EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0826

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 826/2014 af 30. juli 2014 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

OJ L 226, 30.7.2014, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/826/oj

30.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 226/16


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 826/2014

af 30. juli 2014

om gennemførelse af forordning (EF) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 269/2014.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Ukraine, mener Rådet, at der bør tilføjes yderligere personer og enheder på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer og enheder, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, tilføjes på listen i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2014

På Rådets vegne

S. GOZI

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.


BILAG

LISTE OVER PERSONER OG ENHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Alexey Alexeyevich GROMOV

Image

Født den 31.5.1960 i Zagorsk (Sergiev Posad)

Som øverste vicestabschef i præsidentens administration er han ansvarlig for at have pålagt russiske medier at anlægge en positiv linje over for separatisterne i Ukraine og indlemmelsen af Krim og dermed for at støtte destabiliseringen af det østlige Ukraine og indlemmelsen af Krim

30.7.2014

2.

Oksana TCHIGRINA

Оксана Чигрина

 

Talsmand for den såkaldte »regering« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«, som har fremsat erklæringer, der bl.a. retfærdiggør nedskydningen af et ukrainsk militærfly, gidseltagning og ulovlige væbnede gruppers kamphandlinger, der har ført til underminering af Ukraines territoriale integritet, suverænitet og enhed

30.7.2014

3.

Boris LITVINOV

Борис Литвинов

 

Siden den 22. juli formand for det såkaldte »øverste råd« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, som var initiativtager til de politikker og den organisering af den ulovlige folkeafstemning, der førte til udråbelsen af den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, hvilket var en krænkelse af Ukraines territoriale integritet, suverænitet og enhed

30.7.2014

4.

Sergey ABISOV

Image

Født den 27.11.1967

Idet han accepterede sin udnævnelse som såkaldt »indenrigsminister for Republikken Krim« foretaget af Ruslands præsident (dekret nr. 301) den 5. maj 2014, og i kraft af sine handlinger som såkaldt »indenrigsminister« har han undermineret Ukraines territoriale integritet, suverænitet og enhed

30.7.2014

5.

Arkady Romanovich ROTENBERG

Image

Født den 15.12.1951 i Leningrad (Skt. Petersburg)

Arkady Romanovich Rotenberg er et af præsident Putins længerevarende bekendtskaber og hans tidligere judosparringspartner.

Han har skabt sin formue under præsident Putins embedsperiode. Han er blevet begunstiget af russiske beslutningstagere gennem tildeling af store kontrakter fra den russiske stat eller statsejede virksomheder. Hans virksomheder blev navnlig tildelt adskillige særdeles lukrative kontrakter med henblik på forberedelserne af De Olympiske Lege i Sotji.

Han er storaktionær i Giprotransmost, en virksomhed, der af et russisk statsejet selskab har fået en offentlig kontrakt med henblik på at gennemføre en feasibilityundersøgelse af opførelsen af en bro fra Rusland til den ulovligt indlemmede Autonome Republik Krim og derved styrke Krims integration i Den Russiske Føderation, hvilket er med til at underminere Ukraines territoriale integritet

30.7.2014

6.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

Константин Валерьевич Малофеев

Født den 3.7.1974 i Puschino

Konstantin Valerevich Malofeev har tætte forbindelser til ukrainske separatister i det østlige Ukraine og på Krim. Han har været arbejdsgiver for Borodai, den såkaldte premierminister i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, og har mødtes med Aksyonov, den såkaldte premierminister i den såkaldte »Republikken Krim« i den periode, hvor processen med indlemmelsen af Krim fandt sted. Den ukrainske regering har indledt en kriminalefterforskning af hans påståede materielle og finansielle støtte til separatisterne.

Desuden har han fremsat en række offentlige erklæringer til støtte for indlemmelsen af Krim og integreringen af Ukraine i Rusland og navnlig i juni 2014 erklæret, at »Man kan ikke integrere hele Ukraine i Rusland. Men måske den østlige del (af Ukraine)«.

Konstantin Valerevich Malofeevs handlinger støtter derfor destabiliseringen af det østlige Ukraine

30.7.2014

7.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

Юрий Валентинович Ковальчук

Født den 25.7.1951 i Leningrad (Skt. Petersborg)

Yuriy Valentinovich Kovalchuk er en af præsident Putins langvarige bekendtskaber. Han er medstifter af det såkaldte Ozero Dacha, et andelsselskab, der samler en indflydelsesrig gruppe af personer omkring præsident Putin.

Han nyder godt af sine forbindelser med russiske beslutningstagere. Han er formand for og den største aktionær i Bank Rossiya, som han ejede omkring 38 % af i 2013, og som anses for at være personlig bank for de øverste embedsmænd i Den Russiske Føderation. Bank Rossiya har siden den ulovlige indlemmelse af Krim åbnet filialer på hele Krim og i Sevastopol og har derved konsolideret integrationen heraf i Den Russiske Føderation.

Endvidere ejer Bank Rossiya vigtige aktier i National Media Group, som til gengæld kontrollerer TV-stationer, der aktivt støtter den russiske regerings politik, som destabiliserer Ukraine

30.7.2014

8.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

Николай Терентьевич Шамалов

Født den 24.1.1950

Nikolay Terentievich Shamalov er en af præsident Putins langvarige bekendtskaber. Han er medstifter af det såkaldte Ozero Dacha, et andelsselskab, der samler en indflydelsesrig gruppe af personer omkring præsident Putin.

Han nyder godt af sine forbindelser med russiske beslutningstagere. Han er den andenstørste aktionær i Bank Rossiya, som han ejede omkring 10 % af i 2013, og som anses for at være personlig bank for de øverste embedsmænd i Den Russiske Føderation. Bank Rossiya har siden den ulovlige indlemmelse af Krim åbnet filialer på hele Krim og i Sevastopol og har derved konsolideret integrationen heraf i Den Russiske Føderation.

Endvidere ejer Bank Rossiya vigtige aktier i National Media Group, som til gengæld kontrollerer TV-stationer, der aktivt støtter den russiske regerings politik, som destabiliserer Ukraine

30.7.2014


Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (alias ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC)

Image

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia;

Websted: almaz-antey.ru;

E-mailadresse: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antei er en russisk statsejet virksomhed. Den fremstiller antiluftskyts, herunder jord-til-luft-missiler, som den leverer til den russiske hær. De russiske myndigheder har leveret tunge våben til separatister i det østlige Ukraine og dermed bidraget til destabiliseringen af Ukraine. Disse våben benyttes af separatister, bl.a. til nedskydning af fly. Som statsejet virksomhed bidrager Almaz-Antei derfor til destabiliseringen af Ukraine

30.7.2014

2.

DOBROLET alias DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

Flyselskabskode: QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Websted: www.dobrolet.com

Dobrolet er et datterselskab af et russisk statsejet flyselskab. Siden den ulovlige indlemmelse af Krim har Dobrolet indtil videre udelukkende foretaget flyninger mellem Moskva og Simferopol. Det fremmer derfor integrationen af den ulovligt indlemmede Autonome Republik Krim i den Russiske Føderation og underminerer den ukrainske suverænitet og territoriale integritet

30.7.2014

3.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

Image

Med licens fra Central Bank of Russia No. 1354

Russian Federation, 127 030 Moscow, Krasnoproletarskaya street 9/5.

Efter den ulovlige indlemmelse af Krim overtog den såkaldte »Republikken Krim« det fulde ejerskab af Russian National Commercial Bank (RNCB). Den er nu blevet den dominerende aktør på markedet, hvor den før indlemmelsen ikke fandtes på Krim. Ved at opkøbe eller overtage filialer af banker, der trækker sig tilbage fra markedet på Krim, har RNCB materielt og finansielt støttet den russiske regerings handlinger med henblik på at integrere Krim i Den Russiske Føderation og underminerer derved Ukraines teritoriale integritet

30.7.2014


Top