Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0652

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 652/2013 af 9. juli 2013 om 195. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

OJ L 189, 10.7.2013, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/652/oj

10.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 652/2013

af 9. juli 2013

om 195. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 1. juli 2013 besluttede sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at fjerne en fysisk person fra listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer, efter at have behandlet den pågældende persons anmodning om at blive fjernet fra listen og den fyldestgørende rapport fra det ombudsmandskontor, der blev oprettet i medfør af FN's Sikkerhedsråds resolution 1904(2009). Den 25. juni 2013 besluttede Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd endvidere at ændre en enhed på listen.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2013.

På Kommissionens vegne For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:

(1)

Følgende punkt under overskriften "Fysiske personer" udgår:

"Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (alias (a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu"jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu"jil, (d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu"ajjal, (e) Abd al-Hamid Mu"jil, (f) A.S. Mujel, (g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, (e) Abu Abdallah). Fødselsdato: (a) 28.4.1949, (b) 29.4.1949. Fødested: Kuwait. Nationalitet: saudiarabisk. Pasnr.: F 137998 (saudiarabisk pas, udstedt den 18.4.2004, udløbet 24.2.2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.8.2006."

(2)

Punktet "Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan." under overskriften "Fysiske personer" affattes således:

"Abdul Manan Agha (alias a) Abdul Manan, b) Abdul Man’am Saiyid, c) Saiyid Abd al-Man (tidligere opført som)). Titel: Haji. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001."


Top