EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2446R(05)

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015)

C/2018/4863

OJ L 192, 30.7.2018, p. 62–63 (DA, DE, HU)
OJ L 192, 30.7.2018, p. 62–67 (LV)
OJ L 192, 30.7.2018, p. 62–62 (FR, HR, PL, RO, SL, FI)
OJ L 192, 30.7.2018, p. 62–64 (BG, SK)
OJ L 192, 30.7.2018, p. 62–70 (ET)
OJ L 192, 30.7.2018, p. 62–68 (LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/corrigendum/2018-07-30/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

30.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/62


Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen

( Den Europæiske Unions Tidende L 343 af 29. december 2015 )

Side 44, artikel 84, stk. 1, litra a):

I stedet for:

»a)

ansøgeren fører et regnskabssystem, som er i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der anvendes i den medlemsstat, hvor regnskaberne føres, som tillader revisionsbaseret toldkontrol, og som fører en historik over data, der tilvejebringer et revisionsspor fra det tidspunkt, hvor dataene indføres i systemet«

læses:

»a)

ansøgeren anvender et regnskabssystem, der er i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, som finder anvendelse i den medlemsstat, hvor regnskaberne føres, giver mulighed for revisionsbaseret toldkontrol og fører et dataregister, der sikrer et revisionsspor, fra det øjeblik hvor oplysningerne registreres«.

Side 44, artikel 84, stk. 1, litra b):

I stedet for:

»b)

ansøgeren har en administrativ organisation, som svarer til karakteren og størrelsen af sin virksomhed, og som er egnet til at forvalte varestrømmene, og vedkommende råder over interne kontrolforanstaltninger, der kan forebygge, afsløre og korrigere fejl samt forebygge og afsløre ulovlige eller ureglementerede transaktioner«

læses:

»b)

ansøgeren har en administrativ organisation, som svarer til virksomhedens type og størrelse, og er egnet til at forvalte varestrømmene, og har en intern kontrol, der kan forebygge, afsløre og rette fejl samt forebygge og afsløre ulovlige eller ureglementerede transaktioner«.

Side 45, artikel 84, stk. 2, litra b):

I stedet for:

»b)

ansøgeren har en administrativ organisation, som svarer til karakteren og størrelsen af hans virksomhed, og som er egnet til at forvalte vareomsætningen, og han har indført interne kontrolforanstaltninger, der kan forhindre, afsløre og rette fejl og forhindre og afsløre ulovlige eller ureglementerede transaktioner«

læses:

»b)

ansøgeren har en administrativ organisation, som svarer til virksomhedens type og størrelse, og er egnet til at forvalte varestrømmene, og har en intern kontrol, der kan forebygge, afsløre og rette fejl samt forebygge og afsløre ulovlige eller ureglementerede transaktioner«.

Side 45, artikel 84, stk. 2, litra c):

I stedet for:

»c)

ansøgeren sørger for, at de relevante ansatte ved, at toldmyndighederne skal underrettes, hvis det bliver opdaget, at der er problemer med overholdelse af toldforskrifterne, og for, at der er procedurer til at informere toldmyndighederne om sådanne problemer«

læses:

»c)

ansøgeren sikrer, at de relevante ansatte får instruks om at underrette toldmyndighederne, hvis det opdages, at der er problemer med at overholde toldforskrifterne, og indfører procedurer for underretning af toldmyndighederne om sådanne problemer«.

Side 45, artikel 84, stk. 3, litra b):

I stedet for:

»b)

ansøgeren giver toldmyndigheden fysisk adgang til sine regnskabssystemer og, såfremt det er relevant, til sine handels og transportoptegnelser«

læses:

»b)

ansøgeren giver toldmyndigheden fysisk adgang til sine regnskabssystemer og, såfremt det er relevant, til sine forretningsregnskaber og sine transportdokumenter«.

Side 45, artikel 84, stk. 3, litra c):

I stedet for:

»c)

ansøgeren har et logistisk system, hvori der sondres mellem EU-varer og ikke-EU-varer, og hvori det, såfremt det er relevant, angives, hvor varerne befinder sig«

læses:

»c)

ansøgeren har et logistiksystem, hvori varer angives som EU-varer eller som ikke-EU-varer, og deres opbevaringssted, såfremt det er relevant, anføres«.

Side 45, artikel 84, stk. 3, litra d):

I stedet for:

»d)

ansøgeren har en administrativ organisation, som svarer til karakteren og størrelsen af hans virksomhed, og som er egnet til at forvalte vareomsætningen, og han har indført interne kontrolforanstaltninger, der kan forhindre, afsløre og rette fejl og forhindre og afsløre ulovlige eller ureglementerede transaktioner«

læses:

»d)

ansøgeren har en administrativ organisation, som svarer til virksomhedens type og størrelse, og er egnet til at forvalte varestrømmene, og har en intern kontrol, der kan forebygge, afsløre og rette fejl samt forebygge og afsløre ulovlige eller ureglementerede transaktioner«.

Side 46, artikel 84, stk. 3, litra g):

I stedet for:

»g)

ansøgeren sørger for, at de relevante ansatte ved, at toldmyndighederne skal underrettes, hvis det bliver opdaget, at der er problemer med overholdelse af toldforskrifterne, og for, at der er indført procedurer til at informere toldmyndighederne om sådanne problemer«

læses:

»g)

ansøgeren sikrer, at de relevante ansatte får instruks om at underrette toldmyndighederne, hvis det opdages, at der er problemer med at overholde toldforskrifterne, og indfører procedurer for underretning af toldmyndighederne om sådanne problemer«.

Side 69, artikel 145, stk. 1, litra c):

I stedet for:

»c)

ansøgeren sørger for, at de relevante ansatte ved, at toldmyndighederne skal underrettes, hvis det bliver opdaget, at der er problemer med overholdelse af toldforskrifterne, og for, at der er procedurer til at informere toldmyndighederne om sådanne problemer«

læses:

»c)

ansøgeren sikrer, at de relevante ansatte får instruks om at underrette toldmyndighederne, hvis det opdages, at der er problemer med at overholde toldforskrifterne, og indfører procedurer for underretning af toldmyndighederne om sådanne problemer«.

Side 82, artikel 172, stk. 2:

I stedet for:

»2.   Under særlige omstændigheder kan toldmyndighederne tillade, at den i stk. 1 nævnte bevilling kan få virkning tidligst et år (i tilfælde af varer omfattet af bilag 71-02 tre måneder) før den dato, hvor ansøgningen blev antaget.«

læses:

»2.   Under ekstraordinære omstændigheder kan toldmyndighederne tillade, at den i stk. 1 nævnte bevilling kan få virkning tidligst et år (i tilfælde af varer omfattet af bilag 71-02 tre måneder) før den dato, hvor ansøgningen blev antaget.«

Side 98, artikel 226, stk. 1, litra b):

I stedet for:

»b)

det importeres enten af en person, der er etableret uden for Unionens toldområde, eller af en person, der er ansat hos ejeren, som er etableret i Unionens toldområde«

læses:

»b)

det importeres enten af en person, der er etableret uden for Unionens toldområde, eller af en person, der er ansat hos ejeren og etableret i Unionens toldområde«.

Top