EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0009

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/509 af 18. februar 2015 om ophævelse af afgørelse ECB/2013/6 om reglerne for anvendelsen af udækkede statsgaranterede bankobligationer, der anvendes til eget brug, som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer, afgørelse ECB/2013/35 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og artikel 1, 3 og 4 i afgørelse ECB/2014/23 om forrentningen af indlån, saldi og beholdninger af overskudsreserver (ECB/2015/9)

OJ L 91, 2.4.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2019; stiltiende ophævelse ved 32019D0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/509/oj

2.4.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 91/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/509

af 18. februar 2015

om ophævelse af afgørelse ECB/2013/6 om reglerne for anvendelsen af udækkede statsgaranterede bankobligationer, der anvendes til eget brug, som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer, afgørelse ECB/2013/35 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og artikel 1, 3 og 4 i afgørelse ECB/2014/23 om forrentningen af indlån, saldi og beholdninger af overskudsreserver (ECB/2015/9)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, første led, artikel 12.1 og artikel 34.1, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Af hensyn til klarhed og konsistens og med henblik på at forenkle Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse er forpligtelserne i afgørelse ECB/2013/6 (1) og ECB/2013/35 (2) og i artikel 1 i afgørelse ECB/2014/23 (3) blevet indarbejdet i Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (4), som er den centrale retsakt vedrørende Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer.

(2)

Af hensyn til klarhed og konsistens og med henblik på at forenkle Eurosystemets retlige rammer er bestemmelserne i artikel 3 i afgørelse ECB/2014/23 blevet indarbejdet i retningslinje ECB/2012/27 (5) og bestemmelserne i artikel 4 i afgørelse ECB/2014/23 er blevet indarbejdet i retningslinje ECB/2014/9 (6).

(3)

Afgørelse ECB/2013/6 og afgørelse ECB/2013/35 samt artikel 1, 3 og 4 i afgørelse ECB/2014/23 bør derfor ophæves —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ophævelse af afgørelse ECB/2013/6 og afgørelse ECB/2013/35 samt artikel 1 i afgørelse ECB/2014/23

1.   Afgørelse ECB/2013/6 og ECB/2013/35 ophæves hermed.

2.   Artikel 1 i afgørelse ECB/2014/23 ophæves hermed.

3.   Henvisninger til de ophævede afgørelser og den ophævede artikel i stk. 1 og 2 skal forstås som henvisninger til retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Artikel 2

Ophævelse af artikel 3 og 4 i afgørelse ECB/2014/23

1.   Artikel 3 og 4 i afgørelse ECB/2014/23 ophæves hermed.

2.   Henvisninger til den ophævede artikel 3 i afgørelse ECB/2014/23 skal forstås som henvisninger til artikel 12, stk. 5, i bilag II til retningslinje ECB/2012/27.

3.   Henvisninger til den ophævede artikel 4 i afgørelse ECB/2014/23 skal forstås som henvisninger til artikel 5, stk. 2, og 3, i bilag II til retningslinje ECB/2014/9.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

1.   Denne afgørelses artikel 1 træder i kraft den 1. maj 2015.

2.   Denne afgørelses artikel 2 træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. februar 2015.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2013/6 af 20. marts 2013 om reglerne for anvendelsen af udækkede statsgaranterede bankobligationer, der anvendes til eget brug, som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer (EUT L 95 af 5.4.2013, s. 22).

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2013/35 af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (EUT L 301 af 12.11.2013, s. 6).

(3)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/23 af 5. juni 2014 om forrentningen af indlån, saldi og beholdninger af overskudsreserver (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 115).

(4)  Den Europæiske Centralbanks Afgørelse (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60) (se side 1 i denne EUT)

(5)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/27 af 5. december 2012 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (EUT L 30 af 30.1.2013, s. 1).

(6)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2014/9 af 20. februar 2014 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 56).


Top