EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1058

Kommissionens forordning (EF) nr. 1058/2008 af 27. oktober 2008 om annullering af registreringen af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Arroz del Delta del Ebro (BGB))

OJ L 283, 28.10.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 97 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1058/oj

28.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1058/2008

af 27. oktober 2008

om annullering af registreringen af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Arroz del Delta del Ebro (BGB))

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, andet afsnit, og artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Spaniens ansøgning om annullering af registreringen af betegnelsen »Arroz del Delta del Ebro« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør registreringen af denne betegnelse derfor annulleres.

(3)

På baggrund af disse oplysninger bør betegnelsen derfor udgå af registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Beskyttede Geografiske Betegnelser og Beskyttede Oprindelsesbetegnelser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Registreringen af betegnelsen i bilaget til denne forordning annulleres hermed.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 314 af 22.12.2007, s. 44.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I

Kategori 1.6.   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

SPANIEN

Arroz del Delta del Ebro (BGB)


Top