Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0470

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 470/2011 af 16. maj 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 828/2009 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2009/10 til 2014/15 for import og raffinering af sukkerprodukter henhørende under pos. 1701 i forbindelse med præferenceaftaler

OJ L 129, 17.5.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 215 - 216

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/470/oj

17.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 470/2011

af 16. maj 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 828/2009 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2009/10 til 2014/15 for import og raffinering af sukkerprodukter henhørende under pos. 1701 i forbindelse med præferenceaftaler

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (1), særlig artikel 9, stk. 5,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 og om ændring af forordning (EF) nr. 552/97, (EF) nr. 1933/2006 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1100/2006 og (EF) nr. 964/2007 (2), særlig artikel 11, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 1, stk 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 828/2009 (3) vil et land, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 1528/2007 eller i bilag I til forordning (EF) nr. 732/2008 som mindst udviklet land, kunne opføres i bilag I til forordning (EF) nr. 828/2009.

(2)

Uganda er et mindst udviklet land, der er opført som mindst udviklet land i bilag I til forordning (EF) nr. 732/2008, og har anmodet Kommissionen om at blive opført i bilag I til forordning (EF) nr. 828/2009. Uganda producerer sukker og er derfor potentiel eksportør til EU.

(3)

Forordning (EF) nr. 828/2009 bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del I i bilag I til forordning (EF) nr. 828/2009 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 348 af 31.12.2007, s. 1.

(2)  EUT L 211 af 6.8.2008, s. 1.

(3)  EUT L 240 af 11.9.2009, s. 14.


BILAG

»Del I:   Mindst udviklede lande (LDC)

Gruppebetegnelse

Tredjeland

Reference-nummer

IKKE-AVS-LDC

Bangladesh

Cambodja

Laos

Nepal

09.4221

AVS-LDC

Benin

Burkina Faso

Den Demokratiske Republik Congo

Etiopien

Madagaskar

Malawi

Mozambique

Senegal

Sierra Leone

Sudan

Tanzania

Togo

Uganda

Zambia

09.4231«


Top