EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0994

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/994 af 20. juni 2016 om ophævelse af fælles holdning 2008/109/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Liberia

EUT L 162 af 21.6.2016, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/994/oj

21.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 162/21


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2016/994

af 20. juni 2016

om ophævelse af fælles holdning 2008/109/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Liberia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 12. februar 2008 fælles holdning 2008/109/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for Liberia, hvorved der indførtes våbenembargo.

(2)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråd vedtog den 25. maj 2016 UNSCR 2288 (2016) om Liberia, hvorved de våbenforanstaltninger, der tidligere var fastsat i punkt 2 i UNSCR 1521 (2003) og ændret ved punkt 1 og 2 i UNSCR 1683 (2006), ved punkt 1, litra b), i UNSCR 1731 (2006), ved punkt 3, 4, 5 og 6 i UNSCR 1903 (2009), ved punkt 3 i UNSCR 1961 (2010) og ved punkt 2, litra b), i UNSCR 2128 (2013), med øjeblikkelig virkning blev ophævet.

(3)

Fælles holdning 2008/109/FUSP bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Fælles holdning 2008/109/FUSP ophæves.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 20. juni 2016.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Rådets fælles holdning 2008/109/FUSP af 12. februar 2008 om restriktive foranstaltninger over for Liberia (EUT L 38 af 13.2.2008, s. 26).


Top