EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0016

2011/728/: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 31. oktober 2011 om ændring af afgørelse ECB/2010/15 om administration af EFSF lån til medlemsstater, der har indført euroen og om ændring af afgørelse ECB/2010/31 om åbning af konti til behandling af betalinger i forbindelse med lån fra EFSF til medlemsstater med euroen som valuta (ECB/2011/16)

OJ L 289, 8.11.2011, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 297 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/728/oj

8.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/35


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 31. oktober 2011

om ændring af afgørelse ECB/2010/15 om administration af EFSF lån til medlemsstater, der har indført euroen og om ændring af afgørelse ECB/2010/31 om åbning af konti til behandling af betalinger i forbindelse med lån fra EFSF til medlemsstater med euroen som valuta

(ECB/2011/16)

(2011/728/EU)

DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 17 og 21, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afgørelse ECB/2010/15 af 21. september 2010 om administration af EFSF lån til medlemsstater, der har indført euroen (1), fastsætter bestemmelser vedrørende åbning af en kontantkonto i European Financial Stability Facilitys (EFSF) navn hos Den Europæiske Centralbank (ECB) til gennemførelse af aftalerne om en lånefacilitet (herefter »lånefacilitetsaftalerne«) under EFSF rammeaftalen, som trådte i kraft den 4. august 2010 (herefter »EFSF rammeaftalen«).

(2)

Afgørelse ECB/2010/31 af 20. december 2010 om åbning af konti til behandling af betalinger i forbindelse med lån fra EFSF til medlemsstater med euroen som valuta (2) fastsætter bestemmelser vedrørende åbning af kontantkonti hos ECB i navn af den nationale centralbank i den pågældende låntagende medlemsstat til gennemførelse af lånefacilitetsaftalerne under EFSF rammeaftalen.

(3)

EFSF rammeaftalen er blevet ændret ved den supplerende ændringsaftale, som trådte i kraft den 18. oktober 2011. Ved den ændrede EFSF rammeaftale oprettes yderligere instrumenter, som EFSF kan anvende til at yde finansiel støtte. I overensstemmelse med den ændrede EFSF rammeaftales betragtning 2 og artikel 2, stk. 1, kan EFSF bevilge, at udbetaling af lån, forebyggende faciliteter, faciliteter til rekapitalisering af finansielle institutioner i en medlemsstat i euroområdet (via lån til regeringerne i sådanne medlemsstater, inklusive lande uden tilpasningsprogrammer), faciliteter til køb af obligationer på de sekundære markeder eller faciliteter til køb af obligationer på det primære marked (hvorefter alle disse instrumenter udgør »finansiel støtte«), ydes via facilitetsaftaler om finansiel støtte (herefter »facilitetsaftaler om finansiel støtte«). Lånefacilitetsaftalerne kan fortsat være gældende efter den ændrede EFSF rammeaftales ikrafttrædelse.

(4)

Afgørelse ECB/2010/15 og ECB/2010/31 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse ECB/2010/15 ændres som følger:

1)

Artikel 2 erstattes af følgende:

»Artikel 2

Accept af betalinger på kontantkontoen

ECB må kun acceptere betalinger til eller fra kontantkontoen i EFSF’s navn, såfremt disse betalinger forekommer i forbindelse med lånefacilitetsaftaler eller facilitetsaftaler om finansiel støtte.«

2)

Artikel 4 erstattes af følgende:

»Artikel 4

Saldo på kontantkontoen

Der må ikke stå noget kreditbeløb på kontantkontoen, som er åbnet i EFSF’s navn, efter at der er foretaget betalinger i forbindelse med en lånefacilitetsaftale eller facilitetsaftale om finansiel støtte, ligesom der heller ikke må overføres beløb til denne kontantkonto før den dag, hvor der skal foretages betalinger i forbindelse med en lånefacilitetsaftale eller en facilitetsaftale om finansiel støtte. Der må ikke på noget tidspunkt stå et debitbeløb på kontantkontoen, der er åbnet i EFSF’s navn. Der må derfor ikke foretages betaling fra kontantkontoen, der er åbnet i EFSF’s navn, ud over de kreditbeløb, der står på denne konto.«

Artikel 2

Afgørelse ECB/2010/31 ændres som følger:

1)

Artikel 1 erstattes af følgende:

»Artikel 1

Åbning af kontantkonti

Efter anmodning fra den nationale centralbank i en låntagende medlemsstat kan ECB åbne kontantkonti i denne nationale centralbanks navn til behandling af betalinger i forbindelse med en lånefacilitetsaftale eller en facilitetsaftale om finansiel støtte (herefter en »national centralbanks kontantkonto«).«

2)

Artikel 2 erstattes af følgende:

»Artikel 2

Accept af betalinger på kontantkonti

En national centralbanks kontantkonto må kun benyttes til behandling af betalinger i forbindelse med en lånefacilitetsaftale eller en facilitetsaftale om finansiel støtte.«

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 2. november 2011.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 31. oktober 2011.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 253 af 28.9.2010, s. 58.

(2)  EUT L 10 af 14.1.2011, s. 7.


Top