EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1283

Kommissionens forordning (EU) nr. 1283/2013 af 10. december 2013 om berigtigelse af den franske udgave af forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

OJ L 332, 11.12.2013, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1283/oj

11.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1283/2013

af 10. december 2013

om berigtigelse af den franske udgave af forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (1), særlig artikel 19, stk. 2, 3 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er en fejl i den franske udgave af bilag VII til Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (2). Fejlen, som ikke berører gyldigheden af tilladelser og certifikater eller ansøgninger om tilladelser og certifikater, vedrører koden for beskrivelsen af enheden »Kaviar«.

(2)

Forordning (EF) nr. 865/2006 bør derfor berigtiges i overensstemmelse hermed.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Vedrører kun den franske udgave.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(2)  EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1.


Top