EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0746R(03)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU (EUT L 117 af 5.5.2017)

ST/13082/2019/INIT

EUT L 334 af 27.12.2019, p. 167–167 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/746/corrigendum/2019-12-27/oj

27.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/167


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU

( Den Europæiske Unions Tidende L 117 af 5. maj 2017 )

Side 242, artikel 83, stk. 1, første afsnit:

I stedet for:

»… jf. bilag I, punkt 1 og 5, og som …«

læses:

»… jf. bilag I, punkt 1 og 8, og som …«

Side 256, artikel 110, stk. 8:

I stedet for:

»8.   Uanset artikel 10 og artikel 12, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 98/79/EF anses fabrikanter, de autoriserede repræsentanter, importører og bemyndigede organer, der i perioden, som begynder på den seneste af de datoer, der er omhandlet i artikel 113, stk. 3, litra f), og slutter 18 måneder senere, opfylder bestemmelserne i artikel 27, stk. 3, artikel 28, stk. 1, og artikel 51, stk. 5, i denne forordning, for at opfylde de love og bestemmelser, som medlemsstaterne har vedtaget i overensstemmelse med artikel 10 og artikel 12, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 98/79/EF, jf. afgørelse 2010/227/EU.«

læses:

»8.   Uanset artikel 10, artikel 12, stk. 1, litra a) og b), og artikel 15, stk. 5, i direktiv 98/79/EF anses fabrikanter, de autoriserede repræsentanter, importører og bemyndigede organer, der i perioden, som begynder på den seneste af de datoer, der er omhandlet i artikel 113, stk. 3, litra f), og slutter 18 måneder senere, opfylder bestemmelserne i artikel 26, stk. 3, artikel 28, stk. 1, og artikel 51, stk. 5, i denne forordning, for at opfylde de love og bestemmelser, som medlemsstaterne har vedtaget i overensstemmelse med artikel 10, artikel 12, stk. 1, litra a) og b), og artikel 15, stk. 5, i direktiv 98/79/EF, jf. afgørelse 2010/227/EU.«

Side 257, artikel 112, stk. 1, litra b):

I stedet for:

»b)

artikel 10 og artikel 12, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 98/79/EF og …«

læses:

»b)

artikel 10, artikel 12, stk. 1, litra a) og b), og artikel 15, stk. 5, i direktiv 98/79/EF og …«

Side 257, artikel 113, stk. 3, litra a):

I stedet for:

»a)

artikel 27, stk. 3, og artikel 51, stk. 5, fra den 27. november 2023«

læses:

»a)

artikel 26, stk. 3, og artikel 51, stk. 5, fra 18 måneder efter den seneste af de datoer, der er omhandlet i litra f)«

Side 304, bilag VIII, punkt 2.2, indledningen:

I stedet for:

»Udstyr, der skal anvendes til blodtypebestemmelse eller vævstypebestemmelse for at sikre immunologisk kompatibilitet af blod, …«

læses:

»Udstyr, der skal anvendes til blodtypebestemmelse eller til fastlæggelse af føtomaternel blodtypeuforligelighed eller til vævstypebestemmelse for at sikre immunologisk kompatibilitet af blod, …«.


Top