EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0479

Rådets fælles holdning 2008/479/FUSP af 23. juni 2008 om ændring af fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

EUT L 163 af 24.6.2008, p. 43–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2010; stiltiende ophævelse ved 32010D0413

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/479/oj

24.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/43


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2008/479/FUSP

af 23. juni 2008

om ændring af fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af vedtagelsen af FN’s Sikkerhedsråds resolution 1737 (2006) vedtog Rådet for Den Europæiske Union den 27. februar 2007 fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (1).

(2)

Det forbud mod at stille midler eller økonomiske ressourcer til rådighed for personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, må ikke hindre betalinger til indefrosne konti, som er forfaldne i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået, inden disse konti blev omfattet af restriktive foranstaltninger, hvis sådanne betalinger også forbliver indefrosne.

(3)

Rådet har identificeret yderligere personer og enheder, der opfylder kriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra b), i fælles holdning 2007/140/FUSP. Disse personer og enheder bør derfor opføres på listen i bilag II til den pågældende fælles holdning —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

I fælles holdning 2007/140/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 5, litra b), affattes således:

»b)

betalinger til indefrosne konti, som er forfaldne i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået inden disse konti blev omfattet af restriktive foranstaltninger«.

2)

Bilag II til fælles holdning 2007/140/FUSP erstattes af teksten i bilaget til nærværende fælles holdning.

Artikel 2

Denne fælles holdning har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2008.

På Rådets vegne

I. JARC

Formand


(1)  EUT L 61 af 28.2.2007, s. 49. Ændret ved fælles holdning 2007/246/FUSP (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 67).


BILAG

A.   Fysiske personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Reza AGHAZADEH

Fødselsdato: 15.3.1949. Pasnummer: S4409483, gyldighedsperiode 26.4.2000 — 27.4.2010. Udstedt i Teheran. Diplomatpas nr. D9001950, udstedt d. 22.1.2008, gyldigt indtil d. 21.1.2013, fødested: Khoy

Leder af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). The AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Involveret i montering og projektering af centrifuger. IAEAs Styrelsesråd og Sikkerhedsrådet har krævet, at Iran suspenderer alle berigningsrelaterede aktiviteter. Dette omfatter alt arbejde, der har relation til centrifuger. Den 27. august 2006 modtog Alai en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin rolle i forbindelse med montering og projektering af centrifuger.

23.4.2007

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Involveret i produktionen af ammoniumuranylcarbonat (AUC) og ledelsen af Natanz berigningsanlægget. Det kræves, at Iran suspenderer alle berigningsrelaterede aktiviteter. Den 27. august 2006 modtog Ashiani en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin rolle i forbindelse med AUC-produktionsprocessen og forvaltningen og projekteringen af berigningsprojektet i Natanz (Kashan).

23.4.2007

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Involveret i produktionen af magnesium i en koncentration på 99,9 %. Den 27. august 2006 modtog Bakhtiar en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin rolle i forbindelse med fremstilling af magnesium i en koncentration på 99,9%. Magnesium af en sådan renhedsgrad anvendes til fremstilling af uranmetal, der kan støbes til materiale, som anvendes til kernevåben. Iran har nægtet at give IAEA aktindsigt i et dokument om fremstilling af halvskåle af uranmetal, der kun kan anvendes til kernevåben.

23.4.2007

5.

Morteza BEHZAD

 

Involveret i fremstilling af centrifugekomponenter. Det kræves, at Iran suspenderes alle berigningsrelaterede aktiviteter. Dette omfatter alt arbejde, der har relation til centrifuger. Den 27. august 2006 modtog Behzad en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin rolle i forbindelse med fremstillingen af komplekse og følsomme centrifugekomponenter.

23.4.2007

6.

IRGC Brigadegeneral Javad DARVISH-VAND

 

Viceinspektør i MODAFL. Ansvarlig for alle MODAFL-faciliteter og -installationer

23.6.2008

7.

Dr. Mohammad ESLAMI

 

Leder af forsvarsindustriernes uddannelses- og forskningsinstitut

23.6.2008

8.

IRGC Brigadegeneral Seyyed Mahdi FARAHI

 

Administrerende direktør i Defence Industries Organisation (DIO), der er omfattet af UNSCR 1737 (2006)

23.6.2008

9.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC's adresse: AEOI-NFPD, P.O.Box 11365-8486, Teheran/Iran

Vicegeneraldirektør i Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), der er en del af AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006). NFPC er involveret i berigningsrelaterede aktiviteter, som IAEA's Styrelsesråd og Sikkerhedsrådet kræver, at Iran skal suspendere.

23.4.2007

10.

Ingeniør Mojtaba HAERI

 

Vicekontorchefchef for industri, MADAFL. Fører tilsyn med AIO og DIO

23.6.2008

11.

IRGC Brigadegeneral Ali HOSEYNITASH

 

Departementschef i det øverste nationale sikkerhedsråd og involveret i politikudformningen på det nukleare område

23.6.2008

12.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

Fødselsdato: 27.7.1973. Pasnummer: K8196482, udstedt d. 8.4.2006 gyldigt indtil d. 8.4.2011

AEOI-embedsmand, der er involveret i tungtvandsreaktorprojektet (IR40) i Arak. UNSCR 1737 (2006) kræver, at Iran suspenderer alt arbejde med tungtvandsreaktorprojekter.

23.4.2007

13.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Bestrider en ledende stilling i IRGC

23.6.2008

14.

Mahmood JANNATIAN

 

Vicekontorchef i Irans atomenergiorganisation

23.6.2008

15.

M. Javad KARIMI SABET

 

Præsident for Novin Energy Company, Karimi Sabet modtog i august 2006 en pris fra præsident Ahmadinejad for sin rolle i forbindelse med udformning, fremstilling, installation og ibrugtagning af det nukleare udstyr i Natanz.

23.4.2007

16.

Said Esmail KHALILIPOUR

Fødselsdato: 24.11.1945, fødested: Langroud

Vicekontorchef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

17.

Ali Reza KHANCHI

NRC's adresse: AEOI-NRC P.O.Box 11365-8486 Teheran/Iran; Fax: (+9821) 8021412

Leder af AEOI's Teheran Nuclear Research Center (TNRC). IAEA forsøger fortsat at få nærmere oplysninger fra Iran om de plutoniumudskillelseseksperimenter, der gennemføres i TNRC, herunder om forekomsten af HEU-partikler i miljøprøver fra affaldsdeponeringsanlægget Karaj, hvor containere, der anvendes til oplagring af depleterede uranemner, der blev anvendt i forbindelse med disse eksperimenter, befinder sig. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Administrerende direktør for Iran Electronic Insdustries.

23.6.2008

19.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Involveret i produktionsstyring på uranberigningsanlægget (UCF) i Esfahan. Den 27. august 2006 modtog Mohajerani en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin rolle i forbindelse med produktionsstyringen på UCF og planlægningen, bygningen og installationen af UF6-enheden (UF6 er fødematerialet i berigning).

23.4.2007

20.

Brigadegeneral Beik MOHAMMADLU

 

Vicekontorchefchef for leverancer og logistik i MODAFL.

23.6.2008

21.

Anis NACCACHE

 

Administrator i Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal-selskaberne; hans selskab har forsøgt et anskaffe følsomme varer til fordel for de enheder, der er omfattet af resolution 1737.

23.6.2008

22.

Brigadegeneral Mohammad NADERI

 

Leder af Aerospace Industries Organisation (AIO), AIO har deltaget i følsomme iranske programmer.

23.6.2008

23.

IRGC brigadegeneral Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Minister (MODALF) med ansvar for alle militære programmer, herunder programmer for ballistiske missiler.

23.6.2008

24.

Houshang NOBARI

 

Involveret i forvaltningen af berigningsanlægget i Natanz. IAEA's Styrelsesråd og Sikkerhedsrådet kræver, at Iran suspenderer alle berigningsrelaterede aktiviteter. Disse omfatter aktiviteter i berigningsanlægget i Natanz (Kashan). Den 27. august 2006 modtog Nobari en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin indsats i forbindelse med den vellykkede forvaltning og udførelse af anlægget i Natanz (Kashan).

23.4.2007

25.

Dr Javad RAHIQI

Fødselsdato: 21.4.1954, fødested: Mashad

Leder af AEOI's nukleare teknologicenter i Esfahan. Dette fører tilsyn med urankonverteringsanlægget i Esfahan. IAEA's Styrelsesråd og Sikkerhedsrådet kræver, at Iran suspenderer alle berigningsrelaterede aktiviteter. Dette omfatter alt arbejde med urankonvertering. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

26.

Abbas RASHIDI

 

Involveret i berigningsarbejde i Natanz. IAEA's Styrelsesråd og Sikkerhedsrådet kræver, at Iran suspenderer alle berigningsrelaterede aktiviteter. Den 27. august 2006 modtog Rashidi en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin forvaltning og store indsats i forbindelse med den vellykkede drift af de 164 berigningscentrifuger i Natanz.

23.4.2007

27.

Kontreadmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Vicekontorchef for koordination, MODAFL.

23.6.2008

28.

IRGC-brigadegeneral Ali SHAMSHIRI

 

Viceefterretningschef i MODALF med ansvar for MODALF-ansattes og -installationers sikkerhed.

23.6.2008

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Administrerende direktør for urankonverteringsanlægget (UCF) i Esfahan. Dette anlæg producerer fødematerialet (UF6) til berigningsanlæggene i Natanz. Den 27. august 2006 modtog Solat Sana en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin indsats.

23.4.2007

30.

IRGC-brigadegeneral Ahmad VAHIDI

 

Vicekontorchef, MODAFL.

23.6.2008


B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Deltager i produktionen af komponenter til centrifuger.

23.6.2008

2.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO fører tilsyn med Irans fremstilling af missiler, herunder Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group og Fajr Industrial Group, som alle er omfattet af UNSCR 1737 (2006). Lederen af AIO og to andre højtstående embedsmænd er ligeledes omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

3.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

En filial af DIO (Defence Industries Organisation).

23.4.2007

4.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Formodes at levere geospatiale data til det ballistiske missilprogram.

23.6.2008

5.

Bank Melli, Melli Bank Iran and all branches and subsidiaries including

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran

Yder eller forsøger at yde finansiel støtte til virksomheder, der er involveret i eller fremskaffer varer til Irans nuklear- og missilprogrammer (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company and DIO). Bank Melli fungerer som mellemled i forbindelse med Irans følsomme aktiviteter. Den har formidlet en lang række indkøb af følsomme materialer til Irans nuklear- og missilprogrammer. Den har leveret en række finansielle tjenesteydelser på vegne af enheder, der er tilknyttet Irans nuklear- og missilindustrier, herunder åbning af remburser og varetagelse af konti. Mange af de ovennævnte virksomheder er omfattet af UNSCR 1737 og 1747.

23.6.2008

(a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, U.K.

(b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Rusland

6.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – alias: Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Ansvarlig for FoU. En filial af DIO. DTSRC foretager en stor del af anskaffelserne til fordel for DIO.

23.4.2007

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

Skuffeselskab for AIO, der foretager en stor del af anskaffelserne til fordel for ballistikprogrammet

23.6.2008

8.

Ettehad Technical Group

 

Skuffeselskab forAIO, der foretager en stor del af anskaffelserne til fordel for ballistikprogrammet.

23.6.2008

9.

Industrial Factories of Precision-Machinery (IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)

 

Anvendes af AIO i forsøg på at foretage anskaffelser

23.6.2008

10.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

100 %-ejet datterselskab af MODAFL (og derfor en søsterorganisation til AIO, AvIO og DIO). Har til formål at fremstille elektroniske komponenter til Irans våbensystemer

23.6.2008

11.

IRGC Air Force

 

Forvalter Irans oversigt over kort- og mellemdistance ballistiske missiler. Lederen af IRGC Air Force var omfattet af UNSCR 1737.

23.6.2008

12.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Teheran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teheran

Jaber Ibn Hayan er et laboratorium under AEOI (Atomic Energy Organisation of Iran), der er involveret i aktiviteter vedrørende brændselskredsløb. Da det er beliggende i Teherans nukleare forskningscenter (TNRC), har Iran ikke anmeldt det i henhold til kontrolaftalen før 2003, selv om der pågik konverteringsaktiviteter på stedet.

23.4.2007

13.

Joza Industrial Co.

 

Skuffeselskab for AIO involveret i ballistikprogrammet.

23.6.2008

14.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

IRGC-ejet gruppe af selskaber. Anvender IRGC's tekniske ressourcer til konstruktion, idet det optræder som den primære kontrahent i forbindelse med store projekter, herunder tunnelbyggeri, der anses for at støtte Irans ballistiske missil- og nuklearprogram.

23.6.2008

15.

Khorasan Metallurgy Industries

 

Filial af Ammunition Industries Group, tilknyttet DIO, der er involveret i produktionen af komponenter til centrifuger.

23.6.2008

16.

Malek Ashtar University

 

Tilknyttet forsvarsministeriet, oprettede i 2003 en udannelse i missiler i snævert samarbejde med AIO.

23.6.2008

17.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

En filial af DIO.

23.4.2007

18.

Mechanic Industries Group

 

Har deltaget i produktionen af komponenter til ballistikprogrammet.

23.6.2008

19.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Ansvarlig for Irans forsvarsforskning, udviklings- og produktions-programmer, herunder støtte til missil- og nuklearprogrammer.

23.6.2008

20.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teheran, Iran

Er eksportgrenen i MODAFL og det agentur, der anvendes i forbindelse med eksport af færdige våben i transaktioner mellem stater. I henhold til UNSCR 1747 (2007) bør MODLEX ikke drive handel.

23.6.2008

21.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Skuffeselskab for AIO, der foretager anskaffelser på det ballistiske område.

23.6.2008

22.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran

AEOI's Nuclear Fuel Production Division (NFPD) forsker i og udvikler nukleare brændselskredsløb, herunder uranprospektering, brydning, finmaling og konvertering og forvaltning af nukleart affald. NFPC er afløseren for NFPD, datterselskabet under AEOI, som driver forskning og udvikling i det nukleare brændselskredsløb, herunder konvertering og berigning.

23.4.2007

23.

Parchin Chemical Industries

 

Har arbejdet med propulsionsteknikker til Irans ballistikprogram.

23.6.2008

24.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company

 

Har deltaget i opførelsen af urankon-verteringsanlægget i Ispahan.

23.6.2008

25.

Safety Equipment Procurement

 

Skuffeselskab for AIO, der er involveret i ballistikprogrammet.

23.6.2008

26.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

En filial af DIO.

23.4.2007

27.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO synes at fremme indførsel af hele våben. Ser ud til at være en filial af MODAFL.

23.6.2008

28.

TAMAS Company

 

TAMAS arbejder med berigningsrelaterede aktiviteter, som IAEA's styrelsesråd og Sikkerhedsrådet har krævet, at Iran skal suspendere. TAMAS er det overordnede organ, hvorunder der er oprettet fire datterselskaber, herunder et datterselskab, der arbejder med uranudvinding til koncentration og et andet, der er ansvarligt for uranforarbejdning, berigning og affald.

23.4.2007


Top