Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0730

2012/730/EU: Rådets afgørelse af 20. november 2012 om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Internationale Juteundersøgelsesgruppe med hensyn til forhandlingerne om et nyt kommissorium for perioden efter 2014

OJ L 328, 28.11.2012, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/730/oj

28.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/18


RÅDETS AFGØRELSE

af 20. november 2012

om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Internationale Juteundersøgelsesgruppe med hensyn til forhandlingerne om et nyt kommissorium for perioden efter 2014

(2012/730/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 3 og 4, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 2002/312/EF (1) blev overenskomsten om fastlæggelse af kommissoriet for Den Internationale Juteundersøgelsesgruppe af 2001 (»overenskomsten«) godkendt på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

(2)

Det nuværende kommissorium udløber den 30. april 2014, og det vil ved den 15. samling af Den Internationale Juteundersøgelsesgruppes rådsmøde i december 2012 blive drøftet, om kommissoriet skal forlænges.

(3)

Det er ikke i Unionens interesse at forlænge overenskomsten.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE —

Artikel 1

Den holdning, som på vegne af Den Europæiske Union, der repræsenteres af Kommissionen, skal indtages i Den Internationale Juteundersøgelsesgruppe er, at stemme imod, at der indledes forhandlinger om fornyelse af kommissoriet for perioden efter 2014.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EFT L 112 af 27.4.2002, s. 34.


Top