Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1372

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1372 af 7. august 2015 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater for så vidt angår oplysningerne om Estland, Letland og Litauen (meddelt under nummer C(2015) 5715) (EØS-relevant tekst)

OJ L 211, 8.8.2015, p. 34–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1372/oj

8.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1372

af 7. august 2015

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater for så vidt angår oplysningerne om Estland, Letland og Litauen

(meddelt under nummer C(2015) 5715)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater. I bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres en række områder, som er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation. Listen omfatter områder i Estland, Italien, Letland, Litauen og Polen.

(2)

I juli og august 2015 indberettede Estland et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin og tre udbrud hos tamsvin i de områder, der er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Tilfældet hos vildsvin forekom i et område, der er opført i del I i nævnte bilag. To udbrud hos tamsvin forekom i et område, der er opført i del II i samme bilag, og det tredje udbrud forekom i et område, der er opført i del III i samme bilag.

(3)

I juli og august 2015 indberettede Letland tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i de områder, der er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. De pågældende tilfælde forekom i områder, der er opført i del I i samme bilag.

(4)

I juli 2015 indberettede Litauen et udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i de områder, der er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Udbruddet forekom i det område, der er opført i del II i samme bilag.

(5)

Udviklingen i den nuværende epidemiologiske situation i Unionen for så vidt angår afrikansk svinepest bør indgå i vurderingen af den risiko, der udgøres af den dyresundhedsmæssige situation for så vidt angår denne sygdom i Estland, Letland og Litauen. For at målrette de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger og for at forhindre yderligere spredning af afrikansk svinepest samt for at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør EU-listen over områder omfattet af dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, der er fastlagt i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, ændres med henblik på, at der tages hensyn til den nuværende dyresundhedssituation for så vidt angår denne sygdom i de pågældende medlemsstater.

(6)

Gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres således, at de områder i Estland, Letland og Litauen, der er opført i del I, II og III, justeres.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63).


BILAG

»BILAG

DEL I

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Kallaste linn

Kunda linn

Mustvee linn

Pärnu linn

Rakvere linn

Tartu linn

Harjumaa maakond

Läänemaa maakond

Alatskivi vald

Are vald

Audru vald

Haaslava vald

Halinga vald

Haljala vald

Kadrina vald

Kambja vald

Kasepää vald

Koonga vald

Laekvere vald

Lavassare vald

Luunja vald

Mäksa vald

Meeksi vald

Paikuse vald

Pala vald

Palamuse vald

Peipsiääre vald

Piirissaare vald

Rägavere vald

Rakvere vald

Saare vald

Sauga vald

Sindi vald

Sõmeru vald

Surju vald

Tabivere vald

Tahkuranna vald

Tapa vald

Tartu vald

Tootsi vald

Tori vald

Tõstamaa vald

Vara vald

Varbla vald

Vihula vald

Vinni vald

Viru-Nigula vald

Võnnu vald.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

i Krimuldas novads: Krimuldas pagasts

i Priekuļu novads: Priekuļu og Veselavas pagasti

Amatas novads

Cēsu novads

Ikšķiles novads

Inčukalna novads

Jaunjelgavas novads

Ķeguma novads

Lielvārdes novads

Līgatnes novads

Mālpils novads

Neretas novads

i Ogres novads: Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes og Mazozolu pagasti

Ropažu novads

Salas novads

Sējas novads

Siguldas novads

Vecumnieku novads

Viesītes novads.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus og Juodaičių seniūnija

i Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo og Pakruojo seniūnija

i Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio og Smilgių seniūnija

i Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų og Šiluvos seniūnija

i Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų og Šakių seniūnija

Pasvalys rajono savivaldybė

Vilkaviškis rajono savivaldybė

Radviliškis rajono savivaldybė

Kalvarija savivaldybė

Kazlų Rūda savivaldybė

Marijampolė savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

i województwo podlaskie:

kommunerne Augustów med byen Augustów, Nowinka, Sztabin og Bargłów Kościelny i powiat augustowski

kommunerne Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże og en del af Zabłudów (den sydvestlige del af kommunen, som er afgrænset af den linje, der udgøres af vej nr. 19 og forlænges af vej nr. 685) i powiat białostocki

kommunerne Czyże, Hajnówka med byen Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele og Czeremcha i powiat hajnowski

kommunerne Grodzisk, Dziadkowice og Milejczyce i powiat siemiatycki

kommunerne Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie med byen Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo og Ciechanowiec i powiat wysokomazowiecki

kommunerne Krasnopol og Puńsk i powiat sejneński

kommunerne Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki og Raczki i powiat suwalski

kommunen Rutki i powiat zambrowski

kommunerne Suchowola og Korycin i powiat sokólski

powiat bielski

M. Białystok powiat

M. Suwałki powiat

powiat moniecki.

DEL II

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Vändra linn

Viljandi linn

Võru linn

Ida-Virumaa maakond

Põlvamaa maakond

Raplamaa maakond

Den del af Suure-Jaani vald, der ligger vest for vej nr. 49

Den del af Viiratsi vald, der ligger vest for den linje, der tegnes af den vestlige del af vej nr. 92, indtil den krydser vej nr. 155, derefter vej nr. 155, indtil den krydser vej nr. 24156, derefter vej nr. 24156, indtil den krydser Verilaske-floden, og derefter Verilaske-floden, indtil den når den sydlige grænse af Viiratsi vald

Abja vald

Häädemeeste vald

Haanja vald

Halliste vald

Karksi vald

Kõpu vald

Lasva vald

Meremäe vald

Misso vald

Pärsti vald

Saarde vald

den del af Tamsalu vald, der ligger nordøst for Tallinn-Tartu-banelinjen

Vändra vald

Vastseliina vald

Võru vald.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

Alūksnes novads

Apes novads

Balvi novads

i Krimuldas novads: Lēdurgas pagasts

i Ogres novads: Krapes, Madlienas og Menģeles pagasti

i Priekuļu novads: Liepas og Mārsnēnu pagasti

Smiltenes novads

Aizkraukles novads

Aknīstes novads

Alojas novads

Baltinavas novads

Cesvaines novads

Ērgļu novads

Gulbenes novads

Ilūkstes novads

Jaunpiebalgas novads

Jēkabpils novads

Kocēnu novads

Kokneses novads

Krustpils novads

Limbažu novads

Līvānu novads

Lubānas novads

Madonas novads

Mazsalacas novads

Pārgaujas novads

Pļaviņu novads

Raunas novads

Rugāju novads

Salacgrīvas novads

Skrīveru novads

Varakļānu novads

Vecpiebalgas novads

Viļakas novads

Jēkabpils republikas pilsēta

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai og Viešintos seniūnija og den del af Svėdasai, som ligger syd for vej nr. 118

i Kupiškis rajono savivaldybė: Alizava, Kupiškis, Noriūnai og Subačius seniūnija

i Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių og Velžio seniūnija

Alytus apskritis

Kaunas miesto savivaldybė

Panevėžys miesto savivaldybė

Vilnius miesto savivaldybė

Biržai rajono savivaldybė

i Jonava rajono savivaldybė: Šilų og Bukonių seniūnija og, i Žeimių seniūnija, Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka og Naujokai kaimas

Kaišiadorys miesto savivaldybė

i Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių og Žiežmarių apylinkės seniūnija og den del af Rumšiškių seniūnija, der ligger syd for vej N. A1

i Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių og Zapyškio seniūnija

i Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos og Kėdainių miesto seniūnija

Prienai rajono savivaldybė

Šalčininkai rajono savivaldybė

Širvintos rajono savivaldybė

Trakai rajono savivaldybė

Ukmergė rajono savivaldybė

Vilnius rajono savivaldybė

Birštonas savivaldybė

Elektrėnai savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

i województwo podlaskie:

kommunerne Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków og en del af Zabłudów (den nordøstlige del af kommunen, som er afgrænset af den linje, der udgøres af vej nr. 19 og forlænges af vej nr. 685) i powiat białostocki

kommunerne Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór og Sidra i powiat sokólski

kommunerne Giby og Sejny med byen Sejny i powiat sejneński

kommunerne Lipsk og Płaska i powiat augustowski

kommunerne Narew, Narewka og Białowieża i powiat hajnowski.

DEL III

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Põltsamaa linn

Võhma linn

Jõgeva linn

Elva linn

Järvemaa maakond

Valgamaa maakond

Den del af Suure-Jaani vald, der ligger øst for vej nr. 49

Den del af Viiratsi vald, der ligger øst for den linje, der tegnes af den vestlige del af vej nr. 92, indtil den krydser vej nr. 155, derefter vej nr. 155, indtil den krydser vej nr. 24156, derefter vej nr. 24156, indtil den krydser Verilaske-floden, og derefter Verilaske-floden, indtil den når den sydlige grænse af Viiratsi vald

den del af Tamsalu vald, der ligger sydøst for Tallinn-Tartu-banelinjen

Rakke vald

Väike-Maarja vald

Jõgeva vald

Kolga-Jaani vald

Kõo vald

Saarepeedi vald

Paistu vald

Pajusi vald

Tarvastu vald

Torma vald

Antsla vald

Konguta vald

Laeva vald

Mõniste vald

Nõo vald

Põltsamaa vald

Puhja vald

Puurmani vald

Rannu vald

Rõngu vald

Rõuge vald

Sõmerpalu vald

Tähtvere vald

Ülennurme vald

Urvaste vald

Varstu vald.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

Aglonas novads

Beverīinas novads

Burtnieku novads

Ciblas novads

Dagdas novads

Daugavpils novads

Kārsavas novads

Krāslavas novads

Ludzas novads

Naukšēnu novads

Preiļu novads

Rēzeknes novads

Riebiņu novads

Rūjienas novads

Strenču novads

Valkas novads

Vārkavas novads

Viļānu novads

Zilupes novads

Daugavpils republikas pilsēta

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Anykščiai rajono savivaldybė: den del af Svėdasai seniūnija, som ligger nord for vej nr. 118

i Kupiškis rajono savivaldybė: Šimonys og Skapiškis seniūnija

Ignalina rajono savivaldybė

i Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių og Kulvos seniūnija og, i Žeimiai seniūnija, Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai og Žeimių miestelis kaimas

Jonava miesto savivaldybė

i Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos og Neveronių seniūnija

I Kaišiadorys rajono savivaldybė: Palomenės og Pravieniškių seniūnija og den del af Rumšiškių seniūnija, der ligger nord for vej N. A1,

i Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija

Moletai rajono savivaldybė

Rokiškis rajono savivaldybė

Švencionys rajono savivaldybė

Utena rajono savivaldybė

Zarasai rajono savivaldybė

Visaginas savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

i województwo podlaskie:

kommunerne Gródek og Michałowo i powiat białostocki

kommunerne Krynki, Kuźnica, Sokółka og Szudziałowo i powiat sokólski.

DEL IV

Italien

Følgende områder i Italien:

 

alle områder på Sardinien.«


Top