Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0905

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2017/905 af 29. maj 2017 om gennemførelse af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

OJ L 138I , 29.5.2017, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/905/oj

29.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 138/6


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2017/905

af 29. maj 2017

om gennemførelse af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/788/FUSP af 20. december 2010 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af fælles holdning 2008/369/FUSP (1), særlig artikel 6, stk. 2, og

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 20. december 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/788/FUSP.

(2)

Den 12. december 2016 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2016/2231 (2) som reaktion på hindringen af valgprocessen og de dermed forbundne krænkelser af menneskerettighederne i Den Demokratiske Republik Congo (DRC). Den 6. marts 2017 vedtog Rådet konklusioner, hvori det gav udtryk for sin alvorlige bekymring over den politiske situation i DRC som følge af dødvandet i forbindelse med gennemførelsen af den inklusive politiske aftale af 31. december 2016 og af sikkerhedssituationen i flere af landets regioner, hvor der er konstateret overdreven magtanvendelse.

(3)

I betragtning af den alvorlige situation i DRC bør ni personer tilføjes på listen over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, i bilag II til afgørelse 2010/788/FUSP.

(4)

Bilag II til afgørelse 2010/788/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til afgørelse 2010/788/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2017.

På Rådets vegne

C. CARDONA

Formand


(1)  EUT L 336 af 21.12.2010, s. 30.

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2231 af 12. december 2016 om ændring af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo (EUT L 336 af 12.12.2016, s. 7).


BILAG

Følgende personer tilføjes på listen over personer og enheder i bilag II til afgørelse 2010/788/FUSP:

A.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen

Opført på listen den

»8.

Evariste Boshab, tidligere vicepremierminister og indenrigs- og sikkerhedsminister

alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng

Fødselsdato: 12.1.1956.

Fødested: Tete Kalamba (DRC).

Diplomatpas nr.: DP 0000003 (gyldigt fra den 21.12.2015 til den 20.12.2020).

Schengenvisum udløbet den 5.1.2017.

Congolesisk nationalitet.

I sin egenskab af vicepremierminister og indenrigs- og sikkerhedsminister fra december 2014 til december 2016 var Evariste Boshab officielt ansvarlig for politi og sikkerhedstjenester og koordinerede provinsguvernørernes arbejde. I denne egenskab var han ansvarlig for anholdelser af aktivister og oppositionsmedlemmer og overdreven brug af magt, herunder mellem september 2016 og december 2016 som reaktion på demonstrationer i Kinshasa, der resulterede i, at et stort antal civile blev dræbt eller såret af sikkerhedstjenesterne. Evariste Boshab var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

29.5.2017

9.

Gédéon Kyungu Mutanga

Fødselsdato: ca. 1974 i Tanganyika-provinsen.

Congolesisk nationalitet.

Idet han var leder af Bakata Katanga-militsen mellem 2011 og 2016, var Gédéon Kyungu Mutanga involveret i alvorlige menneskerettighedskrænkelser og krigsforbrydelser, såsom drab og overgreb på civile, navnlig i landdistrikter i Katangaregionen.

Gédéon Kyungu Mutanga er i øjeblikket leder af en væbnet gruppe, der er involveret i menneskerettighedskrænkelser Kasaiprovinsen og støtter regeringsstyrker, der krænker menneskerettighederne. Gédéon Kyungu Mutanga har således været involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

29.5.2017

10.

Alex Kande Mupompa, Guvernør i Kasai Central

alias Alexandre Kande Mupomba, Kande-Mupomba

Fødselsdato: 23.9.1950.

Fødested: Kananga (DRC).

Congolesisk pasnummer: OP 0024910 (gyldigt fra den 21.3.2016 til den 20.3.2021).

Adresse: Avenue Messidor/Messidor laan 217/25, 1180 Uccle, Belgien.

Congolesisk og belgisk nationalitet

Som guvernør for Kasai Central er Alex Kande Mupompa ansvarlig for den nuværende uforholdsmæssige magtanvendelse, voldelig undertrykkelse og udenretslige drab begået af sikkerhedsstyrker og PNC i Kasai Central fra 2016, herunder de påståede ulovlige drab på medlemmer af Nsapa Kamiuna-militsen i Mwanza Lomba, Kasai Central, i februar 2017.

Alex Kande Mupompa var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

29.5.2017

11.

Jean-Claude Kazembe Musonda, tidligere guvernør i Haut-Katanga

Fødselsdato: 17.5.1963. Fødested: Kashobwe (DRC).

Congolesisk nationalitet.

Som guvernør for Haut-Katanga indtil april 2017 var Jean-Claude Kazembe Musonda ansvarlig for den uforholdsmæssige magtanvendelse og voldelige undertrykkelse begået af sikkerhedsstyrker og PNC i Haut-Katanga, herunder mellem den 15. og 31. december 2016, hvor 12 civile blev dræbt og 64 såret som følge af dødelig magtanvendelse fra sikkerhedsstyrkernes side, herunder PNC-betjente, som svar på protester i Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

29.5.2017

12.

Lambert Mende, minister for kommunikation og medier og talsmand for regeringen

alias Lambert Mende Omalanga.

Fødselsdato: 11.2.1953. Fødested: Okolo (DRC).

Diplomatpas nr.: DB0001939 (udstedt den 4.5.2017, udløber den 3.5.2022).

Congolesisk nationalitet.

Som minister for kommunikation og medier siden 2008 er Lambert Mende ansvarlig for den undertrykkende mediepolitik, der føres i DRC, og som er i strid med retten til ytrings- og informationsfrihed og undergraver en konsensuspræget og fredelig løsning med hensyn til valgene i DRC. Den 12. november 2016 udstedte han et dekret, der begrænser muligheden for, at udenlandske medievirksomheder kan transmittere i DRC.

I strid med den politiske enighed, der blev opnået den 31. december 2016 mellem det flertal, der støtter præsidenten, og oppositionspartierne, var udsendelserne pr. maj 2017 ikke blevet genoptaget for en række medievirksomheders vedkommende.

I sin egenskab af minister for kommunikation og medier er Lambert Mende derfor ansvarlig for at hindre en mindelig og fredelig løsning med hensyn til valgene i DRC, herunder ved voldelige handlinger, undertrykkelse eller tilskyndelse til vold eller ved at undergrave retsstatsprincippet.

29.5.2017

13.

Muhindo Akili Mundos, Øverstbefalende for FARDC's 31. brigade

alias Charles Muhindo Akili Mundos, Charles Muhindo Akilimani Mundos.

Fødselsdato: 10.11.1972.

Fødested: Kirotse (DRC).

Militært ID-nr.: 1-72-96-80384-52.

Congolesisk nationalitet.

Muhindo Akili Mundos var FARDC's øverstbefalende for operation Sukola I med ansvar for militære operationer mod ADF fra august 2014 til juni 2015. Han rekrutterede og udstyrede tidligere krigere fra en lokal væbnet gruppe til at deltage i udenretslige drab og massakrer, der begyndte i oktober 2014.

Muhindo Akili Mundos var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

29.5.2017

14.

Brigadegeneral Eric Ruhorimbere, næstkommanderende i 21. militærregion (Mbuji-Mayi)

alias Eric Ruhorimbere Ruhanga, Tango Two, Tango Deux.

Fødselsdato: 16.7.1969.

Fødested: Minembwe (DRC).

Militært ID-nr.: 1-69-09-51400-64.

Congolesisk nationalitet.

Som næstkommanderende i 21. militærregion siden 18. september 2014 var Eric Ruhorimbere ansvarlig for den uforholdsmæssige magtanvendelse og de udenretslige drab begået af FARDC-styrkerne, navnlig mod Nsapumilitsen samt kvinder og børn.

Eric Ruhorimbere var således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

29.5.2017

15.

Ramazani Shadari, vicepremierminister og indenrigs- og sikkerhedsminister

alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda, Shadary.

Fødselsdato: 29.11.1960.

Fødested: Kasongo (DRC).

Congolesisk nationalitet.

Som vicepremierminister og indenrigs- og sikkerhedsminister siden 20. december 2016 er Ramazani Shadari officielt ansvarlig for politi og sikkerhedstjenesterne og koordinering af provinsguvernørernes arbejde. I denne egenskab er han ansvarlig for de nylige anholdelser af aktivister og medlemmer af oppositionen samt den uforholdsmæssige magtanvendelse siden sin udnævnelse, såsom den voldelige fremfærd over for medlemmer af bevægelsen Bundu Dia Kongo (BDK) i Kongo Central, undertrykkelsen i Kinshasa i januar-februar 2017 og den uforholdsmæssige magtanvendelse og voldelige undertrykkelse i Kasaiprovinserne.

I denne egenskab er Ramazani Shadari således involveret i planlægning, ledelse eller udførelse af handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

29.5.2017

16.

Kalev Mutondo, leder (formelt generaladministrator) af den nationale efterretningstjeneste (ANR)

alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Fødselsdato: 3.3.1957.

Pasnummer: DB0004470 (udstedt den 8.6.2012, udløber den 7.6.2017).

Som langvarig chef for den nationale efterretningstjeneste (ANR) er Kalev Mutondo involveret i og ansvarlig for den vilkårlige anholdelse, tilbageholdelse og mishandling af medlemmer af oppositionen, civilsamfundsaktivister og andre. Han har derfor undermineret retsstatsprincippet og hindret en konsensuspræget og fredelig løsning frem mod valgene i DRC samt planlagt eller ledet handlinger, som udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i DRC.

29.5.2017«


Top