Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1281

Kommissionens forordning (EF) nr. 1281/2008 af 17. december 2008 om udstedelse af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for import af svinekød, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 812/2007

OJ L 339, 18.12.2008, p. 84–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1281/oj

18.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 339/84


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1281/2008

af 17. december 2008

om udstedelse af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for import af svinekød, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 812/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 812/2007 af 11. juli 2007 om åbning og forvaltning af et toldkontingent, der er tildelt USA, for svinekød (2), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 812/2007 blev der åbnet et toldkontingent for import af svinekødsprodukter.

(2)

De mængder, der er indgivet importlicensansøgninger for i løbet af de første syv dage af december 2008 for delperioden 1. januar-31. marts 2009, er mindre end de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, hvilke mængder der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til mængden for den følgende delperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Inden for rammerne af kontingentet med løbenummer 09.4170 er der ikke indgivet importlicensansøgninger, jf. forordning (EF) nr. 812/2007, for 2 611 500 kg, som skal lægges til delperioden 1. april-30. juni 2009.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. december 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 182 af 12.7.2007, s. 7.


Top