EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1923

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1923 af 26. oktober 2015 om ændring af afgørelse 2010/638/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea

OJ L 281, 27.10.2015, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1923/oj

27.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 281/9


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/1923

af 26. oktober 2015

om ændring af afgørelse 2010/638/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 25. oktober 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/638/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea.

(2)

På grundlag af en gennemgang af afgørelse 2010/638/FUSP bør de restriktive foranstaltninger forlænges indtil den 27. oktober 2016.

(3)

Afgørelse 2010/638/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 8, stk. 2, i afgørelse 2010/638//FUSP affattes således:

»2.   Denne afgørelse anvendes indtil den 27. oktober 2016. Den overvåges løbende. Den forlænges eller ændres, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. oktober 2015.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2010/638/FUSP af 25. oktober 2010 om restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea (EUT L 280 af 26.10.2010, s. 10).


Top