EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1079

Kommissionens forordning (EF) nr. 1079/2009 af 10. november 2009 om fastsættelse af slutdatoen for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af svinekød, jf. forordning (EF) nr. 1278/2008

OJ L 294, 11.11.2009, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 247 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1079/oj

11.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1079/2009

af 10. november 2009

om fastsættelse af slutdatoen for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af svinekød, jf. forordning (EF) nr. 1278/2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra a) og d), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der ydes støtte til privat oplagring i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1278/2008 af 17. december 2008 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i form af støtte til privat oplagring i Irland (2). Støtten ydes som følge af usædvanlige omstændigheder i sektoren for svinekød i Irland i december 2008, hvor der blev fundet et højt indhold af polychlorerede biphenyler (PCB) i svinekød med oprindelse i Irland. Situationen har siden ændret sig, og foranstaltningerne er derfor ikke længere nødvendige.

(2)

Støtten til privat oplagring af svinekød bør derfor ikke længere ydes, og der bør fastsættes en slutdato for indgivelse af ansøgninger.

(3)

For at undgå spekulation bør forordningen træde i kraft på dagen for dens offentliggørelse, og slutdatoen bør være dagen efter ikrafttrædelsen.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Slutdatoen for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af svinekød, jf. forordning (EF) nr. 1278/2008, er den 13. november 2009.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 339 af 18.12.2008, s. 78.


Top