Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0251

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/251 af 13. februar 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2015) 710) EØS-relevant tekst

OJ L 41, 17.2.2015, p. 46–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/251/oj

17.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 41/46


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/251

af 13. februar 2015

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2015) 710)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater. I bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres en række områder, som er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation. Listen omfatter områder i Estland, Italien, Letland, Litauen og Polen.

(2)

Artikel 11 i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, hvorved der nedlægges forbud mod afsendelse til andre medlemsstater eller til tredjelande af fersk svinekød og af visse typer tilberedt svinekød og svinekødsprodukter fra de i bilaget angivne områder, bør revideres for at modvirke inkonsistens i håndteringen af undtagelser, der berører eksporten til tredjelande.

(3)

Siden oktober 2014 er kun få tilfælde af svinepest hos vildsvin blevet anmeldt på grænsen mellem Estland og Letland, og i begge medlemsstater i områder, som er opført i del I af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Der var to tilfælde i Litauen i Kaunas og Kupiškis.

(4)

Udviklingen i den nuværende epidemiologiske situation bør indgå i vurderingen af den risiko, der udgøres af den dyresundhedsmæssige situation i Estland, Letland og Litauen. For at målrette de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger og for at forhindre spredning af afrikansk svinepest samt for at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør EU-listen over områder omfattet af dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU ændres og tage hensyn til den nuværende dyresundhedssituation med hensyn til denne sygdom i Estland, Letland og Litauen.

(5)

Det er derfor nødvendigt at ændre bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU for deri at indføje i bilagets del II de relevante områder i Estland, Letland og Litauen.

(6)

Gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 11, stk. 2 og 3, affattes således:

»2.   Uanset stk. 1 kan de berørte medlemsstater med områder opført i bilagets del II, III eller IV tillade afsendelse af fersk svinekød som omhandlet i stk. 1 samt tilberedt svinekød og svinekødsprodukter bestående af eller indeholdende sådant svinekød til andre medlemsstater og tredjelande, hvis det tilberedte svinekød og svinekødsprodukterne er fremstillet af svin, der siden fødslen er holdt på bedrifter, der ligger uden for de i bilagets del II, III og IV angivne områder, og det ferske svinekød, det tilberedte svinekød og svinekødsprodukterne er produceret, oplagret og tilvirket på virksomheder, der er godkendt i henhold til artikel 12.

3.   Uanset stk. 1 kan de berørte medlemsstater med områder opført i bilagets del II tillade afsendelse af fersk svinekød som omhandlet i stk. 1 samt tilberedt svinekød og svinekødsprodukter bestående af eller indeholdende sådant svinekød til andre medlemsstater og tredjelande, hvis det tilberedte svinekød og svinekødsprodukterne er fremstillet af svin, der opfylder kravene i artikel 3, stk. 1 og 2 eller stk. 3.«

2)

Bilaget ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU foretages følgende ændringer:

1)

I del I foretages følgende ændringer:

a)

Angivelserne vedrørende Estland affattes således:

»1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Põlvamaa maakond

Häädemeeste vald

Kambja vald

Kasepää vald

Kolga-Jaani vald

Konguta vald

Kõo vald

Kõpu vald

Laekvere vald

Lasva vald

Meremäe vald

Nõo vald

Paikuse vald

Pärsti vald

Puhja vald

Rägavere vald

Rannu vald

Rõngu vald

Saarde vald

Saare vald

Saarepeedi vald

Sõmeru vald

Surju vald

Suure-Jaani vald

Tahkuranna vald

Torma vald

Vastseliina vald

Viiratsi vald

Vinni vald

Viru-Nigula vald

Võru vald

Võru linn

Kunda linn

Viljandi linn.«

b)

Angivelserne vedrørende Letland affattes således:

»2.   Letland

Følgende områder i Letland:

Aizkraukles novads

Alojas novads

i Alūksnes novads: Ilzenes pagasti, Zeltiņu pagasti, Kalncempju pagasti, Annas pagasti, Malienas pagasti, Jaunannas pagasti, Mālupes pagasti og Liepnas pagasti

Amatas novads

i Apes novads: Virešu pagasts

Baltinavas novads

Balvu novads

Cēsu novads

Gulbenes novads

Ikšķiles novads

Inčukalna novads

Jaunjelgavas novads

Jaunpiepalgas novads

Ķeguma novads

Kocēnu novads

Krimuldas novads

Lielvārdes novads

Līgatnes novads

Limbažu novads

Mālpils novads

Mazsalacas novads

Neretas novads

Ogres novads

Pārgaujas novads

Priekuļu novads

Raunas novads

Ropažu novads

Rugāju novads

Salacgrīvas novads

Salas novads

Sējas novads

Siguldas novads

Skrīveru novads

Smiltenes novads

Vecpiebalgas novads

Vecumnieku novads

Viesītes novads

Viļakas novads

Valmiera republikas pilsēta.«

c)

Angivelserne vedrørende Litauen affattes således:

»3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių seniūnija, Pernaravos seniūnija, Krakių seniūnija, Kėdainių miesto seniūnija, Dotnuvos seniūnija, Gudžiūnų seniūnija og Surviliškio seniūnija

i Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnija, Upytės seniūnija, Velžio seniūnija, Miežiškių seniūnija, Karsakiškio seniūnija, Naujamiesčio seniūnija, Paįstrio seniūnija, Panevėžio seniūnija og Smilgių seniūnija

i Radviliškis rajono svaivaldybė: Skėmių seniūnija og Sidabravo seniūnija

Kaunas miesto savivaldybė

Panevežys miesto savivaldybė

Kaišiadorys rajono savivaldybė

Kaunas rajono savivaldybė

Pasvalys rajono savivaldybė

Prienai rajono savivaldybė

Birštonas savivaldybė

Kalvarija savivaldybė

Kazlu Ruda savivaldybė

Marijampole savivaldybė.«

2)

I del II foretages følgende ændringer:

a)

Angivelserne vedrørende Estland affattes således:

»1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Ida-Virumaa maakond

Valgamaa maakond

Abja vald

Halliste vald

Karksi vald

Paistu vald

Tarvastu vald

Antsla vald

Mõniste vald

Varstu vald

Rõuge vald

Sõmerpalu vald

Haanja vald

Misso vald

Urvaste vald.«

b)

Angivelserne vedrørende Letland affattes således:

»2.   Letland

Følgende områder i Letland:

Aknīstes novads

i Alūksnes novads: Veclaicenes pagasti, Jaunlaicenes pagasti, Ziemeru pagasti, Alsviķu pagasti, Mārkalnes pagasti, Jaunalūksnes pagasti og Pededzes pagasti.

i Apes novads: Gaujienas pagasti, Trapenes pagasti og Apes pagasti.

Cesvaines novads

Ērgļu novads

Ilūkstes novads

Jēkabpils republikas pilsēta

Jēkabpils novads

Kokneses novads

Krustpils novads

Līvānu novads

Lubānas novads

Madonas novads

Pļaviņu novads

Varakļānu novads.«

c)

Angivelserne vedrørende Litauen affattes således:

»3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis seniūnija, Anykščiai seniūnija, Debeikiai seniūnija, Kavarskas seniūnija, Kurkliai seniūnija, Skiemonys seniūnija, Traupis seniūnija, Troškūnai seniūnija, Viešintos seniūnija og den del af Svėdasai, som ligger syd for vej nr. 118

i Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija, Vilainių seniūnija, Truskavos seniūnija og Šėtos seniūnija

i Kupiškis rajono savivaldybė: Alizava seniūnija, Kupiškis seniūnija, Noriūnai seniūnija og Subačius seniūnija.

i Panevėžys rajono savivaldybė: Ramygalos seniūnija, Vadoklių seniūnija og Raguvos seniūnija.

Alytus apskritis

Vilnius miesto savivaldybė

Biržai rajono savivaldybė

Jonava rajono savivaldybė

Šalcininkai rajono savivaldybė

Širvintos rajono savivaldybė

Trakai rajono savivaldybė

Ukmerge rajono savivaldybė

Vilnius rajono savivaldybė

Elektrenai savivaldybė.«


Top