EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0062(01)

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/32 af 29. december 2014 om undtagelser i henhold til forordning (EU) nr. 1073/2013 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2013/38) (ECB/2014/62)

OJ L 5, 9.1.2015, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/32/oj

9.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 5/17


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/32

af 29. december 2014

om undtagelser i henhold til forordning (EU) nr. 1073/2013 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2013/38)

(omarbejdning)

(ECB/2014/62)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1073/2013 af 18. oktober 2013 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2013/38) (1), navnlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) kan investeringsforeninger, der er underlagt nationale regnskabsregler, som giver mulighed for vurdering af deres aktiver med længere intervaller end kvartalsvis, undtages fra statistiske rapporteringskrav. Desuden fastsættes det i bestemmelsen, at de kategorier af investeringsforeninger, som de nationale centralbanker skønsmæssigt kan undtage, fastlægges af Styrelsesrådet.

(2)

Da der skal foretages væsentlige ændringer af beslutning ECB/2009/4 (2), bør den omarbejdes af hensyn til klarhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undtagelser

De kategorier af investeringsforeninger, som de nationale centralbanker skønsmæssigt kan undtage i henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38), er fastlagt i bilaget til denne afgørelse. Styrelsesrådet gennemgår disse kategorier mindst hvert tredje år.

Artikel 2

Ophævelse

1.   Afgørelse ECB/2009/4 ophæves hermed.

2.   Henvisninger til den ophævede afgørelse skal forstås som henvisninger til denne afgørelse.

Artikel 3

Virkning

Denne afgørelse får virkning på den dato, hvor den meddeles til adressaterne.

Artikel 4

Adressater

Denne afgørelse er rettet til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 29. december 2014.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 297 af 7.11.2013, s. 73.

(2)  Den Europæiske Centralbanks beslutning ECB/2009/4 af 6. marts 2009 om undtagelser i henhold til forordning (EF) nr. 958/2007 (ECB/2007/8) om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (EUT L 72 af 18.3.2009, s. 21).


BILAG

KATEGORIER AF INVESTERINGSFORENINGER MED MULIGHED FOR UNDTAGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 8, STK. 2, I FORORDNING (EU) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38)

Medlemsstat

IF-kategori

Retsakt med henvisning til kategorien

Retsakt til afgørelse af vurderingens hyppighed

Hyppighed af vurdering i henhold til national lov

Retsaktens titel

Retsaktens nr./dato

Relevante bestemmelser

Retsaktens titel

Retsaktens nr./dato

Relevante bestemmelser

Frankrig

Fonds commun de placement à risque

(Venture-kapitalinveste-ringsselskaber)

Code monétaire et financier

(Monetær og finansiel lov)

 

Kapitel IV, afsnit 2, stk. 2 L214-28 til L214-32

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Generel forordning udstedt af Myndigheden for de finansielle markeder)

 

Bog IV, afsnit II, artikel 422-120-13

Halvårlig

Frankrig

Sociétés civiles de placement immobilier

(Investerings-selskaber i fast ejendom)

Code monétaire et financier

(Monetær og finansiel lov)

 

Kapitel IV, afsnit 2, stk. 4 L214-86 til L214-126

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Generel forordning udstedt af Myndigheden for de finansielle markeder)

 

Bog IV, artikel 422-234

Årlig

Frankrig

Organismes de placement collectif immobilier

(Institutter for kollektiv investering i fast ejendom)

Code monétaire et financier

(Monetær og finansiel lov)

 

Kapitel IV, afsnit 2, stk. 3 L214-33 til L214-85

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Generel forordning udstedt af Myndigheden for de finansielle markeder)

 

Bog IV, artikel 422-186

Halvårlig

Italien

Fondi chiusi

(Lukkede fonde)

Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Lovdekret — alle bestemmelser vedr. finansiel formidling)

Nr. 58 af 24. februar 1998

Del I, artikel 1

Del II, artikel 36, 37 og 39

Provvedimento della Banca d'Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Lov om Banca d'Italia — Forordning om kollektiv forvaltning af opsparing)

8. maj 2012

Afsnit V, kapitel 1, sektion II, punkt 4.6

Halvårlig

Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(Ministerielt dekret — Forordning til gennemførelse af artikel 37 i lovdekret nr. 58 af 24. februar 1998)

Nr. 228 af 24. maj 1999

Kapitel II, artikel 12

Litauen

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(Institutter for kollektiv investering rettet mod kyndige investorer)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Lov om institutter for kollektiv investering rettet mod kyndige investorer)

Nr. XII-376 af 18. juni 2013

Artikel 2, stk. 4

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Lov om institutter for kollektiv investering rettet mod kyndige investorer)

Nr. XII-376 af 18. juni 2013

Artikel 31, stk. 2

Halvårlig/årlig

Portugal

Fundos de capital de risco

(Venture-kapitalfonde)

Decreto-Lei

(Lovdekret)

Nr. 375/2007 af 8. november 2007

Artikel 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Forordning udstedt af Kommissionen for Værdipapirmarkedet)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Retningslinje udstedt af Kommissionen for Værdipapirmarkedet)

Nr. 1/2008 af 14. februar 2008

Nr. 2/2013 af 30. maj 2013

Artikel 4 og 11

Regel 1

Halvårlig


Top