Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1332

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2015/1332 af 31. juli 2015 om gennemførelse af afgørelse 2011/486/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

OJ L 206, 1.8.2015, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1332/oj

1.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/31


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2015/1332

af 31. juli 2015

om gennemførelse af afgørelse 2011/486/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/486/FUSP af 1. august 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan (1), særlig artikel 5 og artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 1. august 2011 afgørelse 2011/486/FUSP.

(2)

Den 23. september 2014 og den 27. marts 2015 ændrede De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, der er nedsat i henhold til punkt 30 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1988 (2011), listen over personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(3)

Bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2015.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  EUT L 199 af 2.8.2011, s. 57.


BILAG

I.

Følgende oplysninger tilføjes til listen i bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP:

A.   Personer knyttet til Taleban

1.

Abdul Basir Noorzai (alias: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Titel: Haji. Adresse: Chaman, Baluchistanprovinsen, Pakistan. Fødselsdato: a) 1965, b) 1960, c) 1963. Fødested: Baluchistanprovinsen, Pakistan. Nationalitet: afghansk. Pasnummer: Pakistansk pasnummer AA3829182. Nationalt identifikationsnr.: Pakistansk nationalt identifikationsnummer 5420124679187. Andre oplysninger: ejer af Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, som leverer finansielle ydelser til Taleban i regionen. Dato for FN's opførelse på listen:27.3.2015

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Basir Noorzai blev opført på listen den 27. marts 2015 i henhold til punkt 2 i resolution 2160 (2014) som følge af »deltagelse i finansiering, planlægning, formidling, forberedelse eller gennemførelse af handlinger eller aktiviteter udført af, sammen med, under navn af, på vegne af eller til støtte for« samt »på anden måde til støtte for handlinger eller aktiviteter udført af« dem, der er opført på listen, og andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er tilknyttet Taleban og udgør en trussel mod freden, stabiliteten og sikkerheden i Afghanistan.

Supplerende oplysninger:

Haji Abdul Basir (Basir) ejer og driver Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir havde bemyndigelse til at distribuere penge til Taleban, og i de seneste par år har Basir gennem sit Hawala distribueret tusindvis af dollar til Talebanmedlemmer i regionen. Basir har finansieret Talebanaktiviteter gennem sit Hawala, overført penge til ældre medlemmer af Taleban og gjort det lettere for Talebanmeddelere at rejse.

I 2012 blev Basir anset for at være den vigtigste pengeveksler for Talebans øverste ledelse. I 2010 bad Basir også om donationer til Taleban fra pakistanske og afghanske statsborgere bosiddende i Japan, De Forenede Arabiske Emirater og Singapore.

B.   Enheder og andre grupper samt virksomheder knyttet til Taleban

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer).

Adresse: a) Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, b) Branch Office 2: Quetta, Pakistan, c) Branch Office 3: Lahore, Pakistan, d) Branch Office 4: Peshawar, Pakistan, e) Branch Office 5: Karachi, Pakistan, f) Branch Office 6: Islamabad, Pakistan, g) Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan, h) Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan, i) Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan, j) Branch Office 10: Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, k) Branch Office 11: Iran. Andre oplysninger: a) udbyder af pengeoverførsler, som højtstående Talebanledere anvendte til at overføre midler til Talebanledere i regionen, b) ejet af Abdul Basir Noorzai. Dato for FN's opførelse på listen:27.3.2015

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala blev opført på listen den 27. marts 2015 i henhold til punkt 2 i resolution 2160 (2014) som følge af »deltagelse i finansiering, planlægning, formidling, forberedelse eller gennemførelse af handlinger eller aktiviteter udført af, sammen med, under navn af, på vegne af eller til støtte for« samt »på anden måde til støtte for handlinger eller aktiviteter udført af« dem, der er opført på listen, og andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er tilknyttet Taleban og udgør en trussel mod freden, stabiliteten og sikkerheden i Afghanistan.

Supplerende oplysninger:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) i Chaman, Baluchistanprovinsen, Pakistan, er ejet af Abdul Basir Noorzai. Det distribuerer penge til Talebanmedlemmer i regionen. Højtstående Talebanledere i regionen har foretrukket at overføre penge til Talebanledere gennem Basir Zarjmil Hawala og Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

I 2013 distribuerede Basir Zarjmil Hawala tusindvis af dollar til Talebanledere i regionen og hjalp dermed med at finansiere Talebanoperationer. I 2012 overførte Basir Zarjmil Hawala tusindvis af dollar i transaktioner forbundet med våben og andre operative udgifter for Taleban.

II.

Følgende oplysning fjernes fra listen i bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP:

A.   Personer knyttet til Taleban

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


Top