Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0042

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 42/2012 af 18. januar 2012 om udstedelse af importlicenser og tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af januar 2012 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 616/2007

OJ L 16, 19.1.2012, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/42/oj

19.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 42/2012

af 18. januar 2012

om udstedelse af importlicenser og tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af januar 2012 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 616/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 616/2007 (3) er der åbnet toldkontingenter for import af fjerkrækød med oprindelse i Brasilien, Thailand og andre tredjelande.

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der, for så vidt angår gruppe 1, 2, 4, 6, 7 og 8, er indgivet i løbet af de første syv dage af januar 2012 for delperioden 1. april til 30. juni 2012, overstiger for visse kontingenter de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om.

(3)

De ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet i løbet af de syv dage af januar 2012 for delperioden 1. april til 30. juni 2012, overstiger, for så vidt angår gruppe 5, de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan tildeles importrettigheder, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De i bilaget anførte tildelingskoefficienter anvendes på de ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for delperioden 1. april til 30. juni 2012, for så vidt angår gruppe 1, 2, 4, 6, 7 og 8, jf. forordning (EF) nr. 616/2007.

2.   Den i bilaget anførte tildelingskoefficient anvendes på de ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet for delperioden 1. april til 30. juni 2012, for så vidt angår gruppe 5, jf. forordning (EF) nr. 616/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 142 af 5.6.2007, s. 3.


BILAG

Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for delperioden 1.4.2012-30.6.2012

(%)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet for delperioden 1.4.2012-30.6.2012

(%)

5

09.4215

1,220003


Top