Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0734

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/734 af 25. april 2017 om ændring af afgørelse 2013/184/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma

OJ L 108, 26.4.2017, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/734/oj

26.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/35


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/734

af 25. april 2017

om ændring af afgørelse 2013/184/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. april 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/184/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma.

(2)

Den 21. april 2016 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2016/627 (2), hvorved de restriktive foranstaltninger forlængedes indtil den 30. april 2017.

(3)

På grundlag af en gennemgang af afgørelse 2013/184/FUSP bør de restriktive foranstaltninger forlænges indtil den 30. april 2018.

(4)

Afgørelse 2013/184/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 3 i afgørelse 2013/184/FUSP affattes således:

»Artikel 3

Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 30. april 2018. Den overvåges løbende. Den kan, alt efter hvad der er relevant, forlænges eller ændres, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. april 2017.

På Rådets vegne

I. BORG

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2013/184/FUSP af 22. april 2013 om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma og ophævelse af afgørelse 2010/232/FUSP (EUT L 111 af 23.4.2013, s. 75).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/627 af 21. april 2016 om ændring af afgørelse 2013/184/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma (EUT L 106 af 22.4.2016, s. 23).


Top