EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2447R(01)

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015)

OJ L 87, 2.4.2016, p. 35–35 (BG, CS, DA, EL, EN, HR, IT, LV, LT, HU, NL, PT, SK, SL, FI)
OJ L 87, 2.4.2016, p. 35–36 (ES, ET, FR, MT, PL, SV)
OJ L 87, 2.4.2016, p. 40–40 (RO)
OJ L 87, 2.4.2016, p. 67–67 (DE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/corrigendum/2016-04-02/oj

2.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/35


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen

( Den Europæiske Unions Tidende L 343 af 29. december 2015 )

Side 565, artikel 2, stk 3, ertsattes af følgende:

»3.   Uanset denne artikels stk. 1 skal koderne og formaterne i bilag A ikke anvendes før datoen for ibrugtagning af den første fase af opgraderingen af BTO-systemet og Tilsyn 2-systemet, og de respektive koder og formater, skal være dem, der fremgår af bilag 2-5 til delegerede forordning (EU) 2015/2446 (1).

Uanset denne artikels stk. 1 skal koderne og formaterne i bilag A ikke anvendes før datoen for opgraderingen af AEO-systemet, og de respektive koder og formater, skal være dem, der fremgår af bilag 6-7 til delegeret forordning (EU) 2015/2446.

Uanset denne artikels stk. 2 er koderne og formaterne i bilag B fakultative for medlemsstaterne indtil datoen for ibrugtagning eller opgradering af de relevante IT-systemer, der fremgår af bilag 1 til delegeret forordning (EU) 2015/2446.

Indtil datoerne for ibrugtagning eller opgradering af de relevante IT-systemer, der fremgår af bilag 1 til delegeret forordning (EU) 2015/2446, skal de formater og koder, der kræves til angivelser, meddelelser og bevis for toldstatus, følge de datakrav, der fremgår af bilag 9 til delegeret forordning (EU) 2015/2446.

Indtil de respektive datoer for ibrugtagningen af det kodekssystem for automatiseret eksport og opgraderingen af de nationale importsystemer, som der henvises til i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU (2), skal medlemsstaterne sikre, at koderne og formaterne til meddelelsen om frembydelse gør det muligt at frembyde varer i overensstemmelse med kodeksens artikel 139.«

Side 565, fodnote 1 ændres således:

»(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 af 15. 3. 2016, s. 1).«


Top