Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0099

2014/99/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. februar 2014 om opstilling af listen over regioner, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond, og over medlemsstater, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden, i perioden 2014-2020 (meddelt under nummer C(2014) 974)

OJ L 50, 20.2.2014, p. 22–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/99/oj

20.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 18. februar 2014

om opstilling af listen over regioner, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond, og over medlemsstater, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden, i perioden 2014-2020

(meddelt under nummer C(2014) 974)

(2014/99/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (1), særlig artikel 90, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond støtter målet om investeringer i vækst og beskæftigelse i alle regioner på niveau 2 i den fælles nomenklatur for statistiske territoriale enheder (i det følgende benævnt »NUTS 2-niveau«), som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 (2), som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 105/2007 (3).

(2)

I henhold til artikel 90, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013 er det nødvendigt, at Kommissionen opstiller en liste over de regioner, der opfylder de respektive kriterier for hver af de tre regionskategorier (mindre udviklede regioner, overgangsregioner og mere udviklede regioner) på NUTS 2-niveau.

(3)

I henhold til artikel 90, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013 er det også nødvendigt, at Kommissionen opstiller en liste over medlemsstater, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden, og en liste over medlemsstater, der modtager støtte fra Samhørighedsfonden på særlig overgangsbasis.

(4)

I henhold til punkt 32 i konklusionerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 7.-8. februar 2013, på anmodning af en medlemsstat, vil NUTS 2-regioner, der blev slået sammen ved Kommissionens forordning (EU) nr. 31/2011 (4), og for hvilke anvendelsen af den ændrede NUTS-nomenklatur fører til ændringer i støtteberettigelseskategoriens status for en eller flere af de pågældende regioner, indgå i den kategori, der fastlægges på niveauet for den ændrede NUTS-region. Denne afgørelse bør derfor være i overensstemmelse med disse konklusioner.

(5)

Af hensyn til gennemsigtigheden bør de koder og navne på NUTS 2-regionerne, der finder anvendelse fra den 1. januar 2012, jf. forordning (EU) nr. 31/2011, også indgå i bilagene til denne afgørelse.

(6)

Listen over støtteberettigede regioner og medlemsstater bør derfor opstilles i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Regionerne i kategorien »mindre udviklede regioner«, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF), er opført i bilag I.

Artikel 2

Regionerne i kategorien »overgangsregioner«, der er berettigede til støtte fra EFRU og ESF, er opført i bilag II.

Artikel 3

Regionerne i kategorien »mere udviklede regioner«, der er berettigede til støtte fra EFRU og ESF, er opført i bilag III.

Artikel 4

De medlemsstater, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden, er opført i bilag IV.

Artikel 5

De medlemsstater, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden på særlig overgangsbasis, er opført i bilag V.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2014.

På Kommissionens vegne

Johannes HAHN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 105/2007 af 1. februar 2007 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 39 af 10.2.2007, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 31/2011 af 17. januar 2011 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 13 af 18.1.2011, s. 3).


BILAG I

Liste over mindre udviklede regioner i henhold til artikel 1

 

 

NUTS 2010 (1)

BG31

Северозападен (Severozapaden)

 

BG32

Северен централен (Severen tsentralen)

 

BG33

Североизточен (Severoiztochen)

 

BG34

Югоизточен (Yugoiztochen)

 

BG41

Югозападен (Yugozapaden)

 

BG42

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

 

CZ02

Střední Čechy

 

CZ03

Jihozápad

 

CZ04

Severozápad

 

CZ05

Severovýchod

 

CZ06

Jihovýchod

 

CZ07

Střední Morava

 

CZ08

Moravskoslezsko

 

EE00

Eesti

 

GR11

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki)

(ny kode EL11)

GR12

Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia)

(ny kode EL12)

GR14

Θεσσαλία (Thessalia)

(ny kode EL14)

GR21

Ήπειρος (Ipeiros)

(ny kode EL21)

GR23

Δυτική Ελλάδα (Dytiki Ellada)

(ny kode EL23)

ES43

Extremadura

 

FR91

Guadeloupe

 

FR92

Martinique

 

FR93

Guyane

 

FR94

Réunion

 

FR–

Mayotte

 

HR03

Jadranska Hrvatska

 

HR04

Kontinentalna Hrvatska

 

ITF3

Campania

 

ITF4

Puglia

 

ITF5

Basilicata

 

ITF6

Calabria

 

ITG1

Sicilia

 

LV00

Latvija

 

LT00

Lietuva

 

HU21

Közép-Dunántúl

 

HU22

Nyugat-Dunántúl

 

HU23

Dél-Dunántúl

 

HU31

Észak-Magyarország

 

HU32

Észak-Alföld

 

HU33

Dél-Alföld

 

PL11

Łódzkie

 

PL21

Małopolskie

 

PL22

Śląskie

 

PL31

Lubelskie

 

PL32

Podkarpackie

 

PL33

Świętokrzyskie

 

PL34

Podlaskie

 

PL41

Wielkopolskie

 

PL42

Zachodniopomorskie

 

PL43

Lubuskie

 

PL51

Dolnośląskie

 

PL52

Opolskie

 

PL61

Kujawsko-Pomorskie

 

PL62

Warmińsko-Mazurskie

 

PL63

Pomorskie

 

PT11

Norte

 

PT16

Centro (P)

(nyt navn Centro (PT))

PT18

Alentejo

 

PT20

Região Autónoma dos Açores

 

RO11

Nord-Vest

 

RO12

Centru

 

RO21

Nord-Est

 

RO22

Sud-Est

 

RO31

Sud — Muntenia

 

RO41

Sud-Vest Oltenia

 

RO42

Vest

 

SI01

Vzhodna Slovenija

 

SK02

Západné Slovensko

 

SK03

Stredné Slovensko

 

SK04

Východné Slovensko

 

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

 

UKL1

West Wales and The Valleys

 


(1)  Ændringer af de koder og navne, der blev indført ved Kommissionens forordning (EU) nr. 31/2011, der har været anvendt siden 1. januar 2012.


BILAG II

Liste over overgangsregioner i henhold til artikel 2

 

 

NUTS 2010

BE32

Prov. Hainaut

 

BE33

Prov. Liège

 

BE34

Prov. Luxembourg (B)

(nyt navn Prov. Luxembourg (BE))

BE35

Prov. Namur

 

DK02

Sjælland

 

DE41

Brandenburg — Nordost

(samlet i DE40 Brandenburg)

DE42

Brandenburg — Südwest

(samlet i DE40 Brandenburg)

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

 

DE93

Lüneburg

 

DED1

Chemnitz

(DED1 er en del af DED4 Chemnitz)

DED2

Dresden

 

DEE0

Sachsen-Anhalt

 

DEG0

Thüringen

 

GR13

Δυτική Μακεδονία (Dytiki Makedonia)

(ny kode EL13)

GR22

Ιόνια Νησιά (Ionia Nisia)

(ny kode EL22)

GR24

Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada)

(ny kode EL24)

GR25

Πελοπόννησος (Peloponnisos)

(ny kode EL25)

GR41

Βόρειο Αιγαίο (Voreio Aigaio)

(ny kode EL41)

GR43

Κρήτη (Kriti)

(ny kode EL43)

ES42

Castilla-La Mancha

 

ES61

Andalucía

 

ES62

Región de Murcia

 

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

 

ES70

Canarias

 

FR22

Picardie

 

FR25

Basse-Normandie

 

FR30

Nord — Pas-de-Calais

 

FR41

Lorraine

 

FR43

Franche-Comté

 

FR53

Poitou-Charentes

 

FR63

Limousin

 

FR72

Auvergne

 

FR81

Languedoc-Roussillon

 

FR83

Corse

 

ITF1

Abruzzo

 

ITF2

Molise

 

ITG2

Sardegna

 

MT00

Malta

 

AT11

Burgenland (A)

(nyt navn Burgenland (AT))

PT15

Algarve

 

UKC1

Tees Valley and Durham

 

UKD1

Cumbria

 

UKD4

Lancashire

 

UKD5

Merseyside

 

UKE1

East Yorkshire and Northern Lincolnshire

 

UKE3

South Yorkshire

 

UKF3

Lincolnshire

 

UKG2

Shropshire and Staffordshire

 

UKK4

Devon

 

UKM6

Highlands and Islands

 

UKN0

Northern Ireland

 


BILAG III

Liste over mere udviklede regioner i henhold til artikel 3

 

 

NUTS 2010

BE10

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

BE21

Prov. Antwerpen

 

BE22

Prov. Limburg (B)

(nyt navn Prov. Limburg (BE))

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

 

BE24

Prov. Vlaams-Brabant

 

BE25

Prov. West-Vlaanderen

 

BE31

Prov. Brabant Wallon

 

CZ01

Praha

 

DK01

Hovedstaden

 

DK03

Syddanmark

 

DK04

Midtjylland

 

DK05

Nordjylland

 

DE11

Stuttgart

 

DE12

Karlsruhe

 

DE13

Freiburg

 

DE14

Tübingen

 

DE21

Oberbayern

 

DE22

Niederbayern

 

DE23

Oberpfalz

 

DE24

Oberfranken

 

DE25

Mittelfranken

 

DE26

Unterfranken

 

DE27

Schwaben

 

DE30

Berlin

 

DE50

Bremen

 

DE60

Hamburg

 

DE71

Darmstadt

 

DE72

Gießen

 

DE73

Kassel

 

DE91

Braunschweig

 

DE92

Hannover

 

DE94

Weser-Ems

 

DEA1

Düsseldorf

 

DEA2

Köln

 

DEA3

Münster

 

DEA4

Detmold

 

DEA5

Arnsberg

 

DEB1

Koblenz

 

DEB2

Trier

 

DEB3

Rheinhessen-Pfalz

 

DEC0

Saarland

 

DED3

Leipzig

(DED3 indeholder DED5 Leipzig og en del af DED4 Chemnitz)

DEF0

Schleswig-Holstein

 

IE01

Border, Midland and Western

 

IE02

Southern and Eastern

 

GR30

Αττική (Attiki)

(ny kode EL30)

GR42

Νότιο Αιγαίο (Notio Aigaio)

(ny kode EL42)

ES11

Galicia

 

ES12

Principado de Asturias

 

ES13

Cantabria

 

ES21

País Vasco

 

ES22

Comunidad Foral de Navarra

 

ES23

La Rioja

 

ES24

Aragón

 

ES30

Comunidad de Madrid

 

ES41

Castilla y León

 

ES51

Cataluña

 

ES52

Comunidad Valenciana

 

ES53

Illes Balears

 

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

 

FR10

Île de France

 

FR21

Champagne-Ardenne

 

FR23

Haute-Normandie

 

FR24

Centre

 

FR26

Bourgogne

 

FR42

Alsace

 

FR51

Pays de la Loire

 

FR52

Bretagne

 

FR61

Aquitaine

 

FR62

Midi-Pyrénées

 

FR71

Rhône-Alpes

 

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

 

ITC1

Piemonte

 

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

 

ITC3

Liguria

 

ITC4

Lombardia

 

ITD1

Provincia Autonoma Bolzano/Bozen

(ny kode og nyt navn ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen)

ITD2

Provincia Autonoma Trento

(ny kode og nyt navn ITH2 Provincia Autonoma di Trento)

ITD3

Veneto

(ny kode ITH3)

ITD4

Friuli-Venezia Giulia

(ny kode ITH4)

ITD5

Emilia-Romagna

 

ITE1

Toscana

(ny kode ITI1)

ITE2

Umbria

(ny kode ITI2)

ITE3

Marche

 

ITE4

Lazio

(ny kode ITI4)

CY00

Κύπρος/Kıbrıs (Kýpros/Kıbrıs)

(nyt navn Κύπρος (Kýpros))

LU00

Luxembourg (Grand-Duché)

(nyt navn Luxembourg)

HU10

Közép-Magyarország

 

NL11

Groningen

 

NL12

Friesland (NL)

 

NL13

Drenthe

 

NL21

Overijssel

 

NL22

Gelderland

 

NL23

Flevoland

 

NL31

Utrecht

 

NL32

Noord-Holland

 

NL33

Zuid-Holland

 

NL34

Zeeland

 

NL41

Noord-Brabant

 

NL42

Limburg (NL)

 

AT12

Niederösterreich

 

AT13

Wien

 

AT21

Kärnten

 

AT22

Steiermark

 

AT31

Oberösterreich

 

AT32

Salzburg

 

AT33

Tirol

 

AT34

Vorarlberg

 

PL12

Mazowieckie

 

PT17

Lisboa

 

PT30

Região Autónoma da Madeira

 

RO32

București — Ilfov

 

SI02

Zahodna Slovenija

 

SK01

Bratislavský kraj

 

FI13

Itä-Suomi

(samlet i FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi)

FI1A

Pohjois-Suomi

(samlet i FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi)

FI18

Etelä-Suomi

(opdelt i FI1B Helsinki-Uusimaa og FI1C Etelä-Suomi)

FI19

Länsi-Suomi

 

FI20

Åland

 

SE11

Stockholm

 

SE12

Östra Mellansverige

 

SE21

Småland med öarna

 

SE22

Sydsverige

 

SE23

Västsverige

 

SE31

Norra Mellansverige

 

SE32

Mellersta Norrland

 

SE33

Övre Norrland

 

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

 

UKD2

Cheshire

 

UKD3

Greater Manchester

 

UKE2

North Yorkshire

 

UKE4

West Yorkshire

 

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

 

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

 

UKG1

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

 

UKG3

West Midlands

 

UKH1

East Anglia

 

UKH2

Bedfordshire and Hertfordshire

 

UKH3

Essex

 

UKI1

Inner London

 

UKI2

Outer London

 

UKJ1

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

 

UKJ2

Surrey, East and West Sussex

 

UKJ3

Hampshire and Isle of Wight

 

UKJ4

Kent

 

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area

 

UKK2

Dorset and Somerset

 

UKL2

East Wales

 

UKM2

Eastern Scotland

 

UKM3

South Western Scotland

 

UKM5

North Eastern Scotland

 


BILAG IV

Liste over medlemsstater, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden i henhold til artikel 4

 

Bulgarien

 

Tjekkiet

 

Estland

 

Grækenland

 

Kroatien

 

Letland

 

Litauen

 

Ungarn

 

Malta

 

Polen

 

Portugal

 

Rumænien

 

Slovenien

 

Slovakiet


BILAG V

Liste over medlemsstater, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden på særlig overgangsbasis i henhold til artikel 5

Cypern


Top