EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0005(01)

2013/168/EU: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 20. marts 2013 om ophævelse af afgørelse ECB/2011/4 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den irske stat, ECB/2011/10 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den portugisiske stat, ECB/2012/32 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og ECB/2012/34 om midlertidige ændringer af reglerne for belånbar sikkerhed denomineret i udenlandsk valuta (ECB/2013/5)

OJ L 95, 5.4.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/168(1)/oj

5.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/21


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 20. marts 2013

om ophævelse af afgørelse ECB/2011/4 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den irske stat, ECB/2011/10 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den portugisiske stat, ECB/2012/32 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og ECB/2012/34 om midlertidige ændringer af reglerne for belånbar sikkerhed denomineret i udenlandsk valuta

(ECB/2013/5)

(2013/168/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, første led, artikel 12.1, artikel 18, og artikel 34.1, andet led,

under henvisning til retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (1), særlig afsnit 1.6, 6.3.1 og 6.3.2 i bilag I, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Indholdet af afgørelse ECB/2012/34 af 19. december 2012 om midlertidige ændringer af reglerne for belånbar sikkerhed denomineret i udenlandsk valuta (2) bør indgå i retningslinje ECB/2012/18 af 2. august 2012 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (3), som er den centrale retsakt for midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed.

(2)

Af hensyn til klarhed og konsistens og med henblik på at forenkle Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse bør indholdet af afgørelse ECB/2011/4 af 31. marts 2011 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den irske stat (4), ECB/2011/10 af 7. juli 2011 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den portugisiske stat (5), og ECB/2012/32 af 19. december 2012 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik (6), også indgå i en retningslinje, der regulerer de midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbar sikkerhed for Eurosystemets refinansieringstransaktioner.

(3)

Disse tiltag, som er gennemført ved en omarbejdning af retningslinje ECB/2012/18 bør endvidere gøre det muligt for de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta, at gennemføre yderligere forbedrede kreditstøtteforanstaltninger i de kontraktlige og reguleringsmæssige rammer, der finder anvendelse på deres modparter.

(4)

Afgørelse ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 og ECB/2012/34 bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ophævelse af afgørelse ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 og ECB/2012/34

1.   Afgørelse ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 og ECB/2012/34 ophæves med virkning fra den 3. maj 2013.

2.   Henvisninger til de ophævede afgørelser skal forstås som henvisninger til retningslinje ECB/2013/4.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 22. marts 2013.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 20. marts 2013.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUT L 14 af 18.1.2013, s. 22.

(3)  EUT L 218 af 15.8.2012, s. 20.

(4)  EUT L 94 af 8.4.2011, s. 33.

(5)  EUT L 182 af 12.7.2011, s. 31.

(6)  EUT L 359 af 29.12.2012, s. 74.


Top