EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0021(01)

2013/376/EU: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 28. juni 2013 om ophævelse af afgørelse ECB/2013/13 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern (ECB/2013/21)

OJ L 192, 13.7.2013, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 192, 13.7.2013, p. 53–53 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/376/oj

13.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/75


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 28. juni 2013

om ophævelse af afgørelse ECB/2013/13 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern

(ECB/2013/21)

(2013/376/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.1 og artikel 34.1, andet led, sammenholdt med artikel 3.1, første led, og artikel 18.2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 18.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta, udføre lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere, hvor lån ydes mod passende sikkerhed. Kriterierne for sikkerhedens belånbarhed med henblik på Eurosystemets pengepolitiske operationer er fastsat i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (1) (herefter »dokumentationsgrundlaget«).

(2)

I henhold til dokumentationsgrundlagets afsnit 1.6 kan ECB's Styrelsesråd til enhver tid ændre instrumenter, betingelser, kriterier og procedurer for gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske operationer. I henhold til dokumentationsgrundlagets afsnit 6.3.1 forbeholder Eurosystemet sig ret til at fastslå, om en udstedelse, udsteder, debitor eller garant opfylder kravene til høje kreditstandarder på grundlag af enhver oplysning, som det anser for relevant.

(3)

Afgørelse ECB/2013/13 af 2. maj 2013 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern (2) suspenderede midlertidigt og som en ekstraordinær foranstaltning Eurosystemets mindstekrav til grænseværdier for kreditkvalitet, som finder anvendelse på omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern.

(4)

Republikken Cypern har besluttet at iværksætte et gældsforvaltningstiltag, der omfatter omsættelige gældsinstrumenter, som den har udstedt.

(5)

Beslutningen om at iværksætte gældsforvaltningstiltaget har yderligere påvirket tilstrækkeligheden af omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern, som sikkerhed for Eurosystemets operationer negativt.

(6)

Afgørelse ECB/2013/13 bør ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ophævelse af afgørelse ECB/2013/13

Afgørelse ECB/2013/13 ophæves.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 28. juni 2013.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 28. juni 2013.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUT L 133 af 17.5.2013, s. 26.


Top