Help Print this page 

Document 32016D0043

Title and reference
Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/2164 af 30. november 2016 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2017 (ECB/2016/43)
OJ L 333, 8.12.2016, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2164/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

8.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/73


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2016/2164

af 30. november 2016

om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2017 (ECB/2016/43)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 2,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/2332 af 4. december 2015 om de proceduremæssige rammer for godkendelsen af mængden af euromønter, der skal udstedes (ECB/2015/43) (1), særlig artikel 2,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbank (ECB) har fra og med den 1. januar 1999 eneret til at godkende omfanget af udstedelse af mønter for de medlemsstater, der har euroen som valuta.

(2)

De 19 medlemsstater, der har euroen som valuta, har forelagt ECB deres anmodning om godkendelse af omfanget af udstedelsen af euromønter i 2017 til godkendelse, sammen med forklarende noter om den anvendte prognosemetode. Visse af disse medlemsstater har givet yderligere oplysninger vedrørende mønter i omløb, hvor sådanne oplysninger er tilgængelige, og de berørte medlemsstater opfatter dem som vigtige i forbindelse med underbygning af anmodningen om godkendelse.

(3)

Medlemsstaternes ret til at udstede euromønter er underlagt ECB's godkendelse vedrørende omfanget af møntudstedelse, og det omfang af møntudstedelse, som ECB har godkendt, kan derfor ikke overskrides af medlemsstaterne uden ECB's forudgående godkendelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Godkendelse af omfanget af udstedelse af euromønter i 2017

ECB godkender herved omfanget af udstedelse af mønter i 2017 for de medlemsstater, der har euroen som valuta, som anført i den følgende tabel:

(millioner EUR)

 

Mængde af euromønter, som er godkendt til udstedelse i 2017

 

Mønter i omløb

Mønter til samlerbrug

(ikke bestemt til at sættes i omløb)

Omfang af udstedelsen af mønter

Belgien

51,0

1,0

52,0

Tyskland

419,0

219,0

638,0

Estland

9,7

0,3

10,0

Irland

30,7

0,8

31,5

Grækenland

106,3

0,6

106,9

Spanien

359,3

30,0

389,3

Frankrig

224,3

51,0

275,3

Italien

94,2

1,8

96,0

Cypern

14,0

0,1

14,1

Letland

16,3

0,3

16,6

Litauen

30,0

0,3

30,3

Luxembourg

17,7

0,2

17,9

Malta

10,2

0,2

10,4

Holland

25,0

4,0

29,0

Østrig

87,2

181,8

269,0

Portugal

62,0

3,0

65,0

Slovenien

24,0

2,0

26,0

Slovakiet

15,6

1,4

17,0

Finland

35,0

10,0

45,0

I alt

1 631,5

507,8

2 139,3

Artikel 2

Virkning

Denne afgørelse får virkning på den dato, hvor den meddeles til adressaterne.

Artikel 3

Adressater

Denne afgørelse er rettet til de medlemsstater, der har euroen som valuta.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 30. november 2016.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 328 af 12.12.2015, s. 123.


Top