EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1104(01)

Kommissionens afgørelse af 27. oktober 2016 om udnævnelsen af en stedfortræder for et medlem af REFIT-platformens interessentgruppe

C/2016/6903

OJ C 405, 4.11.2016, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2019

4.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 405/4


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 27. oktober 2016

om udnævnelsen af en stedfortræder for et medlem af REFIT-platformens interessentgruppe

(2016/C 405/04)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Kommissionens afgørelse C(2015) 3261 final af 19. maj 2015 om oprettelse af REFIT-platformen, særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det fastsættes i artikel 4 i Kommissionens afgørelse C(2015) 3261 final om oprettelse af REFIT-platformen (i det følgende benævnt »platformen«), at platformen vil omfatte en »regeringsgruppe« og en »interessentgruppe«, og at interessentgruppens medlemmer skal bestå af op til tyve eksperter, heraf to repræsentanter for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget og resten fra erhvervslivet, herunder SMV'er, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationer, der har direkte erfaring med anvendelse af EU-lovgivningen. Interessentgruppens eksperter udnævnes i deres personlige egenskab eller til at repræsentere interesser, der er fælles for en række interessenter.

(2)

I afgørelsen artikel 4, stk. 4, fastsættes det desuden, at Kommissionen på forslag af Kommissionens førstenæstformand udnævner medlemmerne af interessentgruppen blandt de ansøgere, der har reageret på indkaldelsen af interessetilkendegivelser, og som har direkte erfaring med anvendelsen af EU-lovgivningen. Udnævnelserne skal så vidt muligt sikre en afbalanceret repræsentation af forskellige sektorer, interesser og regioner i Unionen samt en ligelig kønsfordeling. I afgørelsen artikel 4, stk. 5, fastsættes det at medlemmernes mandat løber frem til den 31. oktober 2019. I henhold til afgørelsens artikel 4, stk. 6, kan medlemmer, som træder tilbage, blive afløst i den resterende del af deres mandatperiode.

(3)

Det fastsættes i Kommissionens afgørelse C(2015) 9063 final af 16. december 2015 om udnævnelse af REFIT-platformens interessentgruppes medlemmer (1) at Kommissionens førstenæstformand, hvis et medlem af interessentgruppen i platformens mandatperiode ophører med at være medlem, kan udnævne en stedfortræder fra den oprindelige liste over kandidater, der har reageret på indkaldelsen af interessetilkendegivelser om medlemskab af interessentgruppen.

(4)

Kommissionens førstenæstformand har som følge af Linas Lasiauskas tilbagetræden som medlem af interessentgruppen fra den 23. juni 2016 udnævnt Paolo Falcioni som stedfortræder i resten af Linas Lasiauskas mandatperiode —

BESTEMT FØLGENDE:

Eneste artikel

Paolo Falcioni udnævnes som medlem af REFIT-platformens interessentgruppe frem til den 31. oktober 2019 (se bilaget til nærværende afgørelse).

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2016.

På Kommissionens vegne

Frans TIMMERMANS

Førstenæstformand


(1)  EUT C 425 af 18.12.2015, s. 8.


BILAG

Navn

Nationalitet

Repræsenterer interesser, der er fælles for en række interessenter inden for et bestemt politikområde

Nuværende arbejdsgiver

Paolo Falcioni

IT

JA

European Committee of Domestic Equipment Manufacturers (det europæiske udvalg for fabrikanter af elektriske husholdningsapparater)


Top