EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1067

Kommissionens forordning (EU) 2016/1067 af 1. juli 2016 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

C/2016/4013

OJ L 178, 2.7.2016, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; stiltiende ophævelse ved 32019R0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1067/oj

2.7.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 178/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1067

af 1. juli 2016

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (1), særlig artikel 20, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 110/2008 skal medlemsstaterne forelægge Kommissionen teknisk dokumentation for hver af de geografiske betegnelser, der er registreret i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008, senest den 20. februar 2015.

(2)

Den 20. februar 2015 havde Kommissionen modtaget teknisk dokumentation for 243 ud af de 330 registrerede geografiske betegnelser. Der blev ikke forelagt teknisk dokumentation for de resterende 87 registrerede geografiske betegnelser inden for fristen.

(3)

I overensstemmelse med artikel 20, stk. 3, i forordning (EF) nr. 110/2008 slettes de 87 registrerede geografiske betegnelser, som Kommissionen ikke har modtaget teknisk dokumentation for senest den 20. februar 2015, fra bilag III til samme forordning.

(4)

De 243 registrerede geografiske betegnelser, som medlemsstaterne har forelagt teknisk dokumentation for senest den 20. februar 2015, bør for nuværende forblive opført i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008. I overensstemmelse med artikel 9 i Kommissionens forordning (EU) nr. 716/2013 (2) vurderer Kommissionen, hvorvidt den forelagte tekniske dokumentation for disse geografiske betegnelser opfylder kravene i artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 110/2008.

(5)

På baggrund af ovenstående bør bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 erstattes af bilaget til nærværende forordning.

(6)

Forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Spiritus —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (EUT L 201 af 26.7.2013, s. 21).


BILAG

»BILAG III

GEOGRAFISKE BETEGNELSER

Produktkategori

Geografisk betegnelse

Oprindelsesland (den nøjagtige geografiske oprindelse er beskrevet i den tekniske dokumentation)

1.   

Rom

 

Rhum de la Martinique

Frankrig

Rhum de la Guadeloupe

Frankrig

Rhum de la Réunion

Frankrig

Rhum de la Guyane

Frankrig

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Frankrig

Rhum des Antilles françaises

Frankrig

Rhum des départements français d'outre-mer

Frankrig

Rum da Madeira

Portugal

Ron de Guatemala

Guatemala

2.   

Whisky/Whiskey

 

Scotch Whisky

Det Forenede Kongerige (Skotland)

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky  (1)

Irland

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Frankrig

Whisky alsacien/Whisky d'Alsace

Frankrig

3.   

Kornbrændevin

 

Korn/Kornbrand

Tyskland, Østrig og Belgien (det tysksprogede fællesskab)

Münsterländer Korn/Kornbrand

Tyskland

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Tyskland

Emsländer Korn/Kornbrand

Tyskland

Haselünner Korn/Kornbrand

Tyskland

Hasetaler Korn/Kornbrand

Tyskland

Samanė

Litauen

4.   

Vinbrændevin

 

Eau-de-vie de Cognac

Frankrig

Eau-de-vie des Charentes

Frankrig

Cognac

(Betegnelsen »Cognac« kan suppleres med følgende udtryk:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Fine Champagne

Petite Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

Frankrig

Fine Bordeaux

Frankrig

Fine de Bourgogne

Frankrig

Armagnac

(Betegnelsen »Armagnac« kan suppleres med følgende udtryk:

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Armagnac-Ténarèze

Blanche Armagnac)

Frankrig

Eau-de-vie de vin de la Marne

Frankrig

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Frankrig

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Frankrig

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Frankrig

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Frankrig

Aguardente de Vinho Douro

Portugal

Aguardente de Vinho Ribatejo

Portugal

Aguardente de Vinho Alentejo

Portugal

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Portugal

Aguardente de Vinho Lourinhã

Portugal

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya fra Sungurlare

Bulgarien

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya fra Sliven)

Bulgarien

Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya fra Straldja

Bulgarien

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya fra Pomorie

Bulgarien

Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya fra Bourgas

Bulgarien

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya fra Suhindol

Bulgarien

Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya fra Karlovo

Bulgarien

Vinars Târnave

Rumænien

Vinars Vaslui

Rumænien

Vinars Murfatlar

Rumænien

Vinars Vrancea

Rumænien

Vinars Segarcea

Rumænien

5.   

Brandy/Weinbrand

 

Brandy de Jerez

Spanien

Brandy del Penedés

Spanien

Brandy italiano

Italien

Deutscher Weinbrand

Tyskland

Wachauer Weinbrand

Østrig

Pfälzer Weinbrand

Tyskland

6.   

Brændevin af presserester af druer

 

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

Frankrig

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Frankrig

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Frankrig

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Frankrig

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Frankrig

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Frankrig

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Frankrig

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Frankrig

Marc d'Auvergne

Frankrig

Marc du Jura

Frankrig

Aguardente Bagaceira Bairrada

Portugal

Aguardente Bagaceira Alentejo

Portugal

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Portugal

Orujo de Galicia

Spanien

Grappa

Italien

Grappa di Barolo

Italien

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Italien

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Italien

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Italien

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Italien

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Italien

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Italien

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Italien

Grappa di Marsala

Italien

Τσικουδιά/Tsikoudia

Grækenland

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia fra Kreta

Grækenland

Τσίπουρο/Tsipouro

Grækenland

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro fra Makedonien

Grækenland

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro fra Thessalien

Grækenland

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro fra Tyrnavos

Grækenland

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Cypern

Törkölypálinka

Ungarn

9.   

Frugtbrændevin

 

Schwarzwälder Kirschwasser

Tyskland

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Tyskland

Schwarzwälder Williamsbirne

Tyskland

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Tyskland

Fränkisches Zwetschgenwasser

Tyskland

Fränkisches Kirschwasser

Tyskland

Fränkischer Obstler

Tyskland

Mirabelle de Lorraine

Frankrig

Kirsch d'Alsace

Frankrig

Quetsch d'Alsace

Frankrig

Framboise d'Alsace

Frankrig

Mirabelle d'Alsace

Frankrig

Kirsch de Fougerolles

Frankrig

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Italien

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige

Italien

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Italien

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Italien

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Italien

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Italien

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Italien

Williams friulano/Williams del Friuli

Italien

Sliwovitz del Veneto

Italien

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Italien

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Italien

Williams trentino/Williams del Trentino

Italien

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Italien

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Italien

Medronho do Algarve

Portugal

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Italien

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Italien

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Italien

Wachauer Marillenbrand

Østrig

Szatmári Szilvapálinka

Ungarn

Kecskeméti Barackpálinka

Ungarn

Békési Szilvapálinka

Ungarn

Szabolcsi Almapálinka

Ungarn

Gönci Barackpálinka

Ungarn

Pálinka

Ungarn,

Østrig (kun abrikosspiritus, er fremstillet i delstaterne Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien)

Újfehértói meggypálinka

Ungarn

Brinjevec

Slovenien

Dolenjski sadjevec

Slovenien

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya fra Troyan

Bulgarien

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya fra Lovech

Bulgarien

Pălincă

Rumænien

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit

Rumænien

Ţuică de Argeş

Rumænien

Horincă de Cămârzana

Rumænien

Hrvatska loza

Kroatien

Hrvatska stara šljivovica

Kroatien

Slavonska šljivovica

Kroatien

Pisco  (2)

Peru

10.   

Brændevin af æble- eller pærecider

 

Calvados

Frankrig

Calvados Pays d'Auge

Frankrig

Calvados Domfrontais

Frankrig

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Frankrig

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Frankrig

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Frankrig

Eau-de-vie de cidre du Maine

Frankrig

Aguardiente de sidra de Asturias

Spanien

Somerset Cider Brandy  (3)

Det Forenede Kongerige

15.   

Vodka

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Sverige

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Finland

Polska Wódka/Polish Vodka

Polen

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

Litauen

Estonian vodka

Estland

17.   

Geist

 

Schwarzwälder Himbeergeist

Tyskland

18.   

Ensian

 

Bayerischer Gebirgsenzian

Tyskland

Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige

Italien

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Italien

19.   

Spiritus med enebærsmag

 

Genièvre/Jenever/Genever

Belgien, Nederlandene, Frankrig (departementerne Nord (59) og Pas-de-Calais (62)), Tyskland (delstaterne Nordrhein-Westfalen og Niedersachsen)

Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever

Belgien, Nederlandene, Frankrig (departementerne Nord (59) og Pas-de-Calais (62))

Jonge jenever/jonge genever

Belgien, Nederlandene

Oude jenever/oude genever

Belgien, Nederlandene

Hasseltse jenever/Hasselt

Belgien (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

Balegemse jenever

Belgien (Balegem)

O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Belgien (Oost-Vlaanderen)

Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie

Belgien (Région wallonne)

Genièvre Flandres Artois

Frankrig (departementerne Nord (59) og Pas-de-Calais (62))

Ostfriesischer Korngenever

Tyskland

Steinhäger

Tyskland

Gin de Mahón

Spanien

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

Litauen

Spišská borovička

Slovakiet

24.   

Akvavit/aquavit

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Sverige

25.   

Spiritus med anissmag

 

Anís Paloma Monforte del Cid

Spanien

Hierbas de Mallorca

Spanien

Hierbas Ibicencas

Spanien

Chinchón

Spanien

Janeževec

Slovenien

29.   

Destilleret Anis

 

Ouzo/Ούζο

Cypern, Grækenland

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo fra Mitilini

Grækenland

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo fra Plomari

Grækenland

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo fra Kalamata

Grækenland

Ούζο Θράκης/Ouzo fra Thrakien

Grækenland

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo fra Makedonien

Grækenland

30.   

Spiritus med bitter smag/bitter

 

Rheinberger Kräuter

Tyskland

Trejos devynerios

Litauen

Slovenska travarica

Slovenien

31.   

Aromatiseret vodka

 

Kryddervodka fra den nordlige del af Podlasiesletten aromatiseret med ekstrakt af festgræs/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Polen

Polska Wódka/Polish Vodka  (4)

Polen

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka  (4)

Litauen

32.   

Likør

 

Berliner Kümmel

Tyskland

Hamburger Kümmel

Tyskland

Münchener Kümmel

Tyskland

Chiemseer Klosterlikör

Tyskland

Bayerischer Kräuterlikör

Tyskland

Irish Cream  (5)

Irland

Palo de Mallorca

Spanien

Mirto di Sardegna

Italien

Liquore di limone di Sorrento

Italien

Liquore di limone della Costa d'Amalfi

Italien

Genepì del Piemonte

Italien

Genepì della Valle d'Aosta

Italien

Benediktbeurer Klosterlikör

Tyskland

Ettaler Klosterlikör

Tyskland

Ratafia de Champagne

Frankrig

Ratafia catalana

Spanien

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Finland

Mariazeller Magenlikör

Østrig

Steinfelder Magenbitter

Østrig

Wachauer Marillenlikör

Østrig

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Østrig

Hüttentee

Tyskland

Polish Cherry

Polen

Karlovarská Hořká

Den Tjekkiske Republik

Pelinkovec

Slovenien

Blutwurz

Tyskland

Cantueso Alicantino

Spanien

Licor café de Galicia

Spanien

Licor de hierbas de Galicia

Spanien

Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

Frankrig, Italien

Μαστίχα Χίου/Masticha fra Chios

Grækenland

Κίτρο Νάξου/Kitro fra Naxos

Grækenland

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat fra Korfu

Grækenland

Τεντούρα/Tentoura

Grækenland

Poncha da Madeira

Portugal

Hrvatski pelinkovac

Kroatien

34.   

Crème de cassis

 

Cassis de Bourgogne

Frankrig

Cassis de Dijon

Frankrig

Cassis de Saintonge

Frankrig

37a.

Spiritus med slåenaroma eller Pacharán

Pacharán navarro

Spanien

39.

Maraschino/Marrasquino/Maraskino

Zadarski maraschino

Kroatien

40.   

Nocino

 

Nocino di Modena

Italien

Orehovec

Slovenien

Anden spiritus

 

Pommeau de Bretagne

Frankrig

Pommeau du Maine

Frankrig

Pommeau de Normandie

Frankrig

Svensk Punsch/Swedish Punch

Sverige

Inländerrum

Østrig

Bärwurz

Tyskland

Aguardiente de hierbas de Galicia

Spanien

Aperitivo Café de Alcoy

Spanien

Herbero de la Sierra de Mariola

Spanien

Königsberger Bärenfang

Tyskland

Ostpreußischer Bärenfang

Tyskland

Ronmiel de Canarias

Spanien

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Belgien, Nederlandene, Tyskland (delstaterne Nordrhein-Westfalen og Niedersachsen)

Domači rum

Slovenien

Irish Poteen/Irish Poitín

Irland

Trauktinė

Litauen

Trauktinė Palanga

Litauen

Trauktinė Dainava

Litauen

Hrvatska travarica

Kroatien


(1)  Den geografiske betegnelse Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky omfatter whisky/whiskey fremstillet i Irland og Nordirland.

(2)  Beskyttelsen af den geografiske betegnelse Pisco i henhold til denne forordning forhindrer ikke anvendelsen af betegnelsen Pisco for produkter med oprindelse i Chile, som er beskyttet i henhold til associeringsaftalen mellem Unionen og Chile fra 2002.

(3)  Den geografiske betegnelse Somerset Cider Brandy skal ledsages af varebetegnelsen »brændevin af æblecider«.

(4)  Produktets etiket skal være forsynet med varebetegnelsen »aromatiseret vodka«. Betegnelsen »aromatiseret« kan erstattes af navnet på den fremherskende aroma.

(5)  Den geografiske betegnelse Irish Cream omfatter den tilsvarende likør fremstillet i Irland og Nordirland.«


Top