EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0071

Rådets afgørelse 2013/71/FUSP af 31. januar 2013 om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere

EUT L 32 af 1.2.2013, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/71(1)/oj

1.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 32/19


RÅDETS AFGØRELSE 2013/71/FUSP

af 31. januar 2013

om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29 og artikel 31, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 16. december 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/845/FUSP om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere (1), hvorved gyldigheden af deres nationale tilladelser til indrejse i og ophold på de medlemsstaters område, der er nævnt i fælles holdning 2002/400/FUSP af 21. maj 2002 om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere (2), blev forlænget med tolv måneder.

(2)

Rådet finder det på baggrund af en vurdering af anvendelsen af fælles holdning 2002/400/FUSP rimeligt at forlænge gyldigheden af disse tilladelser med yderligere tolv måneder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De medlemsstater, der er nævnt i artikel 2 i fælles holdning 2002/400/FUSP, forlænger gyldigheden af de nationale tilladelser til indrejse og ophold, der er givet i medfør af artikel 3 i nævnte fælles holdning med yderligere 12 måneder.

Artikel 2

Rådet foretager en evaluering af anvendelsen af fælles holdning 2002/400/FUSP senest seks måneder efter vedtagelsen af denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2013.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2011, s. 78.

(2)  EFT L 138 af 28.5.2002, s. 33.


Top