EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0032

2014/527/EU: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 9. juli 2014 om ophævelse af afgørelse ECB/2013/22 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern og afgørelse ECB/2013/36 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2014/32)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/527/oj

13.8.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 240/26


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 9. juli 2014

om ophævelse af afgørelse ECB/2013/22 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern og afgørelse ECB/2013/36 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed

(ECB/2014/32)

(2014/527/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, første led, artikel 12.1, artikel 18, og artikel 34.1, andet led,

under henvisning til retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (1), særlig afsnit 1.6, og afsnit 6.3.1 og 6.3.2 i bilag I, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Indholdet af afgørelse ECB/2013/22 (2) og ECB/2013/36 (3) bør indgå i retningslinje ECB/2013/4 (4), som er den centrale retsakt for midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed.

(2)

Af hensyn til klarhed og konsistens og med henblik på at forenkle Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse, er disse tiltag gennemført ved en omarbejdning af retningslinje ECB/2013/4.

(3)

Afgørelse ECB/2013/22 og ECB/2013/36 bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ophævelse af afgørelse ECB/2013/22 og ECB/2013/36

1.   Afgørelse ECB/2013/22 og ECB/2013/36 ophæves hermed med virkning fra den 20. august 2014.

2.   Henvisninger til de ophævede afgørelser skal forstås som henvisninger til retningslinje ECB/2014/31.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft den 9. juli 2014.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 9. juli 2014.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.

(2)  Afgørelse ECB/2013/22 af 5. juli 2013 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern (EUT L 195 af 18.7.2013, s. 27).

(3)  Afgørelse ECB/2013/36 af 26. september 2013 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (EUT L 301 af 12.11.2013, s. 13).

(4)  Retningslinje ECB/2013/4 af 20. marts 2013 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (EUT L 95 af 5.4.2013, s. 23).


Top