EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0323

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 323/2013 af 9. april 2013 om tillæg til fangstkvoterne for 2013 af visse mængder, der blev tilbageholdt i 2012 i medfør af artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96

OJ L 101, 10.4.2013, p. 5–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 012 P. 106 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/323/oj

10.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 323/2013

af 9. april 2013

om tillæg til fangstkvoterne for 2013 af visse mængder, der blev tilbageholdt i 2012 i medfør af artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 kan medlemsstaterne inden den 31. oktober i det år, som fangstkvoten gælder for, anmode Kommissionen om at tilbageholde op til 10 % af denne kvote til overførsel til det følgende år. Kommissionen forhøjer den relevante kvote med den tilbageholdte mængde.

(2)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 1225/2010 af 13. december 2010 om fastsættelse af EU-fartøjers fiskerimuligheder for fiskebestande af visse dybhavsarter for 2011 og 2012 (2), Rådets forordning (EU) nr. 1256/2011 af 30. november 2011 om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen om ændring af forordning (EU) nr. 1124/2010 (3), Rådets forordning (EU) nr. 5/2012 af 19. december 2011 om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet (4), Rådets forordning (EU) nr. 43/2012 af 17. januar 2012 om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder for EU-fartøjer for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der ikke er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (5) og Rådets forordning (EU) nr. 44/2012 af 17. januar 2012 om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer, i visse andre farvande for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger og aftaler (6), fastsættes der kvoter for visse bestande for 2012, ligesom det specificeres, hvilke bestande der kan træffes foranstaltninger for som omhandlet i forordning (EF) nr. 847/96.

(3)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 1262/2012 af 20. december 2012 om fastsættelse af EU-fartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsfiskebestande for 2013 og 2014 (7), Rådets forordning (EU) nr. 1088/2012 af 20. november 2012 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen (8), Rådets forordning (EU) nr. 1261/2012 af 20. december 2012 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet (9), Rådets forordning (EU) nr. 39/2013 af 21. januar 2013 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder for EU-fartøjer for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der ikke er omfattet af internationaler forhandlinger eller aftaler (10) og Rådets forordning (EU) nr. 40/2013 af 21. januar 2013 om fastsættelse for 2013 af fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (11), fastsættes der kvoter for visse bestande for 2013.

(4)

Visse medlemsstater anmodede inden den 31. oktober 2012 om, at en del af deres kvoter for 2012 tilbageholdes og overføres til det følgende år, jf. artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96. Inden for de grænser, der er fastsat i den pågældende forordning, bør de tilbageholdte mængder lægges til kvoten for 2013.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De fangstkvoter, der er fastsat for 2013 i forordning (EU) nr. 1262/2012, (EU) nr. 1088/2012, (EU) nr. 1261/2012, (EU) nr. 39/2013 og (EU) nr. 40/2013, forhøjes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. april 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.

(2)  EUT L 336 af 21.12.2010, s. 1.

(3)  EUT L 320 af 3.12.2011, s. 3.

(4)  EUT L 3 af 6.1.2012, s. 1.

(5)  EUT L 25 af 27.1.2012, s. 1.

(6)  EUT L 25 af 27.1.2012, s. 55.

(7)  EUT L 356, af 22.12.2012, s. 22.

(8)  EUT L 323 af 22.11.2012, s. 2.

(9)  EUT L 356 af 22.12.2012, s. 19.

(10)  EUT L 23 af 25.1.2013, s. 1.

(11)  EUT L 23 af 25.1.2013, s. 54.


BILAG

Lande-kode

Bestandskode

Art

Zonens navn

Endelig kvote 2012 (1)

(i tons)

Fangster 2012

(i tons)

SC-fangster 2012

(i tons)

%

af endelig kvote

Overført mængde

(i tons)

BEL

ANF/07.

Havtaske

VII

1 688

1 374,2

141,7

89,80

168,8

BEL

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

358

132,6

 

37,04

35,8

BEL

ANF/8ABDE.

Havtaske

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

95

59,7

 

62,84

9,5

BEL

COD/07A.

Torsk

VIIa

28

22,9

 

81,79

2,8

BEL

COD/07D.

Torsk

VIId

71

39,8

 

56,06

7,1

BEL

COD/7XAD34

Torsk

VI b, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

327

288,9

 

88,35

32,7

BEL

HAD/07A.

Kuller

VIIa

39

12,8

 

32,82

3,9

BEL

HAD/5BC6A

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

7

0

 

0

0,7

BEL

HAD/6B1214

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

8

0

 

0

0,8

BEL

HAD/7X7A34

Kuller

VIIb-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

243

235,4

 

96,87

7,6

BEL

HKE/2AC4-C

Kulmule

EU-farvande i IIa og IV

32

27,1

 

84,69

3,2

BEL

HKE/571214

Kulmule

VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

23

9,7

 

42,17

2,3

BEL

HKE/8ABDE.

Kulmule

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

10

2,6

 

26

1

BEL

LEZ/07.

Glashvarrearter

VII

659

600,9

 

91,18

58,1

BEL

LEZ/2AC4-C

Glashvarrearter

EU-farvande i IIa og IV

9

0,2

 

2,2

0,9

BEL

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

24

11,7

 

48,75

2,4

BEL

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

74

61,4

 

82,97

7,4

BEL

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

72

6,4

 

8,89

7,2

BEL

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EU-farvande i IIa og IV

1 268

372,6

 

29,38

126,8

BEL

NEP/8ABDE.

Jomfruhummer

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

6

1,4

 

23,33

0,6

BEL

PLE/07A.

Rødspætte

VIIa

433

235,6

 

54,41

43,3

BEL

PLE/7DE.

Rødspætte

VIId og VIIe

1 216

1 167,7

 

96,03

48,3

BEL

PLE/7HJK.

Rødspætte

VIIh, VIIj og VIIk

2

1,4

 

70

0,2

BEL

SOL/07A.

Almindelig tunge

VIIa

246

221,7

 

90,12

24,3

BEL

SOL/07D.

Almindelig tunge

VIId

1 689

939,2

 

55,61

168,9

BEL

SOL/07E.

Almindelig tunge

VIIe

40

37,4

 

93,5

2,6

BEL

SOL/24-C.

Almindelig tunge

EU-farvande i II og IV

1 558

601,1

 

38,58

155,8

BEL

SOL/7FG.

Almindelig tunge

VIIf og VIIg

867,9

839,7

 

96,75

28,2

BEL

SOL/7HJK.

Almindelig tunge

VIIh, VIIj og VIIk

39

18,1

 

46,41

3,9

BEL

SOL/8AB.

Almindelig tunge

VIIIa og VIIIb

386

385,2

 

99,79

0,8

BEL

SRX/07D.

Rokker

EU-farvande i VId

63

8,3

46,8

87,46

6,3

BEL

SRX/2AC4-C

Rokker

EU-farvande i IIa og IV

208

28

156,9

88,89

20,8

BEL

SRX/67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

1 422

112

1 183,6

91,11

126,4

BEL

SRX/89-C.

Rokker

EU-farvande i VIII og IX

10

0,3

3,3

36

1

BEL

WHG/07A

Hvilling

VIIa

5

4,4

 

88

0,5

BEL

WHG/7X7A-C

Hvilling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

326

235,4

 

72,2

32,6

DEU

ANF/07.

Havtaske

VII

339

269,926

 

79,62

33,9

DEU

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

386

260,977

 

67,61

38,6

DEU

ANF/56-14

Havtaske

VI; EU-farvande og internationale farvande i V b; internationale farvande i XII og XIV

154

142,055

 

92,24

11,945

DEU

ARU/1/2.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i I og II

33

0

 

0

3,3

DEU

ARU/34-C.

Guldlaks

EU-farvande i III og IV

22

0

 

0

2,2

DEU

ARU/567.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

1 036

537,699

 

51,9

103,6

DEU

BLI/03-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i III

2

0

 

0

0,2

DEU

BLI/24-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i II og IV

4

0

 

0

0,4

DEU

BSF/1234-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV

3

0

 

0

0,3

DEU

COD/03AS

Torsk

Kattegat

2

0,051

 

2,55

0,2

DEU

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

4 811,48

2 457,146

 

51,07

481,148

DEU

GFB/1234-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV

9

0

 

0

0,9

DEU

GFB/567-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

10

0

 

0

1

DEU

HAD/5BC6A

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

8

0,079

 

0,99

0,8

DEU

HAD/6B1214

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

10

0

 

0

1

DEU

HER/5B6ANB

Sild

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN

1 979

1 829,419

 

92,44

149,581

DEU

HER/7G-K

Sild

VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

253

230,034

 

90,92

22,966

DEU

HKE/2AC4-C

Kulmule

EU-farvande i II a og IV

102

101,746

 

99,75

0,254

DEU

JAX/2A-14

Hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

17 471

17 054,643

 

97,61

416,357

DEU

LEZ/2AC4-C

Glashvarrearter

EU-farvande i IIa og IV

6

1,426

 

23,76

0,6

DEU

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

100,3

32,75

 

32,65

10,03

DEU

LIN/1/2.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i I og II

9

0,44

 

0,44

0,9

DEU

LING/3A/BCD

Lange

IIIa; EU-farvande i IIIb, c, d

1,5

0,561

 

37,4

0,15

DEU

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

4

3,927

 

98,18

0,073

DEU

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EU-farvande i IIa og IV

836,5

385,681

 

46,10

83,65

DEU

NEP/3A/BCD

Jomfruhummer

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

15

10,876

 

72,51

1,5

DEU

POK/56-14

Sej

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

12,7

8,509

 

67

1,27

DEU

RNG/03-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i III

5

0

 

0

0,5

DEU

RNG/124-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i I, II og IV

1

0

 

0

0,1

DEU

RNG/5B67

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

5

0

 

0

0,5

DEU

SAN/2A3A4.

Tobisarter

EU-farvande i IIa, IIIa og IV

1 739

1 708,431

 

98,24

30,569

DEU

SOL/24-C.

Almindelig tunge

EU-farvande i II og IV

1 075

440,31

 

40,96

107,5

DEU

SOL/3A/BCD

Almindelig tunge

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

34

11,875

 

34,93

3,4

DEU

SRX/2AC4-C

Rokker

EU-farvande i IIa og IV

17

16,689

 

98,17

0,311

DEU

SRX/67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

14

0,532

 

3,8

1,4

DEU

USK/04-C.

Brosme

EU-farvande i IV

18

0,564

 

3,13

1,8

DEU

USK/1214EI

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i I, II og XIV

7

0,02

 

0,29

0,7

DEU

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

7

0

 

0

0,7

DNK

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

789

278,33

 

35,28

78,9

DNK

ARU/34-C.

Guldlaks

EU-farvande i III og IV

1 063

31,24

 

2,94

106,3

DNK

BLI/03-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i III

4

0,16

 

4

0,4

DNK

BLI/24-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i II og IV

4

0,01

 

0,25

0,4

DNK

COD/03AS.

Torsk

Kattegat

97

64,68

 

66,68

9,7

DNK

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

16 164

0

11 712,46

72,46

1 616,4

DNK

GHL/2A-C46

Hellefisk

EU-farvande i IIa og IV; EU-farvande og internationale farvande i Vb og VI

2

0

 

0

0,2

DNK

HKE/3A/BCD

Kulmule

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

1 698

300,23

 

17,68

169,8

DNK

JAX/2A-14

Hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

4 356

3 929,29

 

90,20

426,71

DNK

LEZ/2AC4-C

Glashvarrearter

EU-farvande i IIa og IV

21

13,67

 

65,1

2,1

DNK

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

173,3

92,76

 

53,53

17,33

DNK

LIN/1/2.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i I og II

9

0

 

0

0,9

DNK

LIN/3A/BCD

Lange

IIIa; EU-farvande i IIIbcd

73,5

68,19

 

92,78

5,31

DNK

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

6

0

 

0

0,6

DNK

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EU-farvande i IIa og IV

1 284

496,22

 

38,65

128,4

DNK

NEP/3A/BCD

Jomfruhummer

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

4 775

2 972,18

 

62,24

477,5

DNK

PRA/2AC4-C

Dybvandsreje

EU-farvande i IIa og IV

2 576

92,69

 

3,6

257,6

DNK

RNG/03-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i III

804

0

 

0

80,4

DNK

SAN/2A3A4.

Tobisarter

EU-farvande i IIa, IIIa og IV

51 799

51 748,42

 

99,9

50,58

DNK

SOL/24-C.

Almindelig tunge

EU-farvande i II og IV

601

418,4

 

69,62

60,1

DNK

SOL/3A/BCD

Almindelig tunge

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

589

321,3

 

54,55

58,9

DNK

SRX/03A-C.

Rokker

EU-farvande i IIIa

50

7,92

 

15,84

5

DNK

SRX/2AC4-C

Rokker

EU-farvande i IIa og IV

9

2,79

0,3

34,33

0,9

DNK

USK/04-C.

Brosme

EU-farvande i IV

59

3,39

 

5,75

5,9

DNK

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

13

0,77

 

5,92

1,3

ESP

ANE/9/3411

Ansjos

IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

5 285,72

4 754,38

 

89,95

528,572

ESP

ANF/07.

Havtaske

VII

2 974

2 533,7

 

85,2

297,4

ESP

ANF/56-14

Havtaske

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

275

107,04

 

38,92

27,5

ESP

ANF/8ABDE.

Havtaske

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

1 304

906,22

 

69,5

130,4

ESP

ANF/8C3411

Havtaske

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

2 036,92

1 592,71

 

78,19

203,692

ESP

BLI/12INT-

Byrkelange

Internationale farvande i XII

832,29

203,62

 

24,47

83,229

ESP

GFB/567-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

577,5

569,91

7,37

99,96

0,22

ESP

GHL/2A-C46

Hellefisk

EU-farvande i IIa og IV; EU-farvande og internationale farvande i Vb og VI

2

0

 

0

0,2

ESP

HAD/6B1214

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

3

0

 

0

0,3

ESP

HKE/8ABDE.

Kulmule

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

8 005

6 116,55

1 836,31

99,35

52,14

ESP

HKE/8C3411

Kulmule

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

8 312

5 835,84

 

70,21

831,2

ESP

JAX/08 C.

Hestemakrelarter og dertil knyttet bifangst

VIIIc

12 195,1

8 275,72

 

67,86

1 219,51

ESP

JAX/09

Hestemakrelarter og dertil knyttet bifangst

IX

9 787,77

8 160,6

 

83,38

978,777

ESP

JAX/2A-14

Hestemakrelarter og dertil knyttet bifangst

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe, EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

5 510,1

5 505,97

 

99,93

4,13

ESP

LEZ/07.

Glashvarrearter

VII

5 599

3 578,9

 

63,92

559,9

ESP

LEZ/56-14

Glashvarrearter

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

424

208,12

 

49,08

42,4

ESP

LEZ/8ABDE

Glashvarrearter

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

601

418,23

 

69,59

60,1

ESP

LEZ/8C3411

Glashvarrearter

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

877,7

657,16

 

74,87

87,77

ESP

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

2 457

1 600,71

 

65,15

245,7

ESP

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

1 374,8

284,53

200,74

35,3

137,48

ESP

NEP/08C.

Jomfruhummer

VIIIc

77

20,19

 

26,22

7,7

ESP

NEP/5BC6.

Jomfruhummer

VI; EU-farvande og internationale farvande i V b

32

0,08

 

0,25

3,2

ESP

NEP/8ABDE.

Jomfruhummer

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

22

1,56

 

7,09

2,2

ESP

RNG/5B67

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

118

117,94

 

99,95

0,06

ESP

RNG/8X14-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV

3 798

3 386,93

134,35

92,71

276,72

ESP

SBR/09-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i IX

685

91,3

9

14,64

68,5

ESP

SBR/10-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i X

10

0

 

0

1

ESP

SBR/678-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VII

122

119,77

 

98,17

2,23

ESP

SRX/67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

767

5,11

279,23

37,07

76,7

ESP

SRX/89-C.

Rokker

EU-farvande i VIII og IX

1 285

537,07

518,4

82,14

128,5

ESP

WHB/8C3411

Blåhvilling

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

11 013,9

5 975,21

 

54,25

1 101,39

ESP

WHG/56-14

Hvilling

VI; EU-farvande og internationale farvande i VB, internationale farvande i XII og XIV

1

0

 

0

0,1

ESP

WHG/7X7A-C

Hvilling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

12

5,98

 

49,83

1,2

EST

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

1 236,6

0

685,796

55,46

123,66

EST

HER/03D.RG

Sild

Underområde 28.1

14 008

13 788,559

 

98,43

219,441

FIN

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

1 680,92

0

1 512,153

89,96

168,092

FIN

HER/30/31.

Sild

Underområde 30-31

109 385

0

98 144,159

89,72

10 938,5

FRA

ALF/3X14-

Beryxarter

EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

22

7,5

 

34,09

2,2

FRA

ANF/07.

Havtaske

VII

18 835

13 054,1

 

69,31

1 883,5

FRA

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

72

16,8

 

23,33

7,2

FRA

ANF/56-14

Havtaske

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

2 516

1 660

 

65,98

251,6

FRA

ANF/8ABDE.

Havtaske

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

7 786

5 541,4

 

71,17

778,6

FRA

ANF/8C3411

Havtaske

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

25

16,5

 

66

2,5

FRA

ARU/1/2.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i I og II

9

0,3

 

3,33

0,9

FRA

ARU/34-C

Guldlaks

EU-farvande i III og IV

8

1,5

 

18,75

0,8

FRA

ARU/567.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

8

0

 

0

0,8

FRA

BLI/12INT-

Byrkelange

Internationale farvande i XII

21

0

 

0

2,1

FRA

BLI/24-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i II og IV

27

9,3

 

34,44

2,7

FRA

BLI/5B67-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

1 926,4

1 601,9

 

83,16

192,64

FRA

BSF/1234-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV

4

0,1

 

2,5

0,4

FRA

BSF/56712-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII

2 080,9

1 752,9

 

84,24

208,09

FRA

BSF/8910-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX og X

29

13,1

 

45,17

2,9

FRA

COD/07A.

Torsk

VIIa

16

1

 

6,25

1,6

FRA

COD/07D.

Torsk

VIId

1 444

885,3

 

61,31

144,4

FRA

COD/7XAD34

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

7 671

5 368,7

 

69,99

767,1

FRA

GFB/1012-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i X og XII

10

0

 

0

1

FRA

GFB/1234-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV

10

1

 

10

1

FRA

GFB/567-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

610

385,6

4,4

63,93

61

FRA

GFB/89-

Skælbrosme

EU-farvande i VIII og IX

35

34

 

97,14

1

FRA

GHL/2A-C46

Hellefisk

EU-farvande i IIa og IV; EU-farvande og internationale farvande i Vb og VI

118

111,6

 

94,58

6,4

FRA

HAD/07A.

Kuller

VIIa

99

2,6

 

2,63

9,9

FRA

HAD/5BC6A.

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

331

34,4

 

10,39

33,1

FRA

HAD/6B1214

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

408

0

 

0

40,8

FRA

HER/5B6ANB

Sild

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN

484

474,8

 

98,1

9,2

FRA

HER/7G-K

Sild

VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

1 384

3,6

 

0,26

138,4

FRA

HKE/2AC4-C

Kulmule

EU-farvande i IIa og IV

567,5

391,9

 

69,06

56,75

FRA

HKE/571214

Kulmule

VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

13 474

12 086,4

 

89,7

1 347,4

FRA

HKE/8ABDE.

Kulmule

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

14 830

12 191,7

1 116,4

89,74

1 483

FRA

HKE/8C3411

Kulmule

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

827

210,1

 

25,41

82,7

FRA

JAX/08C.

Hestemakrelarter

VIIIc

231

54,2

 

23,46

23,1

FRA

JAX/2A-14

Hestemakrelarter

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

10 747

8 720,7

 

81,15

1 074,7

FRA

LEZ/07.

Glashvarrearter

VII

6 688

2 668

 

39,89

668,8

FRA

LEZ/2AC4-C

Glashvarrearter

EU-farvande i IIa og IV

32

4,8

 

15

3,2

FRA

LEZ/56-14

Glashvarrearter

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

1 646

125,4

 

7,62

164,6

FRA

LEZ/8ABDE

Glashvarrearter

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

1 287

787

 

61,15

128,7

FRA

LEZ/8C3411

Glashvarrearter

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

61

3,2

 

5,25

6,1

FRA

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

139

84,2

 

60,58

13,9

FRA

LIN/1/2.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i I og II

9

5,8

 

64,44

0,9

FRA

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

2 622

1 909,9

 

72,84

262,2

FRA

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

4 416

518,9

 

11,75

441,6

FRA

NEP/08C.

Jomfruhummer

VIIIc

16

5,8

 

36,25

1,6

FRA

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EU-farvande i IIa og IV

38

0

 

0

3,8

FRA

NEP/5BC6.

Jomfruhummer

EU-farvande og internationale farvande i Vb

127

0

 

0

12,7

FRA

NEP/8ABDE.

Jomfruhummer

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

4 305

2 431,4

 

56,48

430,5

FRA

PLE/07A.

Rødspætte

VIIa

20

0

 

0

2

FRA

PLE/7DE

Rødspætte

VIId og VIIe

2 381

2 219,6

 

93,22

161,4

FRA

PLE/7FG.

Rødspætte

VIIf og VIIg

92,5

80,8

 

87,35

9,25

FRA

PLE/7HJK.

Rødspætte

VIIh, VIIj og VIIk

66

61,7

 

93,48

4,3

FRA

POK/56-14

Sej

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

2 970

2 652,2

 

89,3

297

FRA

RNG/124-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i I, II og IV

11

0,2

 

1,82

1,1

FRA

RNG/5B67-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

2 297,17

1 180,5

 

51,39

229,717

FRA

RNG/8X14-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV

149

0,9

 

0,6

14,9

FRA

SBR/678-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII

69

51,5

 

74,64

6,9

FRA

SOL/07A-

Almindelig tunge

VIIa

2

0,2

 

10

0,2

FRA

SOL/07D.

Almindelig tunge

VIId

3 286

2 530,6

 

77,01

328,6

FRA

SOL/07E.

Almindelig tunge

VIIe

285,5

261,4

 

91,56

24,1

FRA

SOL/24-C.

Almindelig tunge

EU-farvande i II og IV

791

632,9

 

80,01

79,1

FRA

SOL/7FG.

Almindelig tunge

VIIf og VIIg

85

47,9

 

56,35

8,5

FRA

SOL/7HJK.

Almindelig tunge

VIIh, VIIj og VIIk

98

85,5

 

87,24

9,8

FRA

SOL/8AB.

Almindelig tunge

VIIIa og VIIIb

4 077

3 716,6

 

91,16

360,4

FRA

SRX/07D.

Rokker

VIId

744

198,6

477,2

90,83

68,2

FRA

SRX/2AC4-C

Rokker

EU-farvande i IIa og IV

74

18,4

29

64,05

7,4

FRA

SRX/67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

4 719

385,1

3 439,4

81,04

471,9

FRA

SRX/89-C.

Rokker

EU-farvande i VIII og IX

1 979

378,4

830,1

61,07

197,9

FRA

USK/04-C.

Brosme

EU-farvande i IV

37

13,3

 

35,95

3,7

FRA

USK/1214EI

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i I, II og XIV

7

6,2

 

88,57

0,7

FRA

USK/567EI

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

216,4

189,2

 

87,43

21,64

FRA

WHG/07A

Hvilling

VIIa

4

3,7

 

92,5

0,3

FRA

WHG/56-14

Hvilling

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

40

0,2

 

0,5

4

FRA

WHG/7X7A-C

Hvilling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

11 899

6 724,2

 

56,51

1 189,9

GBR

ALF/3X14-

Beryxarter

EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

11

0,4

 

3,64

1,1

GBR

ANF/07.

Havtaske

VII

6 814,55

5 333,2

148,8

80,45

681,455

GBR

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

8 199

4 827

338

63

819,9

GBR

ANF/56-14

Havtaske

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

2 011

1 682,7

 

83,67

201,1

GBR

ARU/1/2.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i I og II

46

0

 

0

4,6

GBR

ARU/34-C

Guldlaks

EU-farvande i III og IV

19

0

 

0

1,9

GBR

ARU/567.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

267

4,6

 

1,72

26,7

GBR

BLI/12INT

Byrkelange

Internationale farvande i XII

7

0

 

0

0,7

GBR

BLI/24

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i II og IV

13

1,4

 

10,77

1,3

GBR

BLI/5B67-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

75,6

46,6

 

61,64

7,56

GBR

BSF/1234-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV

4

0

 

0

0,4

GBR

BSF/56712-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII

38,6

34,4

 

89,12

3,86

GBR

COD/07A.

Torsk

VIIa

124

110,1

 

88,79

12,4

GBR

COD/07D.

Torsk

VIId

151,5

96,8

 

63,89

15,15

GBR

COD/7XAD34

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

865

688,8

 

79,63

86,5

GBR

GFB/1012-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i X og XII

10

0

 

0

1

GBR

GFB/1234-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV

15

1,8

 

12

1,5

GBR

GFB/567-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

591

267

 

45,18

59,1

GBR

HAD/07A.

Kuller

VIIa

660

236,4

 

35,82

66

GBR

HAD/5BC6A.

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

4 935

4 043,5

 

81,94

493,5

GBR

HAD/6B1214

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

3 008

577,2

 

19,19

300,8

GBR

HER/07A/MM

Sild

VIIa

5 696

5 676,3

 

99,65

19,7

GBR

HER/7G-K

Sild

VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

28

1,2

 

4,29

2,8

GBR

HKE/2AC4-C

Kulmule

EU-farvande i IIa og IV

1 839,8

1 816

 

98,71

23,8

GBR

HKE/571214

Kulmule

VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i V b; internationale farvande i XII og XIV

5 186,9

4 750,9

103,6

93,59

332,4

GBR

JAX/2A-14

Hestemakrelarter

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

15 997

14 520,2

 

90,77

1 476,8

GBR

LEZ/07.

Glashvarrearter

VII

2 887,5

2 163,2

 

74,92

288,75

GBR

LEZ/2AC4-C

Glashvarrearter

EU-farvande i IIa og IV

1 936

1 378,1

 

71,18

193,6

GBR

LEZ/56-14

Glashvarrearter

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

1 173

674,1

 

57,47

117,3

GBR

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

2 152,7

1 978,3

 

91,9

174,4

GBR

LIN/1/2.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i I og II

9

6,7

 

74,44

0,9

GBR

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

3 058

2 535,5

 

82,91

305,8

GBR

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

7 766,2

7 124,6

134,2

93,47

507,4

GBR

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EU-farvande i IIa og IV

19 851,5

10 655,8

 

53,68

1 985,15

GBR

NEP/5BC6.

Jomfruhummer

EU-farvande og internationale farvande i Vb

15 261

13 840,5

 

90,69

1 420,5

GBR

PLE/07A.

Rødspætte

VIIa

506

156,3

 

30,89

50,6

GBR

PLE/7DE

Rødspætte

VIId og VIIe

1 473,4

1 468

 

99,63

5,4

GBR

PLE/7HJK.

Rødspætte

VIIh, VIIj og VIIk

40

37,3

 

93,25

2,7

GBR

POK/56-14

Sej

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

5 468,3

4 508,8

 

82,45

546,83

GBR

PRA/2AC4-C

Dybvandsreje

EU-farvande i IIa og IV

727

0

 

0

72,7

GBR

RNG/124-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i I, II og IV

1

0

 

 

0,1

GBR

RNG/5B67-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

139

2,1

 

1,51

13,9

GBR

RNG/8X14-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV

14

0

 

0

1,4

GBR

SAN/2A3A4.

Tobisarter

EU-farvande i IIa, IIIa og IV

280

0

 

0

28

GBR

SBR/10-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i X

11

0

 

0

1,1

GBR

SBR/678-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII

24

1,2

 

5

2,4

GBR

SOL/07A.

Almindelig tunge

VIIa

37

20,8

 

56,22

3,7

GBR

SOL/07D.

Almindelig tunge

VIId

1 132

616,2

 

54,43

113,2

GBR

SOL/07E.

Almindelig tunge

VIIe

484,8

459,1

 

94,70

25,7

GBR

SOL/24-C.

Almindelig tunge

EU-farvande i II og IV

1 217

579,6

 

47,63

121,7

GBR

SOL/7FG.

Almindelig tunge

VIIf og VIIg

204,1

168,9

 

82,75

20,41

GBR

SOL/7HJK.

Almindelig tunge

VIIh, VIIj og VIIk

78

46,2

 

59,23

7,8

GBR

SRX/07D.

Rokker

VIId

159

8,7

124,3

83,65

15,9

GBR

SRX/2AC4-C

Rokker

EU-farvande i IIa og IV

774

90,1

557,5

83,67

77,4

GBR

SRX/67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

2 814

128,4

1 817,3

69,14

281,4

GBR

SRX/89-C.

Rokker

EU-farvande i VIII og IX

10

0

 

0

1

GBR

USK/04-C.

Brosme

EU-farvande i IV

93

64,4

 

69,25

9,3

GBR

USK/1214EI

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i I, II og XIV

7

6,8

 

97,14

0,2

GBR

USK/567EI

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

71,6

52,3

 

73,04

7,16

GBR

WHG/07A

Hvilling

VIIa

37

10,5

 

28,38

3,7

GBR

WHG/7X7A-C

Hvilling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

1 750

986,8

 

56,39

175

IRL

ALF/3X14-

Beryxarter

EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

11

0

 

0

1,1

IRL

ANF/07.

Havtaske

VII

3 371

3 256,051

 

96,59

114,949

IRL

ANF/56-14

Havtaske

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

613

559,644

 

91,3

53,356

IRL

ARU/34-C

Guldlaks

EU-farvande i III og IV

8

0

 

0

0,8

IRL

ARU/567.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

338

0

 

0

33,8

IRL

BLI/24-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i II og IV

4

0

 

0

0,4

IRL

BLI/5B67-

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

5

0,041

 

0,82

0,5

IRL

BSF/56712-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII

1

0

 

 

0,1

IRL

COD/07A.

Torsk

VIIa

271

192,5

 

71,03

27,1

IRL

COD/7XAD34

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

1 597

1 489,991

 

93,3

107,009

IRL

GFB/567-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

267

7,824

 

2,93

26,7

IRL

HAD/07A.

Kuller

VIIa

583

561,365

 

96,29

21,635

IRL

HAD/5BC6A.

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

932

844,744

 

90,64

87,256

IRL

HAD/6B1214

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

294

31,168

 

10,6

29,4

IRL

HER/07A/MM

Sild

VIIa

25

17,19

 

68,76

2,5

IRL

HER/5B6ANB

Sild

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN

3 416

3 213,49

 

94,07

202,51

IRL

HER/6AS7BC

Sild

VIIb, VIIc; VIa S

4 777

4 037,394

 

84,52

477,7

IRL

HER/7G-K

Sild

VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

18 320

16 584,548

 

90,53

1 735,452

IRL

HKE/571214

Kulmule

VI og VII; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

1 873

1 850,101

0,741

98,82

22,158

IRL

JAX/2A-14

Hestemakrelarter og dertil knyttet bifangst

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

46 791

45 306,486

 

96,83

1 484,514

IRL

LEZ/07.

Glashvarrearter

VII

3 384

3 098,1

 

91,55

285,9

IRL

LEZ/56-14

Glashvarrearter

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

483

332,2

 

68,78

48,3

IRL

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

671

635,48

 

94,71

35,52

IRL

NEP/07.

Jomfruhummer

VII

10 533,8

9 743,982

608

98,27

181,818

IRL

NEP/*07U16

Jomfruhummer

VII (Porcupine Bank — Unit U16)

659,80

608

 

92,15

51,8

IRL

NEP/5BC6.

Jomfruhummer

EU-farvande og internationale farvande i Vb

211

28,501

 

13,51

21,1

IRL

PLE/07A.

Rødspætte

VIIa

848

107,413

 

12,67

84,8

IRL

POK/56-14

Sej

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

440

363,691

 

82,66

44

IRL

RNG/5B67-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

187

0

 

0

18,7

IRL

RNG/8X14-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV

7

0

 

0

0,7

IRL

SBR/678-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII

6

0

 

0

0,6

IRL

SOL/07A.

Almindelig tunge

VIIa

58

51,442

 

88,69

5,8

IRL

SOL/7FG.

Almindelig tunge

VIIf og VIIg

37

32,799

 

88,65

3,7

IRL

SOL/7HJK.

Almindelig tunge

VIIh, VIIj og VIIk

194

85,031

 

43,83

19,4

IRL

SRX/67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

1 311

277,698

975,598

95,6

57,704

IRL

USK/567EI

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

3

2,125

 

70,83

0,3

IRL

WHG/56-14

Hvilling

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

101

95,634

 

94,69

5,366

IRL

WHG/7X7A-C

Hvilling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

6 102

5 836,044

 

95,64

265,956

LTU

BLI/12INT

Byrkelange

Internationale farvande i XII

7

3,21

 

45,86

0,7

LTU

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

4 664

0

2 482,827

53,23

466,4

LTU

RNG/5B67

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

48

38,35

 

79,9

4,8

LTU

SRX/67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

21

0

 

0

2,1

LVA

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

7 282

0

4 269,2

58,62

728,2

NLD

ANF/07.

Havtaske

VII

43

0,671

 

1,56

4,3

NLD

ANF/2AC4-C

Havtaske

EU-farvande i IIa og IV

281

50,156

 

17,85

28,1

NLD

ANF/56-14

Havtaske

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb, internationale farvande i XII og XIV

65

0

 

0

6,5

NLD

ARU/1/2.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i I og II

17

0

 

0

1,7

NLD

ARU/34-C

Guldlaks

EU-farvande i III og IV

39

0

 

0

3,9

NLD

ARU/567.

Guldlaks

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

3 136

1 784,522

 

56,9

313,6

NLD

COD/07D.

Torsk

VIId

56,5

39,241

 

69,45

5,65

NLD

COD/7XAD34

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

6

5,166

 

86,1

0,6

NLD

GFB/567

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

100

0

 

0

10

NLD

HAD/07A.

Kuller

VIIa

2

0

 

0

0,2

NLD

HAD/7X7A34

Kuller

VIIb-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

90

64,66

 

71,84

9

NLD

HER/5B6ANB

Sild

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN

3 799

3 697,245

 

97,32

101,755

NLD

HER/6AS7BC

Sild

VIIb, VIIc; VIaS

2

0

 

0

0,2

NLD

HER/7G-K

Sild

VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

1 499

1 363,631

 

90,97

135,369

NLD

HKE/2AC4-C

Kulmule

EU-farvande i IIa og IV

112

111,977

 

99,98

0,023

NLD

HKE/8ABDE

Kulmule

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

18

1,416

6,198

42,3

1,8

NLD

JAX/2A-14

Hestemakrelarter og dertil knyttet bifangst

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

71 420

65 194,416

 

91,28

6 225,584

NLD

LEZ/2AC4-C

Glashvarrearter

EU-farvande i IIa og IV

26

15,09

 

58,04

2,6

NLD

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

6

0,237

 

3,95

0,6

NLD

LIN/6X14.

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

3

0,354

 

11,8

0,3

NLD

NEP/2AC4-C

Jomfruhummer

EU-farvande i IIa og IV

1 265

1 021,579

 

80,76

126,5

NLD

NEP/5BC6

Jomfruhummer

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb

10

0

 

0

1

NLD

PLE/07A.

Rødspætte

VIIa

1

0

 

0

0,1

NLD

PLE/7DE.

Rødspætte

VIId og VIIe

65

64,289

 

98,91

0,711

NLD

PRA/2AC4-C

Dybvandsreje

EU-farvande i IIa og IV

59

0

 

0

5,9

NLD

SAN/2A3A4

Tobisarter

EU-farvande i IIa, IIIa og IVa

366

317,07

 

86,63

36,6

NLD

SOL/24-C.

Almindelig tunge

EU-farvande i II og IV

12 465

9 064,5

 

72,72

1 246,5

NLD

SOL/3A/BCD

Almindelig tunge

afsnit IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

49

0

 

0

4,9

NLD

SOL/7HJK.

Almindelig tunge

VIIh, VIIj og VIIk

51

0

 

0

5,1

NLD

SRX/2AC4-C

Rokker

EU-farvande i IIa og IV

457

3,226

427,344

94,22

26,43

NLD

SRX/67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

12

1,014

0,434

12,07

1,2

NLD

WHG/7X7A-C

Hvilling

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj og VIIk

624

571,753

 

91,63

52,247

POL

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

20 534

0

14 020,17

68,28

2 053,4

POL

RNG/8X14-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV

30

0

0

0

3

PRT

ANE/9/3411

Ansjos

IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

2 073,8

800,079

 

38,58

207,38

PRT

ANF/8C3411

Havtaske

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

934,35

811,583

 

86,86

93,435

PRT

BSF/8910-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX og X

3 044,58

2 918,887

 

95,87

125,693

PRT

BSF/C3412-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i CECAF 34.1.2

4 321

1 718,319

 

39,77

432,1

PRT

GFB/1012-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i X og XII

40

6,443

 

16,11

4

PRT

GFB/89

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i VIII og IX

11

6,253

 

56,85

1,1

PRT

HKE/8C3411

Kulmule

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

4 020

2 631,142

 

65,45

402

PRT

JAX/08C.

Hestemakrelarter og dertil knyttet bifangst

VIIIc

1 091

1 023,732

 

93,83

67,268

PRT

JAX/09.

Hestemakrelarter og dertil knyttet bifangst

IX

22 758

18 229,242

325,945

81,53

2 275,8

PRT

JAX/2A-14

Hestemakrelarter og dertil knyttet bifangst

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

21

0

 

0

2,1

PRT

LEZ/8C3411

Glashvarrearter

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

192

163,84

 

85,33

19,2

PRT

LIN/6X14

Lange

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

5

0,022

 

0,44

0,5

PRT

NEP/9/3411

Jomfruhummer

IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

205

176,724

 

86,21

20,5

PRT

SBR/09-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i IX

182

117,817

 

64,73

18,2

PRT

SBR/10-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i X

1 240

618,781

 

49,90

124

PRT

SRX/67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

25

0,02

 

0,08

2,5

PRT

SRX/89-C.

Rokker

EU-farvande i VIII og IX

1 322

1 122,592

 

84,92

132,2

PRT

WHB/8C3411

Blåhvilling

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

2 496,98

2 385,035

 

95,52

111,945

SWE

COD/3DX32.

Torsk

EU-farvande i underområde 25-32

17 041

0

10 080,89

59,16

1 704,1

SWE

HER/30/31.

Sild

Underområde 30-31

7 975

0

6 459,58

81

797,5

SWE

HKE/3A/BCD

Kulmule

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

144

24,4

 

16,94

14,4

SWE

JAX/2A-14

Hestemakrelarter

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

23

14,46

 

62,87

2,3

SWE

LIN/04-C.

Lange

EU-farvande i IV

11

0,91

 

8,27

1,1

SWE

LIN/3A/BCD

Lange

IIIa; EU-farvande i IIIccd

23

19,28

 

83,83

2,3

SWE

NEP/3A/BCD

Jomfruhummer

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

1 714

1 359,15

 

79,3

171,4

SWE

PRA/2AC4-C

Dybvandsreje

EU-farvande i IIa og IV

103

0

 

0

10,3

SWE

SAN/2A3A4.

Tobisarter

EU-farvande i IIa, IIIa og IV

4 739

4 735,06

 

99,92

3,94

SWE

SOL/3A/BCD

Almindelig tunge

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

30

29,66

 

98,87

0,34

SWE

USK/04-C.

Brosme

EU-farvande i IV

6

0,01

 

0,17

0,6

SWE

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa; EU-farvande i underområde 22-32

7

1,69

 

24,14

0,7


(1)  Kvoter til rådighed for en medlemsstat i henhold til de relevante forordninger om fiskerimuligheder efter hensyntagen til udveksling af fiskerimuligheder efter artikel 20, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 (EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59), kvoteoverførsler i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 og/eller omfordeling og nedsættelse af fiskerimuligheder i overensstemmelse med artikel 37 og 105 i forordning (EF) nr. 1224/2009 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).


Top