Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0177

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 177/2012 af 1. marts 2012 om 165. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

OJ L 61, 2.3.2012, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 179 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/177/oj

2.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 177/2012

af 1. marts 2012

om 165. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a),og artikel 7a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 21. februar 2012 besluttede sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at fjerne en fysisk person og 17 enheder fra listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer, efter at have behandlet den pågældende persons og de pågældende enheders anmodning om at blive fjernet fra listen samt den fyldestgørende rapport fra det ombudsmandskontor, der blev oprettet i medfør af FN's Sikkerhedsråds resolution 1904(2009). Den besluttede også at ændre et punkt på listen. Den 23. februar 2012 besluttede den endvidere at ændre yderligere fem punkter på listen.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:

(1)

Følgende punkter under overskriften "Juridiske personer, grupper og enheder" udgår:

(a)

"Al Baraka Exchange L.L.C. Adresse: (a) PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. (b) PO Box 20066, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Andre oplysninger: Oplyst at være ejet eller kontrolleret af Ali Ahmed Nur Jim' Ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001."

(b)

"Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adresse: PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Andre oplysninger: Oplyst at være ejet eller kontrolleret af Ali Ahmed Nur Jim' Ale (QI.J.41.01). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001."

(c)

"Barakaat Bank of Somalia (alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances). Adresse: (a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalia; (b) Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Andre oplysninger: Oplyst at være ejet eller kontrolleret af Ali Ahmed Nur Jim' Ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001."

(d)

"Barako Trading Company, LLC (alias Baraka Trading Company). Adresse: PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Andre oplysninger: Oplyst at være ejet eller kontrolleret af Ali Ahmed Nur Jim' Ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001."

(e)

"Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia. Dubai, De Forenede Arabiske Emirater."

(f)

"Al-Barakaat Bank. Adresse: Mogadishu, Somalia. Andre oplysninger: Del af Al-Barakaat-netværket af virksomheder, der er grundlagt af Ali Ahmed Nur Jim'ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001."

(g)

"Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias (a) BSS, (b) Barakat Bank of Somalia). Adresse: (a) Mogadishu, Somalia, (b) Bossasso, Somalia. Andre oplysninger: del af Al-Barakaat-netværket af virksomheder, der er grundlagt af Ali Ahmed Nur Jim'ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001."

(h)

"Al-Barakat Finance Group, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia."

(i)

"Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia."

(j)

"Al-Barakat Global Telecommunications (alias Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia. Hargeysa, Somalia."

(k)

"Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia."

(l)

"Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater."

(m)

"Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater."

(n)

"Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia."

(o)

"Barakaat Red Sea Telecommunications. Adresse: (a) Bossaso, Somalia, (b) Nakhiil, Somalia, (c) Huruuse, Somalia, (d) Raxmo, Somalia, (e) Ticis, Somalia, (f) Kowthar, Somalia, (g) Noobir, Somalia, (h) Bubaarag, Somalia, (i) Gufure, Somalia, (j) Xuuxuule, Somalia, (k) Ala Aamin, Somalia, (k) Guureeye, Somalia, (m) Najax, Somalia, (n) Carafaat, Somalia. Andre oplysninger: Del af Al-Barakaat-netværket af virksomheder, der er grundlagt af Ali Ahmed Nur Jim'ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001."

(p)

"Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede Arabiske Emirater."

(q)

"Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO). Adresse: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia. Andre oplysninger: (a) del af Al-Barakaat-netværket af virksomheder, der er grundlagt af Ali Ahmed Nur Jim'ale. (b) kontoret i Holland har været lukket og opløst siden august 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001."

(2)

Følgende punkt under overskriften "Fysiske personer" udgår:

"Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale, g) Ahmad Ali Jimale h) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Titel: Sheikh. Adresse: Djibouti, Republikken Djibouti (siden maj 2007). Fødselsdato: 1954. Fødested: Somalia. Nationalitet: Somalisk. Pasnr.: A0181988 (pas udstedt af Den demokratiske republik Somalia den 1.10.2001 i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, fornyet den 24.1.2008 i Djibouti og udløbet den 22.1.2011). Andre oplysninger: a) Erhverv: Revisor og forretningsmand; b) Faderens navn er Ali Jumale, moderens navn er Enab Raghe; c) Grundlægger af Barakaat-netværket af firmaer, herunder Barakaat-koncernen. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001."

(3)

Punktet "Global Relief Foundation (GRF) (alias a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial "World Relief"). Adresse: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) Postboks 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrig; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgien; f) Postboks 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgien; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; i) Rruga e Kavajes, Building No 3, Apartment No 61, Postboks 2892, Tirana, Albanien. Andre oplysninger: a) Andre udenlandske lokationer: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Irak, Vestbredden og Gaza, Somalia og Syrien; b) Amerikansk arbejdsgiveridentifikationsnummer: 36-3804626; c) momsnummer: BE 454419759; d) Adresserne i Belgien er de adresser, som Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l og Fondation Secours Mondial vzw. og Stichting Wereldhulp — België, v.z.w har haft siden 1998. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 22.10.2002." under overskriften "Juridiske personer, grupper og enheder" affattes således:

"Global Relief Foundation (GRF) Adresse: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) Postboks 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA. Andre oplysninger: a) andre udenlandske lokationer: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopien, Georgien, Indien, Irak, Vestbredden og Gaza, Somalia og Syrien; b) amerikansk arbejdsgiveridentifikationsnr.: 36-3804626; c) momsnr.: BE 454419759. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 22.10.2002."

(4)

Punktet "Heyatul Ulya. Adresse: Mogadishu, Somalia. Andre oplysninger: Del af Al-Barakaat-netværket af virksomheder, der er grundlagt af Ali Ahmed Nur Jim'ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001." under overskriften "Juridiske personer, grupper og enheder" affattes således:

"Heyatul Ulya. Adresse: Mogadishu, Somalia. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato."

(5)

Punktet "Red Sea Barakat Company Limited. Adresse: Mogadishu, Somalia. Andre oplysninger: Del af Al-Barakaat-netværket af virksomheder, der er grundlagt af Ali Ahmed Nur Jim'ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001." under overskriften "Juridiske personer, grupper og enheder" affattes således:

"Red Sea Barakat Company Limited. Adresse: Mogadishu, Somalia. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001."

(6)

Punktet "Somali Internet Company. Adresse: Mogadishu, Somalia. Andre oplysninger: del af Al-Barakaat-netværket af virksomheder, der er grundlagt af Ali Ahmed Nur Jim'ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001." under overskriften "Juridiske personer, grupper og enheder" affattes således:

"Somali Internet Company. Adresse: Mogadishu, Somalia. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001."

(7)

Punktet "Umar Patek (alias a) Omar Patek, b) Pa'tek, c) Pak Taek, d) Umar Kecil, e) Al Abu Syekh Al Zacky og f) Umangis Mike. Adresse: a) Indonesien og b) Filippinerne. Fødselsdato: 1970. Fødested: Centraljava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk. Andre oplysninger: medlem af den øverste ledelse af Jermaak Islamiyah. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 19.7.2011." under overskriften "Juridiske personer, grupper og enheder" affattes således:

"Umar Patek (alias a) Omar Patek, b) Mike Arsalan, c) Hisyam Bin Zein, d) Anis Alawi Jafar, e) Pa’tek, f) Pak Taek, g) Umar Kecil, h) Al Abu Syekh Al Zacky, i) Umangis Mike. Adresse: Indonesien. Fødselsdato: 20.7.1970. Fødested: Centraljava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk. Andre oplysninger: medlem af den øverste ledelse af Jermaak Islamiyah. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 19.7.2011."

(8)

Punktet "Abbas Abdi Ali (alias Ali, Abbas Abdi) Andre oplysninger: a) Tilknytning til Ali Nur Jim’ale; b) Angiveligt død i 2004. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001: 9.11.2001." under overskriften "Juridiske personer, grupper og enheder" affattes således:

"Abbas Abdi Ali (alias Ali, Abbas Abdi). Andre oplysninger: angiveligt død i 2004. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001."


Top