EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0384

Rådets afgørelse 2014/384/FUSP af 23. juni 2014 om ændring af afgørelse 2011/426/FUSP om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Bosnien-Hercegovina

OJ L 183, 24.6.2014, p. 65–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/384/oj

24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/65


RÅDETS AFGØRELSE 2014/384/FUSP

af 23. juni 2014

om ændring af afgørelse 2011/426/FUSP om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Bosnien-Hercegovina

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2, og artikel 33,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. juli 2011 afgørelse 2011/426/FUSP (1) om udnævnelse af Peter SØRENSEN til Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) i Bosnien-Hercegovina. EUSR's mandat udløber den 30. juni 2015.

(2)

Afgørelse 2011/426/FUSP, senest ændret ved afgørelse 2013/351/FUSP (2), gav EUSR det finansielle referencegrundlag for perioden fra den 1. september 2011 til den 30. juni 2014. Der bør fastlægges et nyt finansielt referencegrundlag for perioden fra den 1. juli 2014 til den 30. juni 2015.

(3)

EUSR gennemfører mandatet under forhold, der muligvis vil blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21.

(4)

Afgørelse 2011/426/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2011/426/FUSP affattes således:

1)

I artikel 5, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat i perioden fra den 1. juli 2014 til den 30. juni 2015 udgør 5 250 000 EUR.«

2)

I artikel 13 tilføjes følgende stykke:

»Den sidste samlede rapport om gennemførelsen af mandatet forelægges inden marts 2015.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den finder anvendelse fra den 1. juli 2014.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 188 af 19.7.2011, s. 30.

(2)  EUT L 185 af 4.7.2013, s. 7.


Top