Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0149

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/149 af 27. januar 2017 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 101/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien

OJ L 23, 28.1.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/149/oj

28.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 23/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/149

af 27. januar 2017

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 101/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 101/2011 af 4. februar 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien (1), særlig artikel 12,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 4. februar 2011 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 101/2011.

(2)

På baggrund af en gennemgang af listen i bilag I til forordning (EU) nr. 101/2011 bør oplysningerne om to personer, der er opført på listen, ajourføres.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 101/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 101/2011 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2017.

På Rådets vegne

E. SCICLUNA

Formand


(1)  EUT L 31 af 5.2.2011, s. 1.


BILAG

Oplysningerne om de følgende personer i bilag I til forordning (EU) nr. 101/2011 affattes således:

 

»Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 21. august 1971 i Bardo, datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marouene MABROUK, rådgiver i Udenrigsministeriet, indehaver af nationalt ID-kort nr. 05409131.

Indehaver af tunesisk pas nr. x599070 udstedt i november 2016 med udløb den 21.11.2021.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

28.

Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tuneser, født den 11. marts 1972 i Tunis, søn af Jaouida El BEJI, gift med Sirine BEN ALI, adm. direktør, bosiddende rue du Commandant Béjaoui 8 — Carthage — Tunis, indehaver af nationalt ID-kort nr. 04766495. Indehaver af fransk pas nr. 11CK51319 med udløb den 1.8.2021.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.«


Top