EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0591

2010/591/EU: Kommissionens afgørelse af 1. oktober 2010 om godkendelse af et laboratorium i Rusland, der skal foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning (meddelt under nummer K(2010) 6684) EØS-relevant tekst

OJ L 260, 2.10.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 154 - 154

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/591/oj

2.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 260/21


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 1. oktober 2010

om godkendelse af et laboratorium i Rusland, der skal foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning

(meddelt under nummer K(2010) 6684)

(EØS-relevant tekst)

(2010/591/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2000/258/EF af 20. marts 2000 om udpegning af et institut, der skal opstille de nødvendige kriterier for standardisering af serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning (1), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 2000/258/EF blev laboratoriet Agence française de sécurité sanitaire des aliments i Nancy i Frankrig (AFSSA-laboratoriet i Nancy) udpeget som det institut, der skal opstille de nødvendige kriterier for standardisering af serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning. I nævnte beslutning fastsættes desuden laboratoriets opgaver.

(2)

AFSSA-laboratoriet i Nancy skal bl.a. evaluere laboratorierne i medlemsstaterne og i tredjelande med henblik på godkendelse af dem til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning.

(3)

Den kompetente myndighed i Rusland har indgivet en ansøgning om godkendelse af et laboratorium i det pågældende tredjeland, der skal udføre sådanne serologiske test.

(4)

AFSSA-laboratoriet i Nancy har evalueret det pågældende laboratorium og forelagde Kommissionen en positiv rapport om evalueringen den 19. februar 2010.

(5)

Det pågældende laboratorium bør derfor godkendes til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning hos hunde, katte og fritter.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Nedenstående laboratorium godkendes til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning hos hunde, katte og fritter, jf. artikel 3, stk. 2, i beslutning 2000/258/EF.

»Federal Centre for Animal Health (FGI »ARRIAH«), 600901 Vladimir, Urjvets, Rusland.«

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 15. oktober 2010.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. oktober 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 79 af 30.3.2000, s. 40.


Top