Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0350

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 350/2012 af 23. april 2012 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

OJ L 110, 24.4.2012, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 258 - 258

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/350/oj

24.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/17


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 350/2012

af 23. april 2012

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran (1), særlig artikel 46, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 23. marts 2012 forordning (EU) nr. 267/2012.

(2)

Rådet er af den opfattelse, at der ikke længere er grund til at lade en person og to enheder være opført på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012.

(3)

Listen i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012, bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den person og de enheder, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, udgår af listen i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. april 2012.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 88 af 24.3.2012, s. 1.


BILAG

PERSON OG ENHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1

A Sedghi

Walship SA

Morison Menon Chartered Accountant


Top