Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1220

Kommissionens forordning (EU) nr. 1220/2009 af 14. december 2009 om 117. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

OJ L 328, 15.12.2009, p. 66–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 217 - 219

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1220/oj

15.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/66


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1220/2009

af 14. december 2009

om 117. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (1), særlig artikel 7, stk. 1, første led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Sanktionskomitéen besluttede den 3. december 2009 at fjerne en fysisk person fra listen over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde. Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd besluttede den 1. september, den 23. september og den 17. november at ændre listen over identifikationsoplysningerne vedrørende flere fysiske personer på listen.

(3)

Bilag I bør derfor ajourføres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2009.

For Kommissionen

På formandens vegne

João Vale DE ALMEIDA

Generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændringer:

(1)

Punktet »Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan« under overskriften »Fysiske personer« udgår

(2)

Punktet »Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Adresse: viale Cambonino, 5/B — Cremona, Italien. Fødselsdato: 28.10.1966. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Andre oplysninger: (a) italiensk skatteregistreringsnr.: BGHFCL66R28Z352G, (b) idømt 8 års fængsel i Italien den 15.7.2006. I øjeblikket tilbageholdt i Italien« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Faycal Boughanemi (alias (a) Faical Boughanmi, (b) Faysal al-Bughanimi). Adresse: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italien. Fødselsdato: 28.10.1966. Fødested: Tunis, Tunisien. Nationalitet: tunesisk. Andre oplysninger: (a) italiensk skatteregistreringsnr.: BGHFCL66R28Z352G, (b) Tilbageholdt i Italien siden juni 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 29.7.2005.«

(3)

Punktet »Jamal Housni (alias (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham). Fødselsdato: 22.2.1983. Fødested: Marokko. Adresse: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italien, (b) via F. De Lemene 50, Milano, Italien. Andre oplysninger: Han er genstand for »Tribunale de Milano's« varetægtsfængslingskendelse nr. 5236/02 R.G.N.R af 25. november 2003 1511/02 R.G.GIP. Dømt.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Jamal Housni (alias (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham). Fødselsdato: 22.2.1983. Fødested: Marokko. Adresse: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italien, (b) via F. De Lemene 50, Milano, Italien. Andre oplysninger: Fængslet siden juni 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 2.8.2006.«

(4)

Punktet »Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adresse: a) via Toscana 46, Bologna, Italien, b) via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødselsdato: 6.3.1969. Fødested: Baja, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L497470 (tunesisk pas udstedt den 3.6.1997, som udløb den 2.6.2002). Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 8 måneders fængsel i Italien.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Adresse: Birmingham, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 6.3.1969. Fødested: Baja, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L497470 (tunesisk pas udstedt den 3.6.1997, som udløb den 2.6.2002). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.«

(5)

Punktet »Fahid Mohammed Ally Msalam (alias (a) Fahid Mohammed Ally, (b), Fahad Ally Msalam, (c), Fahid Mohammed Ali Msalam, (d), Mohammed Ally Msalam, (e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, (f), Fahid Muhamad Ali Salem, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Usama Al-Kini, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Adresse: Mombasa, Kenya. Fødselsdato: 19.2.1976. Fødselssted: Mombasa, Kenya. Nationalitet: Kenyansk. Pasnummer: (a) A260592 (kenyansk pas), (b) A056086 (kenyansk pas), (c) A435712 (kenyansk pas), (d) A324812 (kenyansk pas), (e) 356095 (kenyansk pas). Nationalt identitetsnr.: 12771069 (kenyansk identitetskort). Andre oplysninger: Angiveligt død i Pakistan i januar 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.« affattes således:

Punktet »Fahid Mohammed Ally Msalam (alias (a) Fahid Mohammed Ally, (b), Fahad Ally Msalam, (c), Fahid Mohammed Ali Msalam, (d), Mohammed Ally Msalam, (e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, (f), Fahid Muhamad Ali Salem, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Usama Al-Kini, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Adresse: Mombasa, Kenya. Fødselsdato: 19.2.1976. Fødselssted: Mombasa, Kenya. Nationalitet: kenyansk. Pasnummer: (a) A260592 (kenyansk pas), (b) A056086 (kenyansk pas), (c) A435712 (kenyansk pas), (d) A324812 (kenyansk pas), (e) 356095 (kenyansk pas). Nationalt identitetsnr.: 12771069 (kenyansk identitetskort). Andre oplysninger: død i Pakistan i den 1.1.2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.«

(6)

Punktet »Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias Dass). Fødselsdato: 3.8.1973. Fødested: Bizerta, Tunesien. Andre oplysninger: Han er genstand for »Tribunale de Milano's« varetægtsfængslingskendelse nr. 36601/2001 R.G.N.R. af 17. maj 2005 — 7464/2001 R.G.GIP. Han blev udvist af Italien i 2002. Flygtning« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias (a) Dass, (b) Nasim al-Sahrawi). Fødselsdato: 3.8.1973. Fødested: Bizerta, Tunesien. Andre oplysninger: Han blev udvist fra Italien i 2002. Fængslet i Tunesien siden juni 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 2.8.2006.«

(7)

Punktet »Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias (a) Ahmed Ally, (b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, (c) Sheikh Swedan, (d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Sheik Bahamad, (m) Sheikh Bahamadi, (n) Sheikh Bahamad). Titel: Sheikh. Fødselsdato: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Fødselssted: Mombasa, Kenya. Nationalitet: Kenyansk. Pasnummer: A163012 (kenyansk pas). Nationalt identitetsnr.: 8534714 (kenyansk identitetskort udstedt den 14.11.1996). Andre oplysninger: Angiveligt død i Pakistan i januar 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: Født den 17.10.2001« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias (a) Ahmed Ally, (b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, (c) Sheikh Swedan, (d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Sheik Bahamad, (m) Sheikh Bahamadi, (n) Sheikh Bahamad). Titel: Sheikh. Fødselsdato: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Fødselssted: Mombasa, Kenya. Nationalitet: Kenyansk. Pasnummer: A163012 (kenyansk pas). Nationalt identitetsnr.: 8534714 (kenyansk identitetskort udstedt den 14.11.1996). Andre oplysninger: død den 1.1.2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.«


Top