EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0017

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/727 af 10. april 2015 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for den første gebyrperiode og for 2015 (ECB/2015/17)

OJ L 115, 6.5.2015, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/727/oj

6.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/36


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/727

af 10. april 2015

om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for den første gebyrperiode og for 2015 (ECB/2015/17)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41) (1), særlig artikel 9 og artikel 16, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbank (ECB) skal træffe beslutning om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer, der skal opkræves ved udstedelse af gebyrmeddelelser for hver kategori af enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn, og offentliggøre disse oplysninger på dets websted senest den 30. april i den relevante gebyrperiode.

(2)

Gebyrmeddelelsen for den første gebyrperiode, dvs. fra november til december 2014, udstedes sammen med gebyrmeddelelsen for gebyrperioden for 2015. Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer, der opkræves i 2015, bør derfor afspejle de udgifter, som ECB har afholdt i forbindelse med sine tilsynsopgaver siden november 2014.

(3)

Udgifterne består primært af omkostninger, som er direkte forbundet med ECB's tilsynsopgaver, dvs. tilsyn med signifikante enheder, overvågning af tilsynet med de mindre signifikante enheder og udførelsen af horisontale og specialiserede opgaver. De omfatter også omkostninger, der er indirekte forbundet med ECB's tilsynsopgaver; dvs. omkostninger til tjenesteydelser, som leveres af ECB's eksisterende forretningsområder, f.eks. byggeforvaltning, personaleforvaltning og IT-tjenester.

(4)

Med henblik på beregningen af det årlige tilsynsgebyr, som skal betales for hver enkelt enhed under tilsyn og koncern under tilsyn, deles de årlige omkostninger i to dele, én for de signifikante enheder og koncerner under tilsyn og én for de mindre signifikante enheder og koncerner under tilsyn. Omkostningerne er blevet fordelt på grundlag af de udgifter, der vedrører de relevante funktioner, som varetager det direkte tilsyn med signifikante enheder under tilsyn og det indirekte tilsyn med mindre signifikante enheder under tilsyn.

(5)

De udgifter, der vedrører tilsynsopgaverne, som ECB afholdt i den første gebyrperiode, og som blev dækket ind via tilsynsgebyrerne, indgår i ECB's årsregnskab for 2014 (2).

(6)

De anslåede årlige udgifter for gebyrperioden for 2015 er baseret på det godkendte budget for ECB, med inddragelse af den udvikling i de anslåede årlige udgifter, som ECB har afholdt, som var bekendt på tidspunktet for udarbejdelsen af denne afgørelse —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse finder definitionerne i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (3) og forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) anvendelse.

Artikel 2

Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for den første gebyrperiode og for 2015

1.   Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for den første gebyrperiode og for 2015 udgør 325 986 085 EUR, svarende til ECB's faktiske omkostninger for november og december 2014 og et skøn over ECB's årlige omkostninger for 2015, som findes i bilag I til denne afgørelse.

2.   For hver kategori af enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn betales det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer i overensstemmelse med bilag II til denne afgørelse.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 29. april 2015.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 10. april 2015.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 311 af 31.10.2014, s. 23.

(2)  Offentliggjort på ECB's websted www.ecb.europa.eu i februar 2015.

(3)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).


BILAG I

(EUR)

 

2014

2015

I alt

Løn og ydelser

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Leje og vedligeholdelse af bygninger

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Andre driftsomkostninger

9 316 824

121 783 921

131 100 745

I alt

29 973 012

296 013 073

325 986 085


BILAG II

(EUR)

 

2014

2015

I alt

Tilsynsgebyrer

29 973 012

296 013 073

325 986 085

heraf:

 

 

 

Gebyrindtægter fra signifikante enheder eller signifikante koncerner

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Gebyrindtægter fra mindre signifikante enheder eller mindre signifikante koncerner

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Top