EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0257

Kommissionens forordning (EF) nr. 257/2008 af 18. marts 2008 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for svinekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1382/2007

OJ L 76, 19.3.2008, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/257/oj

19.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 76/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 257/2008

af 18. marts 2008

om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for svinekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1382/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1382/2007 af 26. november 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 774/94 for så vidt angår importordninger for svinekød (2), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1382/2007 er der åbnet toldkontingenter for import af svinekød.

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2008 for delperioden 1. april til 30. juni 2008, er mindre end disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, hvilke mængder der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til mængden for den følgende delperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, for hvilke der ikke er indgivet ansøgninger om importlicenser i forbindelse med kontingentet med løbenummer 09.4046, jf. forordning (EF) nr. 1382/2007, og som skal lægges til mængden for delperioden 1. juli til 30. september 2008, er på 3 500 000 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. marts 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2). Med virkning fra den 1. juli 2008 erstattes forordning (EØF) nr 2759/75 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 309 af 27.11.2007, s. 28.


Top