Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0656

2008/656/EF: Kommissionens beslutning af 28. juli 2008 om antageligheden af anmeldelserne om forlængelse af optagelsen af aktivstofferne azimsulfuron, azoxystrobin, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-methyl, prohexadion-calcium og spiroxamin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om opstilling af en liste over de pågældende anmeldere (meddelt under nummer K(2008) 3855) (EØS-relevant tekst)

OJ L 214, 9.8.2008, p. 70–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 11 - 13

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/656/oj

9.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/70


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. juli 2008

om antageligheden af anmeldelserne om forlængelse af optagelsen af aktivstofferne azimsulfuron, azoxystrobin, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-methyl, prohexadion-calcium og spiroxamin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om opstilling af en liste over de pågældende anmeldere

(meddelt under nummer K(2008) 3855)

(EØS-relevant tekst)

(2008/656/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 737/2007 af 27. juni 2007 om en procedure for forlængelse af optagelsen af en første gruppe af aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om fastlæggelse af en liste over disse stoffer (2), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 91/414/EØF er det fastsat, at et aktivstofs optagelse efter anmodning kan fornyes en eller flere gange i en periode på højst 10 år.

(2)

Producenterne af de aktivstoffer, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 737/2007, har forelagt de pågældende rapporterende medlemsstater anmeldelser med en anmodning om forlængelse af optagelsen af de pågældende aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(3)

De pågældende rapporterende medlemsstater har vurderet anmeldelserne og meddelt Kommissionen resultatet af deres vurderinger. På grundlag af vurderingerne bør anmeldelserne antages til behandling.

(4)

Kommissionen bør offentliggøre navne og adresser på de producenter, hvis anmeldelse er blevet antaget til behandling, så det er muligt at udpege kontaktpersoner med ansvar for fremlæggelsen af fælles dossierer —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De anmeldelser, der er indgivet af de i bilaget opførte producenter, antages til behandling.

Navne og adresser på de pågældende producenter er anført i bilaget.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2008/70/EF (EUT L 185 af 12.7.2008, s. 40).

(2)  EUT L 169 af 29.6.2007, s. 10.


BILAG

Aktivstof

Producentens navn

Adresse

Azimsulfuron

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Du-Pont-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, Tyskland

Tlf. (49) 6172 87 0, telefax (49) 6172 87 1402

Azoxystrobin

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, Det Forenede Kongerige

Tlf. (44) 1483 260000, telefax (44) 870 240 3019

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgien

Tlf. (32) (0) 11 88 03 91, telefax (32) (0) 11 70 74 84

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgien

Tlf. (32) 2 646 86 06, telefax (32) 2 646 91 52

Fluroxypyr

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Danmark

Tlf. (45) 98 93 89 77, telefax (45) 98 93 80 01

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgien

Tlf. (32) (0) 11 88 03 91, telefax (32) (0) 11 70 7484

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgien

Tlf. (32) 2 646 86 06, telefax (32) 2 646 91 52

DowAgroSciences

3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN, Det Forenede Kongerige

Tlf. (44) 1235 437920, telefax (44) 1235-737998

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Nederlandene

Tlf. (31) (0) 162 431 931, telefax (31) (0) 162 456 797

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Det Forenede Kongerige

Tlf. (44) (0) 1925 81 9999, telefax (44) (0) 1925 81 7425

Imazalil

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Danmark

Tlf. (45) 98 93 89 77, telefax (45) 98 93 80 01

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgien

Tlf. (32) 2 646 86 06, telefax (32) 2 646 91 52

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Nederlandene

Tlf. (31) (0) 162 431 931, telefax (31) (0) 162 456 797

Certis Europe BV

Boulevard de la Woluwe/Woluwedal 60, B-1200 Brussels, Belgien

Tlf. (32) 2 331 38 94, telefax (32) 2 331 38 60

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Det Forenede Kongerige

Tlf. (44) (0) 1925 81 9999, telefax (44) (0) 1925 81 7425

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen PMP, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien

Tlf. (32) (0) 14 60 21 11 , telefax (32) (0) 14 60 59 51

Laboratorios Agrochem SL

Laboratorios Agrochem SL, Technical and regulatory affairs department

Tres Rieres 10, E-08292 Esparraguera (Barcelona), Spanien

Tlf. (34) 93 777 48 53, telefax (34) 93 777 50 59

Kresoxim-methyl

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgien

Tlf. (32) (0) 11 88 03 91, telefax (32) (0) 11 70 74 84

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Frankrig

Tlf. (33) 4 72 32 45 45, telefax (33) 4 72 32 53 41

Prohexadioncalcium

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Frankrig

Tlf. (33) 4 72 32 45 45, telefax (33) 4 72 32 53 41

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House, Whittington, Worchester WR5 2RQ, Det Forenede Kongerige

Tlf. (44) 1905 361800, telefax (44) 1905 361818

Spiroxamin

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim-am-Rhein, Tyskland

Tlf. (49) 2173 38 7583, telefax (49) 2173 38 3735


Top