957

Tidligere viceminister efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

24.6.2014

1.

Houmam Jaza'iri (alias Humam al- Jazaeri, Hammam al-Jazairi)

Født: 1977

Tidligere minister for økonomi og udenrigshandel efter maj 2011. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for den voldelige undertrykkelse af det syriske folk

21.10.2014

2.

Mohamad Amer Mardini (alias Mohammad Amer Mardini)

Født: 1959

Fødested: Damaskus

Tidligere minister for videregående uddannelse efter maj 2011 (udnævnt 27.8.2014). Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

21.10.2014

3.

Mohamad Ghazi Jalali (alias Mohammad Ghazi al-Jalali)

Født: 1969

Fødested: Damaskus

Tidligere minister for kommunikation og teknologi efter maj 2011 (udnævnt 27.8.2014). Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

21.10.2014

4.

Kamal Cheikha (alias Kamal al-Sheikha)

Født: 1961

Fødested: Damaskus

Tidligere minister for vandressourcer efter maj 2011 (udnævnt 27.8.2014). Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

21.10.2014

5.

Hassan Nouri (alias Hassan al-Nouri)

Født: 9.2.1960

Tidligere minister for administrativ udvikling efter maj 2011 (udnævnt 27.8.2014). Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

21.10.2014

7.

Khalaf Souleymane Abdallah (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Født: 1960

Fødested: Deir ez-Zor

Tidligere arbejdsminister efter maj 2011 (udnævnt 27.8.2014). Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

21.10.2014

9.

Hassan Safiyeh (alias Hassan Safiye)

Født: 1949

Fødested: Latakia

Tidligere minister for indenrigshandel og forbrugerbeskyttelse efter maj 2011 (udnævnt 27.8.2014). Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

21.10.2014

10.

Issam Khalil

Født: 1965

Fødested: Banias

Tidligere kulturminister efter maj 2011 (udnævnt 27.8.2014). Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad (alias Mohammad Muti'a Moayyad)

Født: 1968

Fødested: Ariha (Idlib)

Tidligere viceminister efter maj 2011 (udnævnt 27.8.2014). Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek (alias Ghazqan Kheir Bek)

Født: 1961

Fødested: Latakia

Tidligere transportminister efter maj 2011 (udnævnt 27.8.2014). Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen

21.10.2014

217.

Atef Naddaf

Image

Født: 1956

Fødested: Damaskusregionen

Minister for videregående uddannelse.

Udnævnt i juli 2016

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (alias Makhluf)

Image

Født: 1964

Fødested: Latakia

Tidligere guvernør for provinsen Damaskus

Minister i lokalforvaltningen.

Udnævnt i juli 2016.

Fætter til Rami Makhlouf

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (alias al-Dafeer)

Image

Født: 1962

Fødested: Tartus

Minister for kommunikation og teknologi.

Udnævnt i juli 2016

14.11.2016

220.

Ali Ghanem

Image

Født: 1963

Fødested: Damaskus

Minister for råolie og mineralressourcer.

Udnævnt i juli 2016

14.11.2016

221.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (alias Tourjuman) (

Image

)

Født: 1966

Fødested: Damaskus

Informationsminister.

Udnævnt i juli 2016

14.11.2016

222.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad)

Image

Født: 1961

Fødested: Latakia

Kulturminister.

Udnævnt i juli 2016

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (alias Hammoud)

Image

Født: 1964

Fødested: Tartus

Transportminister.

Udnævnt i juli 2016

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli

Image

Fødested: Damaskus

Elektricitetsminister.

Udnævnt i juli 2016

14.11.2016

225.

Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan

Image

Født: 1958

Fødested: Damaskus

Finansminister.

Udnævnt i juli 2016

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (alias al-Hassan)

Image

Født: 1963

Fødested: Aleppo

Minister for vandressourcer.

Udnævnt i juli 2016

14.11.2016

227.

Ahmad al-Hamu (alias al-Hamo)

Image

Født: 1947

Industriminister.

Udnævnt i juli 2016

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi)

Image

Født: 1962

Fødested: Damaskus

Minister for indenrigshandel og forbrugerbeskyttelse.

Udnævnt i juli 2016

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah (

Image

)

Født: 1956

Viceminister.

Udnævnt i juli 2016

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah

Image

Født: 1953

Fødested: Quneitra

Viceminister.

Udnævnt i juli 2016

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad)

Image

Født: 1954

Fødested: landsbyen Habran (Sweidaprovinsen)

Viceminister.

Udnævnt i juli 2016

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni

Image

Født: 1952

Fødested: Damaskus

Viceminister.

Udnævnt i juli 2016

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri)

Image

Født: 1963

Fødested: Damaskus

Socialminister (siden august 2015)

14.11.2016

236.

Saji' Darwish (alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis) (

Image

)

Født: 11.1.1957

Rang: generalmajor, det syriske arabiske luftvåben

Har rang af generalmajor, er højtstående officer og øverstbefalende for 22. division i det syriske arabiske luftvåben efter maj 2011.

Aktiv i sektoren for spredning af kemiske våben og er ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen: Som højtstående officer i det syriske arabiske luftvåben og øverstbefalende for 22. division er han ansvarlig for anvendelse af kemiske våben fra luftfartøjer, der opererer fra luftbaser under 22. divisions kontrol, herunder det angreb på Talmenes, som den fælles efterforskningsmekanisme rapporterede blev udført af regimehelikoptere med base på Hama flyveplads

21.3.2017«

2.

I afsnit A (»Personer«) indsættes følgende oplysninger om nedenstående personer:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»239.

Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar

Født: 1958

Fødested: Damaskus (Syrien)

Justitsminister. Udnævnt i marts 2017.

30.5.2017

240.

Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil

 

Økonomi og udenrigshandel. Minister. Udnævnt i marts 2017.

30.5.2017

241.

Salam Mohammad al-Saffaf

Født: 1979

Minister for administrativ udvikling. Udnævnt i marts 2017.

30.5.2017«

3.

I afsnit B (»Enheder«) erstatter følgende oplysninger oplysningerne om nedenstående enheder:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»36.

Ebla Petroleum Company alias Ebco

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,

postboks 9120,

Damaskus, Syrien

Tlf. +963 116691100

Joint venture under GPC. Yder finansiel støtte til regimet.

23.1.2012«


Top