EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0381

2013/381/EU: Rådets afgørelse af 9. juli 2013 om beskikkelse af et tysk medlem af Regionsudvalget

EUT L 193 af 16.7.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/381/oj

16.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/21


RÅDETS AFGØRELSE

af 9. juli 2013

om beskikkelse af et tysk medlem af Regionsudvalget

(2013/381/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den tyske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. december 2009 og den 18. januar 2010 afgørelse 2009/1014/EU (1) og 2010/29/EU (2) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2010 til den 25. januar 2015.

(2)

Der bliver en plads som medlem af Regionsudvalget ledig, når Helmut Max JAHNs mandat udløber den 22. juli 2013 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende beskikkes som medlem af Regionsudvalget med virkning fra den 23. juli 2013 for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2015:

Jörg DUPPRÉ, Landrat des Landkreises Südwestpfalz, Präsident des Deutschen Landkreistages.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2013.

På Rådets vegne

R. ŠADŽIUS

Formand


(1)  EUT L 348 af 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12 af 19.1.2010, s. 11.


Top