EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0761

2011/761/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 24. november 2011 om tilladelse til markedsføring af flavonoider fra Glycyrrhiza glabra L. som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2011) 8362)

EUT L 313 af 26.11.2011, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/761/oj

26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 24. november 2011

om tilladelse til markedsføring af flavonoider fra Glycyrrhiza glabra L. som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer K(2011) 8362)

(Kun den franske og den nederlandske udgave er autentiske)

(2011/761/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Virksomheden KANEKA Pharma Europe indgav den 1. november 2007 en ansøgning til de kompetente myndigheder i Belgien om tilladelse til at markedsføre flavonoider fra Glycyrrhiza glabra L. (Glavonoid) som en ny levnedsmiddelingrediens.

(2)

Belgiens kompetente fødevarevurderingsmyndighed afgav den 3. december 2008 den første vurderingsrapport. I rapporten konkluderedes det, at de af KANEKA fremlagte oplysninger er tilstrækkeligt grundlag for at tillade markedsføring af flavonoider fra Glycyrrhiza glabra L. som en ny levnedsmiddelingrediens.

(3)

Kommissionen fremsendte denne første vurderingsrapport til alle medlemsstaterne den 19. februar 2009.

(4)

Inden udløbet af den i artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 258/97 fastsatte frist på 60 dage blev der i overensstemmelse med samme stykke fremsat begrundede indsigelser mod markedsføring af produktet.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) blev derfor hørt den 22. juli 2009.

(6)

Den 30. juni 2011 konkluderede EFSA i den videnskabelige udtalelse om sikkerheden ved Glavonoid®’, et ekstrakt udvundet af rødderne eller rodstokken af Glycyrrhiza glabra L., som en ny levnedsmiddelingrediens på anmodning fra Europa-Kommissionen (2), at Glavonoid ikke udgjorde nogen sundhedsrisiko for den almindelige voksne befolkning ved et indtag på op til 120 mg pr. dag.

(7)

For at undgå et indtag af Glavonoid på over 120 mg pr. dag erklærede Kaneka Pharma Europe N.V. sig den 11. august 2011 indforstået med at begrænse anvendelsen af Glavonoid som en ingrediens i kosttilskud og drikkevarer.

(8)

På grundlag af den videnskabelige vurdering er det godtgjort, at Glavonoid opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Flavonoider fra Glycyrrhiza glabra L. (i det følgende benævnt »Glavonoid«), jf. bilag I, kan markedsføres i Unionen som en ny levnedsmiddelingrediens til de i bilag II angivne anvendelser.

Glavonoid som sådan må ikke sælges til den endelige forbruger.

Artikel 2

1.   Flavonoider fra Glycyrrhiza glabra L., som godkendes ved denne afgørelse, betegnes »flavonoider fra Glycyrrhiza glabra L.« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder dem.

2.   Mærkningen af fødevarer, hvor produktet er tilsat som ny levnedsmiddelingrediens, skal omfatte angivelse af:

a)

at produktet ikke bør bruges af gravide og ammende kvinder, børn og unge

b)

at personer, der indtager receptpligtig medicin, kun bør bruge produktet under lægeligt tilsyn

c)

at man højst må indtage 120 mg Glavonoid pr. dag.

3.   Mængden af Glavonoid i det færdige produkt skal angives på mærkningen af de fødevarer, der indeholder Glavonoid.

4.   Drikkevarer, der indeholder Glavonoid, skal frembydes til salg til den endelige forbruger som enkeltportioner.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Kaneka Pharma Europe N.V., Triomflaan 173, 1160 Bruxelles, Belgien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(7): 2287.


BILAG I

SPECIFIKATIONER FOR GLAVONOID

Beskrivelse

Glavonoid er et ekstrakt udvundet af rødderne eller rodstokken af Glycyrrhiza glabra ved ekstraktion med ethanol efterfulgt af yderligere ekstraktion af dette ethanolekstrakt med mellemkædede triglycerider. Det er en mørkebrun væske, der indeholder 2,5 % til 3,5 % glabridin.

Specifikationer

Parameter

 

Vandindhold

Under 0,5 %

Aske

Under 0,1 %

Peroxidtal

Under 0,5 meq/kg

Glabridin

2,5 til 3,5 % af fedtet

Glycyrrhizinsyre

Under 0,005 %

Fedt, herunder stoffer af typen polyphenol

Mindst 99 %

Protein

Under 0,1 %

Kulhydrater

Ikke påviselig


BILAG II

Fødevarekategori

Maksimumsindhold af Glavonoid

Drikkevarer baseret på mælk

Drikkevarer baseret på yoghurt

Drikkevarer baseret på frugter eller grøntsager

120 mg pr. daglig portion

Kosttilskud

120 mg pr. daglig dosis


Top