EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0031(01)

2011/15/EU: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 20. december 2010 om åbning af konti til behandling af betalinger i forbindelse med lån fra EFSF til medlemsstater med euroen som valuta (ECB/2010/31)

OJ L 10, 14.1.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 285 - 286

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/15(1)/oj

14.1.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 10/7


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 20. december 2010

om åbning af konti til behandling af betalinger i forbindelse med lån fra EFSF til medlemsstater med euroen som valuta

(ECB/2010/31)

(2011/15/EU)

DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 17 og 21, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 17 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) kan Den Europæiske Centralbank (ECB) til gennemførelse af sine transaktioner åbne konti for kreditinstitutter, offentlige myndigheder og andre markedsdeltagere.

(2)

I henhold til artikel 21.1 og 21.2 i ESCB-statutten kan ECB optræde som fiskal agent for Unionens institutioner, organer og kontorer eller agenturer, centralregeringer, regionale, lokale eller andre offentlige myndigheder, andre organer inden for den offentlige sektor eller offentlige foretagender i medlemsstaterne.

(3)

I henhold til artikel 1, stk. 2, i afgørelse ECB/2007/7 af 24. juli 2007 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (1) kan ECB acceptere centralbanker som kunder.

(4)

Der henvises til EFSF-rammeaftalen mellem medlemsstaterne med euroen som valuta og European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), et aktieselskab med hjemsted i Luxembourg, der har medlemsstaterne med euroen som valuta som aktionærer. EFSF-rammeaftalen trådte i kraft og fik bindende virkning fra den 4. august 2010.

(5)

Ifølge EFSF-rammeaftalen og i overensstemmelse med vedtægterne for EFSF skal EFSF yde finansiering i form af aftaler om en lånefacilitet (lånefacilitetsaftaler) til medlemsstater med euroen som valuta, i tilfælde hvor disse medlemsstater er i finansielle vanskeligheder og har indgået et aftalememorandum med Europa-Kommissionen, der indeholder økonomisk-politiske betingelser.

(6)

Det bestemmes i artikel 3, stk. 5, i EFSF-rammeaftalen, at udbetaling af det lån, som EFSF har stillet til rådighed for en medlemsstat med euroen som valuta, skal foregå gennem EFSF’s og den pågældende låntagende medlemsstats konti, som er åbnet hos ECB til brug for aftalen om en lånefacilitet. Afgørelse ECB/2010/15 af 21. september 2010 om administration of EFSF-lån til medlemsstater, der har indført euroen (2), fastsætter bestemmelser vedrørende åbning af en kontantkonto i EFSF’s navn hos ECB til behandling af aftalerne om en lånefacilitet.

(7)

Tilbagebetalingen under aftalerne om en lånefacilitet vil ske gennem kontantkonti, der er åbnet hos ECB i navn af den nationale centralbank i den pågældende låntagende medlemsstat.

(8)

Der skal fastlægges bestemmelser for de kontantkonti, der er åbnet hos ECB i navn af den nationale centralbank i pågældende låntagende medlemsstat til behandling af aftalerne om lånefaciliteten —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Åbning af kontantkonti

Efter anmodning fra den nationale centralbank i en låntagende medlemsstat kan ECB åbne kontantkonti i denne nationale centralbanks navn til behandling af betalinger i forbindelse med en lånefacilitetsaftale (herefter en »national centralbanks kontantkonto«).

Artikel 2

Accept af betalinger på kontantkonti

En national centralbanks kontantkonto må kun benyttes til behandling af betalinger i forbindelse med en lånefacilitetsaftale.

Artikel 3

Accept af instrukser

I forbindelse med en national centralbanks kontantkonto accepterer ECB kun instrukser fra den nationale centralbank, der er indehaver af kontoen.

Artikel 4

Udligning af kontantkonti

Der må ikke på noget tidspunkt stå et debetbeløb på en national centralbanks kontantkonto. Der vil derfor ikke blive gennemført betalinger fra en sådan konto ud over kreditbeløb, der står på denne konto.

Artikel 5

Forrentning

ECB forrenter saldoen over natten til kredit for en national centralbanks kontantkonto svarende til den gældende rente på ECB's indlånsfacilitet på faktisk/360 basis.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 20. december 2010.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 237 af 8.9.2007, s. 71.

(2)  EUT L 253 af 28.9.2010, s. 58.


Top